Wallach Stationära system WA1000B för avancerad kryokirurgi och professionellt bruk

 

Konsollsystemet är skapat för att ge användaren en kombination av enkelt handhavande med hög säkerhet. WA1000B använder den kraftfulla fryspistolen LL100 som med sina dubbla reglage ger användaren ökad precision och hög effekt. Avläsning av gastrycket underlättas dessutom genom att tryckmätaren är färgkodad.

Systemet har en inbyggd borttagbar rostfri behållare/hållare för att placera fryspistolen i. Kan även användas vid kemisk desinfektion.

 


 

 

 
 • Omedelbar och exakt avläsning av temperatur i frysspets och vävnad när man använder fryspistol med inbyggd temperaturgivare. Genom att ändra läge på omkopplaren kan man se frysdjup genom att använda en oberoende hypodermatisk temperaturgivare.
 • En timer med ljudsignal startar automatiskt när frystemperatur är uppnådd, indikerar sedan den faktiska frystiden vid rätt uppnådd temperatur.
 • Elegant och attraktiv design på rullvagn skapar professionell atmosfär i behandlingsrummet.
 • Vagnen har utrymme för 1 till 2 stycken gasbehållare
 • Kompakt men lättmanövrerad med stora hjul gör vagnen lätt att förflytta över trösklar och andra ojämnheter.
 • 1 års garanti mot fabrikationsfel.

 

Lämplig för:

 • Gynekologi/Obstetrik
 • Ögonkirurgi
 • Hjärtkirurgi
 • Smärtblockering
 • Dermatologi