Fel uppstod när SSI-fil behandlades
 

R 1342 Omrörarelement

4-bladig propelleromrörare för låg- och medelviskösa lösningar
Propellerdiameter: 50 mm
Skaftdiameter: 8 mm
Skaftlängd: 350 mm
Max. varvtal: 2000/min

Omrörarelement i standardutförande. Propellern orsakar en rörelse som drar det omrörda mediet uppifrån och ner mot botten. Omrörarkrafterna skapar ett axiellt flöde i kärlet. Användes för medelhöga och höga varvtal.