Kan du inte läsa detta nyhetsbrev, klicka här för att läsa det i din internet explorer,
eller här för att läsa det som ett pdf-dokument

 

Bäste X, 

Screening av BRAF av värde inför anti-EGFR behandling
 

BRAF och KRAS har en vital roll i growth factor receptor (EGF-R) cellsignalering. Muterade former är potenta inom onkogenesen vilket man har funnit vid många cancertyper hos människa (t.ex. colorectalcancer, pankreas-cancer, lungcancer, leukemi). Den mest kritiska regionen för KRAS genen för onkologisk aktivering är mutationer i codon 12 och 13, som orsakar att proteinet lagras i ett aktivt GTP-bundet tillstånd.

KRAS mutationer har visat sig vara prediktiva för den respons som kan åstadkommas vid cancerterapi med anti-EGFR monoklonala antikroppar. Bland BRAF mutationer är V600E (tidigare benämnd V599E) särskilt ofta iakttagen (>90%). BRAF V600E har också visats vara prediktiv för respons vid behandling med vissa anti-EGFR monoklonala antikroppar såsom t.ex. cetuximab/Erbitux och panitumumab/Vectibix, som godkänts för terapi vid colorectalcancer. Studier har visat att verkan av behandlingen med dessa antikroppar är begränsad till patienter med BRAF wild type tumörer.

BRAF V600E screening har dessutom beskrivits som en kostnadseffektiv väg för att förenkla genetisk testning för hereditär non-polyposis colorectalcancer (HNPCC).

 


Ytterligare information finns från OMIM under länkarna:
1. http://Www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=164757
2. http://www.skafte.se/products/viennalab/KRASStripAssay.htm


Publikationer inom BRAF/KRAS:

Mutations of the BRAF gene in human cancer - NATURE |VOL 417 | 27 JUNE 2002

BRAF screening as a low-cost effective strategy for simplifying HNPCC genetic testing - J Med Genet 2004;41:664–668.

New insight into BRAF mutations in cancer - Current Opinion in Genetics & Development 2007, 17:31–39

Wild-Type BRAF Is Required for Response to Panitumumab or Cetuximab in Metastatic Colorectal Cancer - JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY VOLUME 26 _ NUMBER 35 _ DECEMBER 10 2008

Using Predictive Biomarkers to Select Patients With Advanced Colorectal Cancer for Treatment With Epidermal Growth Factor Receptor Antibodies - JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY VOLUME 26 _ NUMBER 35 _ DECEMBER 10 2008

BRAF Mutation in Metastatic Colorectal Cancer - The new england journal of medicine 361;1; 2009

Sensitive detection of KRAS mutations in archived formalin-fixed paraffin-embedded tissue using mutant-enriched PCR and reverse-hybridization Journal of Molecular Diagnostics, Vol 11, Ni 6, Nov 2009

  

Skafte Medlab AB erbjuder sedan ett drygt år tillbaka ett pålitligt och lättanvänt kit från Viennalab, KRAS Strip Assay, för högkänslig detektering av muterade KRAS alleler. KRAS Strip Assay täcker följande 10 mutationer: codon 12 Ala, codon 12 Arg, codon 12 Asp, codon 12 Cys, codon 12 Ile, codon 12 Leu, codon 12 Ser, codon 12 Val, codon 13 Asp och codon 13 Cys. Nu lanseras ytterligare två kit som komplement till KRAS-kitet. KRAS-BRAF StripAssay påvisar BRAF V600E samt de 10 mutationerna i KRAS codon 12 och 13 och BRAF StripAssay som påvisar den enda, mest frekventa mutationen V600E. Muterade alleler är detekterbara vid en förekomst av mindre än 1 % i en bakgrund av wild-type KRAS respektive BRAF.


Kontakta oss gärna för ytterligare information
Telefon: 0300-56 94 94
Fax 0300-56 94 99
e-post info@skafte.se


Med vänliga hälsningar
SKAFTE MedLab AB
Ingemar Lindahl
 


Du erhåller denna information som kontaktperson hos

Länk vår
hemsida 

Länk Viennalab
hemsida 

Hos oss hittar Ni även produkter från:

Vi vill inte skicka oönskade e-post. Vill du inte ha våra erbjudanden till din e-post adress så svara på denna kampanj och skriv "Ta bort" i ämnes/subject fältet så tar vi bort dig ifrån listan

SKAFTE MedLab AB | Apelrödsv 1 | 439 32 Onsala | Tel 0300-569494 | Fax 0300-569499