Klinisk kemi

GHB Enzymatisk    

Bestämning av GHB, även kallad flytande ectasy, i humanprover är fortfarande en utmaning. Hittills kan GHB inte upptäcks med rutinmässig blod- eller urindrogscreening. De hittills tillgängliga kromatografiska metoderna är kostsamma och arbetskrävande och inte särskilt lämpliga att använda när man vill ha ett snabbt tillgängliga resultat för misstänkta prover, eftersom de ofta kräver derivatisering av läkemedlet och/eller prov extraktion. Därför kan många GHB-fall missas på sjukhus och kriminaltekniska institut. Denna situation orsakar en permanent underskattning av förekomsten eller felaktig behandling vid fall av denna typ av allvarliga förgiftningar. Uppenbarligen finns det ett behov för enkla och snabba analysmetoder för att möta nuvarande ökad efterfrågan på analysen.

Bühlmann enzymatiska GHB-analys erbjuder en direkt, snabb och enkel kvantifiering av exogent intag av GHB. Molekylstorleken för Gamma-hydroxybutyrat (GHB) gör immunologisk metodik olämplig att applicera. Den enzymatiska metoden baseras på ett 3-reagenssystem som kan appliceras på klinisk kemiska plattformar. För medel till hög provgenomströmning finns ett förenklat två-reagensprotokoll.. Resultat är tillgängliga inom 10 minuter. CE märkta applikationer finns. Analysen innebär ett effektivt sätt att screena för GHB i en verklig 24/7 service till kliniken.

GHB omvandlas till sin metabolit SSA, succinatsemialdehyd, med hjälp av ett rekombinant GHB-specifikt enzym, GHB-dehydrogenas.Under reaktionen oxideras Nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD+) till NADH, vilket ger en absorbansökning vid 340 nm. Absorbansökningen är proportionell mot koncentrationen av GHB i provet.
Best.nr. Benämning Antal test
KK-GHB GHB enzymatisk kinetiskt 100 tester (beroende av applikation)