<< Tillbaka

Allmänt
- Om Biosepar
  - ParasiTrapSystemfördelar
- ParasiTrap Komponenter
- ParasiTrap hantering
 
Produkter
Humana applikationer
- ParasiTrap Dual ECO
  - ParasiTrap Dual
  - ParasiTrap ECO
  - ParasiTrap AF
  - ParasiTrap SAF
  - ParasiTrap Bailenger
- ParasiTrapFlotation I
   
 
Veterinära applikationer
Små djur
- ParasiTrap ECO vet
  - ParasiTrap Flotaton +
  - ParasiTrap AF Vet
  - ParasiTrap SAF Vet
- ParasiTrap Bailenger Vet
Stora djur
- ParasiTrap Komponenter DELUXE
- ParasiTrap ECO BA vet
- ParasiTrap AF BA vet
- ParasiTrap SAF BA vet
- ParasiTrap Bailenger BA vet
- ParasiTrap Flot + II BA vet
 
Miljöapplikationer
  Jordprover
  -ParasiTrap Jord Float +
  Vattenprover
  - ParasiTrap Vatten Sed +
   
Separata komponenter och tillbehör
- Medium A
- Medium B
- Medium C
- Övriga media
- Övriga lösningar
- Tomma processrör
- Förbrukningsmaterial
 

Biosepar ParasiTrap® System Bailenger

Biosepar ParasiTrap® är ett komplett system för transport och upparbetning av avföringsprover för analys inför mikroskopering för protozoer och maskägg inom human- eller veterinärmedicin. Det är ett helt slutet system. Proceduren omfattar 4 steg,

  • Ladda processröret med prov

  • Tillsätta lösningar

  • Aktiv filtrering och koncentrering

  • Mikroskopering.

Systemet innehåller ingen hantering där thiomersal eller eter ingår.

Systemet karaktäriseras av:

o    Högt parasitutbyte och hög diagnostisk tillförlitlighet

o    Mikroskopering med enastående kvalitativa synfält

o    Enkel och flexibel hantering

o    Inget behov av kylning

Medium A FixSepar® ECO är ett miljövänligt formalinfritt alternativ till medium A med formaldehyd med bibehållen kvalitet.
Medium A AF är en transport- process- och fixeringslösning med formaldehyd.
Medium A SAF är en fixerings- och processlösning med formaldehyd.
Medium A Bailenger är en processlösning

Medium B är ett separationsmedium som utgörs av etylacetat

Medium C ParasiTrap® Lugol är en färglösning (specialmodifierad för parasitologiska applikationer)

Kombimedium är ett kombinerat separations- och färgningsmedium.

 

ParasiTrap®System Bailenger

är avsett för humant bruk. Systemet omfattar kit förpackade i olika storlekar och med olika kompletteringsgrad.

  • Fritt från thiomersal

  • Fritt från eter

ParasiTrap®Bailenger Premium Combipack Comfort

Kitet innehåller förfyllda processrör I med Medium A Bailenger, processrör II med integrerat filtersystem i rostfritt stål, kombimedium (separations- och färgningsmedium), engångspipetter, skedar, bomullspinnar och skruvlock för processrör II.

ParasiTrap® Bailenger Super Combipack Comfort

Kitet innehåller förfyllda processrör I med Medium A Bailenger, processrör II med integrerat filtersystem i rostfritt stål, kombimedium (separations- och färgningsmedium)

ParasiTrap® Bailenger System

Kitet innehåller förfyllda processrör I med Medium A Bailenger, processrör II med integrerat filtersystem i rostfritt stål

ParasiTrap® Bailenger Processrör I

Kitet innehåller förfyllda processrör I med Medium A Bailenger

 
Best.nr. Benämning

Antal test

8486 Bailenger – 10 ParasiTrap® Human Premium Combipack Comfort System Bailenger 10
8486 Bailenger – 50 ParasiTrap® Human Premium Combipack Comfort System Bailenger 50
8486 Bailenger – 100 ParasiTrap® Human Premium Combipack Comfort System Bailenger 100
8486 Bailenger – 250 ParasiTrap® Human Premium Combipack Comfort System Bailenger 250
8486 Bailenger – 500 ParasiTrap® Human Premium Combipack Comfort System Bailenger 500
8486 Bailenger – 1000 ParasiTrap® Human Premium Combipack Comfort System Bailenger 1000
8486 Bailenger – 2500 ParasiTrap® Human Premium Combipack Comfort System Bailenger 2500
8484 Bailenger – 50 ParasiTrap® Super Combipack Comfort System Bailenger 50
8484 Bailenger – 100 ParasiTrap® Super Combipack Comfort System Bailenger 100
8484 Bailenger – 250 ParasiTrap® Super Combipack Comfort System Bailenger 250
8484 Bailenger – 500 ParasiTrap® Super Combipack Comfort System Bailenger 500
8484 Bailenger – 1000 ParasiTrap® Super Combipack Comfort System Bailenger 1000
8484 Bailenger – 2500 ParasiTrap® Super Combipack Comfort System Bailenger 2500
8488 Bailenger – 50 ParasiTrap® Bailenger System 50
8488 Bailenger -100 ParasiTrap® Bailenger System 100
8488 Bailenger -250 ParasiTrap® Bailenger System 250
8488 Bailenger -500 ParasiTrap® Bailenger System 500
8488 Bailenger -1000 ParasiTrap® Bailenger System 1000
8488 Bailenger -2500 ParasiTrap® Bailenger System 2500
8490 Bailenger – 50 ParasiTrap® Processrör I Bailenger 50
8490 Bailenger – 100 ParasiTrap® Processrör I Bailenger 100
8490 Bailenger – 250 ParasiTrap® Processrör I Bailenger 250
8490 Bailenger – 500 ParasiTrap® Processrör I Bailenger 500
8490 Bailenger – 1000 ParasiTrap® Processrör I Bailenger 1000
8490 Bailenger – 2500 ParasiTrap® Processrör I Bailenger 2500