<< Tillbaka

Allmänt
- Om ITC
 
Produkter
- Tenderfoot®
- Tenderlett®
- Surgicut®
 
ITC - Navigeringsmeny


 

 

 

 

 
Tenderfoot® är en säker, effektiv metod för att ta blodprov från hälen på småbarn.
  • Ett kirurgiskt rostfritt stålblad skjuts in till ett kontrollerat standarddjup och en kontrollerad längd över de nervändor vilka orsakar smärta , varför behandlingen praktiskt taget är smärtfri .
  • Tenderfoot åstadkommer ett snitt vilket gör att blodet rinner ut lätt varför behovet att klämma foten minskar. Blodprovet blir dessutom av högre kvalitet och blåmärken blir mindre framträdande.
  • Bladet åker efter provtagningen automatiskt in i verktyget vilken innebär ökat skydd för både sjukvårdspersonalen och patienterna.
  • Finns med 3 olika insticksdjup anpassade för prematurbarn, spädbarn och nyfödda. 

ITC är glada att kunna erbjuda sin skrift  Parent's Guide på  Engelska  och Spanska utan kostnad till alla Tenderfoot användare. Skriften som har titeln When a Blood Sample is Taken from Your Baby förklarar alla aspekter av hälprovtagning inklusive varför den utföres. Den är tillrättalagd för att besvara de vanligaste frågorna från föräldrar. Guiden hjälper till att minska oron för provtagningsproceduren och att förklara vilken smärta barnet upplever.