Prolab - Navigeringsmeny
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Pro-Lab
 
Förvaring
- Microbank
 
Testkit mikroorganismer
  - Chlamydia
  - Clostridia Sera
  - E. coli 0157
  - Legionella
  - Salmonella
  - Shigella
- Stafylokock Aureus
- Streptokock grp
 
Färglösningar
- Färglösningar
 
Diverse tester
- Amnio Test
- Mycolyse Sputum
- Rota-/Adenovirus
- Spot Indole reagens
 
Övrigt tillbehör
- Envirobead

Prolex
E.coli 0157 latex test reagens kit
 

Escherichia coli serotyp 0157:H7 är en verotoxin producerande patogen. Serotypen har rapporterats vara en etiologisk agent för sporadisk och utbruten blödande colit. Den kan även sammankopplas med hemolytisk uremi. Vissa andra E. coli serotyper än 0157:H7 producerar också verotoxin. Diarréer orsakade av dessa är vanligen inte blodiga. Dessutom fermenteras inte sorbitol av E.coli serotyp 0157:H7, medan de flesta andra serotyper gör det. Om Sorbitol-MacConkey-agar används som primär sållning, uppträder kolonier med E.coli serotyp 0157:H7 färglösa (nonsorbitolfermenterande kolonier, NSFC) medan kolonier av andra serotyper har en karaktäristisk rosa färg (Sorbitolfermenterande kolonier, SFC).

Latexpartiklar behandlade med antiserum mot E.coli 0157 antigen blandas med färska kolonier E.coli serotyp 0157 binds bakterier till dessa och bildar synliga agglutinat (positiv reaktion). Bakterier av andra serotyper binder inte till antiserat och ger ingen agglutination (negativ reaktion).

Prolex™ E. coli O157 Latex Test Reagen Kit identifierar Escherichia coli stammer kopplade till blödande colit och hemolytisk uremi. Resultat kan erhållas på två minuter. Det unika reagenset har utvecklats för att eliminera korsreaktioner andra liknande "O" and "H" antigen, I synnerhet E. hermanii. Hållbarhetstiden är 2 år från tillverkningsdag. Kitet innehåller blandningsstavar, testkort samt positiv och negativ kontroll.  Singel latex reagens för E. coli flagella H7 antigen utgör en kompletterande produkt för definitiv identifiering av E. coli O157:H7.

 

 
 
Best.nr. Benämning Storlek Handhavande instruktion Labshop
PL.070B E. coli 0157 Latex Test Reagens Kit 50 Test Adobe PDF Pris
PL.071B E. coli 0157 Latex Test Reagens Kit 100 test Adobe PDF Pris

 

Prolex™ - E. coli 0157 Latex Kit – kompletterande prod

Best.nr. Benämning Storlek Handhavande instruktion Labshop
PL.079 E. coli H7 Latex Test Reagens 1.0 mL Adobe PDF Pris
PL.520 C.T. Supplement för isolering av E. coli 0157 (Cefixime, Natriumtellurit) 10x1.0 L Adobe PDF Pris
PL.090 Latex testkort (Svarta) 50 st   Pris
PL.6250 E. coli 0157 Slide Agglutination Antisera 3.0 mL Adobe PDF Pris