<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

Farmakogenomik
PGX – KRAS och BRAF StripAssays

BRAF och KRAS har en vital roll i growth factor receptor (EGF-R) cellsignalering. Muterade former är potenta inom onkogenesen vilket man har funnit vid många cancertyper hos människa (t.ex. colorectalcancer, pankreas-cancer, lungcancer, leukemi). Den mest kritiska regionen för KRAS genen för onkologisk aktivering är mutationer i codon 12 och 13, som orsakar att proteinet lagras i ett aktivt GTP-bundet tillstånd.

KRAS genen i människa kodar för en homolog av en transformationsgen isolerad från Kirsten rat sarcoma virus. Likt andra inom ras gen familjen (H-ras, N-ras), är KRAS proteinet ett 21 kD GTPas och utgör en tidig aktör i många signaltranduktions-vägar.

Wildtype KRAS har en vital roll i den normala cellsignaleringsprosessen, inklusive prolifiering, differentiering och åldrande. Muterade former av genen är potenta inom onkogenesen vilket man har funnit vid många cancertyper hos människa (t.ex. colorectalcancer, pankreas-cancer, lungcancer, leukemi). Den mest kritiska regionen för KRAS genen för onkologisk aktivering är mutationer i codon 12 och 13, som orsakar att proteinet lagras i ett aktivt GTP-bundet tillstånd.

KRAS mutationer har visat sig vara prediktiva för den respons som kan åstadkommas vid cancerterapi med anti-EGFR monoklonala antikroppar, som t.ex. panitumumab/Vectibix®, cetuximab/Erbitux® och tyrosin kinas inhibitorer (erlitinib/Tarceva®, gefitinib/Iressa®). Bland BRAF mutationer är V600E (tidigare benämnd V599E) särskilt ofta iakttagen (>90%). BRAF V600E har också visats vara prediktiv för respons vid behandling med vissa anti-EGFR monoklonala antikroppar såsom t.ex. cetuximab/Erbitux och panitumumab/Vectibix, som godkänts för terapi vid colorectalcancer. Studier har visat att verkan av behandlingen med dessa antikroppar är begränsad till patienter med BRAF wild type tumörer.

BRAF V600E screening har dessutom beskrivits som en kostnadseffektiv väg för att förenkla genetisk testning för hereditär non-polyposis colorectalcancer (HNPCC).
 

 
Skafte Medlab AB erbjuder ett sortiment av pålitliga och lättanvända kit från Viennalab. KRAS Strip Assay är avsett för högkänslig detektering av muterade KRAS alleler. KRAS Strip Assay täcker följande 10 mutationer: codon 12 Ala, codon 12 Arg, codon 12 Asp, codon 12 Cys, codon 12 Ile, codon 12 Leu, codon 12 Ser, codon 12 Val, codon 13 Asp och codon 13 Cys. Som komplement till KRAS-kitet erbjuds KRAS-BRAF StripAssay som påvisar BRAF V600E samt de 10 mutationerna i KRAS codon 12 och 13 och BRAF StripAssay som påvisar den enda, mest frekventa mutationen V600E. Muterade alleler är detekterbara vid en förekomst av mindre än 1 % i en bakgrund av wild-type KRAS respektive BRAF.

Muterade alleler är detekterbara vid en förekomst av mindre än 1 % i en bakgrund av wild-type.

Strip Assay kiten innehåller bruksfärdigt reagens till 20 tester. Analysen kan utföras i tre enkla steg på mindre än 6 timmar, manuellt eller automatiserat.
 

Kiten är baserade på revers-hybridisering av biotinylerade PCR produkter till en parallellarray med allel-specifika oligonukleotider immobliserade på ett membranteststrip. Denna strips assay har bruksfärdiga reagens för genomförande av följande tre steg:

1.     PCR för amplifiering av mutant KRAS codon 12 och 13 och BRAF V600E sekvenser i närvararo av wild-type supressor.

2.     Hybridisering av biotinilerade amplifierings-produkter till oligonukleotid proberna på testremsan.

3.     Detektering av specifikt bundna mutanter av KRAS alleler och PCR kontroll med en synlig enzymatisk färgreaktion.

En av två möjliga reaktioner kan avläsas:

1.     Alla KRAS prober är negativa, kontrollen positiv: - ingen av KRAS mutationerna finns närvarande.

2.     En eller flera KRAS prober positiva, kontrollen positiv: - en eller flera KRAS mutationer förekommer.

Best.nr. Benämning Specifikation
5-570 PGX-BRAF StripAssay BRAF Strip Assay, för högkänslig detektering av muterad BRAF
5-580 PGX-KRAS - BRAF StripAssay KRAS Strip Assay, för högkänslig detektering av muterade KRAS och BRAF alleler
5-590 PGX-KRAS StripAssay KRAS Strip Assay, för högkänslig detektering av muterade KRAS alleler