<< Tillbaka

Allmänt
- Om Johanna Otto
- Produktöversikt
 
Skakbord
Längs &
Rundgående
- KM2
- TiMix
- KL2
- KS 15
- SM 30
- VKS 75
 
3-dimensionella
- TL 10
 
Vippande
- WS 10
 
Roterande
- ELU
 
Special
- Inkubatorhuv TH 15
- Inkubatorhuv TH 30
 
Övrigt
- IR brännare IRB 1-6
- Cellkvarn VI4
- Homogenisator HO4
Edmund Bühler - Navigeringsmeny

 

Företaget grundades år 1880 i Tübingen av Edmund Bühler som en verkstad för finmekanik och startade omgående med småskalig produktion av kemiskt-fysikaliska och bakteriologiska apparater för en mängd vetenskapliga applikationer.

Redan från starten hade man ett samarbete med Universitetet i Tübingen jämte andra vetenskapliga organisationer.

 

Edmund Bühler specialiserade sig tidigt på skakapparater, homogenisatorer, dispensorer och brännare.

 

Omkring år 1900 trycktes den första heltäckande Bühlerkatalogen.

 

År 1972 kom en ny produktlinje Miljöteknik

 

År 1980 kom ännu ett nytt produktområde  Materialvetenskap

 

År 1994 etablerades produktlinjen Miljöteknik som ett separat företag samtidigt som Mrs Johanna Otto, dotterdotter till grundaren Edmund Bühler tar över ledningen av företaget som nu också byter namn till Johanna Otto GmbH.

 

Produkterna säljs dock fortfarande under varumärket Edmund Bühler

 

 


Grundaren - Edmünd Bühler