Laboratorieutrustning

A.
Alg och bakteriehämmare
Analyskvarn
Analyssystem immunologi
Analyssystem klin kemi
Analysugnar

AquaStabil
Autoklavdeodoranter
Autoklaverbara pipetter

Automatpipetter

B.

Badvätskor termostatbad
Badvätskor ultraljudsbad
Bakterie- och alghämmare
Blandare
Blocktermostater
Blodvaggor

Bombkalorimeters
Brännare
Buffertar
Bägare

C.
Centrifuger
Centrifugrör 
Cellhomogenisatorer
Cellodlingssystem

Cirkulationstermostater
CO2-inkubatorer
Cryoförvaring
Cytostatikaboxar

D.
Dataprogram termostater
Daytona
Dilutorer
Digitalpipetter
Digitaltermometers
Dilutorer
    
Diskmaskin för pipetter 
Diskmedel för ultraljudsbad
Dispensorer
Doppkylare     
Dopptermostater
Doppvärmare
Doseringspipetter
Doseringspumpar

E.
EasyTemp programvara
Elektroniska pipetter
Elektroder
Elektrolys
Engångsplast
Etiketter
Etikettskrivare
Etikettprogam

Evaporator
Evidence
Extraktionssystem

F.
Filterspetsar
Filtreringscentrifug
Flaskor
Flaskdispensorer
Flerkanalsdispensorer             Flerkanalspipetter                  
Fläkttorkskåp
Frysinredning
Frysrack
Fuktanalysatorer
Fyllningsmaskiner
Färgtork
Föraskningsställ
Föraskningsungnar

Förvaringslådor för rör

G.
Genomströmningskylare
Glaspärlor för malning

H.
Handdispensorer
Hetluftssterilisatorer                     Homogenisator
Homogenisator kniv, Bühler
Homogenisator kniv, IKA
Homogenisatorer, ultraljud
Hängtermostater

Härdugnar
Hybridisering
Högtemperaturugnar

I.
Immunoanalysator
Inaskningsugnar
Industrivågar
Infrarödbrännare
Inkubatorer
Inkubatorhuvar     
Inredning till frysar
Isolatorer

J.
Jonselektiva elektroder

Jonselektiva mätare

K.

Kalibreringslösningar
Kalorimetrar
Kammarugnar
Klimatskåp
Klin.kemi analysator
Klin.kemi reagenser
Knivhomogenisator
Koldioxidinkubatorer
Kokvattenbad
Konduktivitetsmätare
Kontrollvågar
Konvektionsugnar
Kontrollenheter temperatur
Kromatografitankar
Kryoförvaring
Kryorör
Kryostater
                            
Kvarnar
Kvävebehållare

Kylcentrifuger

Kylinkubatorer
Kylbad
Kylskåp
Kyltermostater

L.

Laboratorieautomatisering

Laboratorieknådare
Laboratoriereaktorer
Laboratorievågar
LabWorldSoft

Lacktorkskåp
Lagringssystem för kulturer
Ledningsförmågemätare

M.

Magnetomrörare med värme
Magnetomrörare utan värme

Makropipetter
Materialprovningsskåp
Medicinska vågar
Mensur
Mikrobank
Mikrocentrifugrör
Mikrodispensorer Mikropipetter                         
Mikroskoptillbehör
Mikrorör
Mikrorör strips
Mikrotiterplattor
Mikrovågar
Mixrar - IKA
Muffelugnar
Multikanalsdispensorer            Multikanalspipetter

Märkning
Mätceller och elektroder

Mätcyllindrar

Mätkolvar


O.

Oljor till termostatbad
Omrörarmotorer, IKA
Omrörarplattor, IKA

P.

PCR, rack/arbetsstat.  
PCR system
PCR arbetsstation
Personskydd
Perstaltiska pumpar
PH-mätare        Pipetter                                 
Pipettdisk
Pipetteringshandtag
Pipetteringsrobotar
Pipettfyllare
Pipettspetsar
Pipettställ
Precisionsvågar
Produktskydd
Programvara termostater
Provrör
Provrörsskakar
Provrörsvaggor                         
Provrörsställ

R.
Rack för PCR
Rack till frysboxar och -skåp
Reagenser
Recirkulationskylare
Rengöringsmedel f ultraljud
Repeterpipetter
Reologiinstrument                     Reservoar för flerkanalspipett
Rotationsindunstare
Rotationsugnar
Rör
Rörugnar

S.

Salthaltsmätare
Sandbad
Skakapparater - Buhler
Skakapparater - IKA
Skakinkubatorer, Bühler
Skakinkubatorer, IKA
Skakvattenbad, Julabo  
Slangar till termostater
Skyddsmedel vattenbad

Smältpunkströr
Smältugnar

Snabbpipetter
Spegelbrännare
Spetsar
Specialvågar
Spädningsapparater
             
Stativ
Streckkodsläsare
Sterila pipettspetsar
Styrenheter temperatur
Styrprogram termostater

Syremätare

T.
TDS-mätare
Teleskopstativ

Temperaturkontrollenheter
Temperaturkontrollsystem
Termostatbad  
Termostater
Termostatsystem
Titrering
Torkskåp
Torrsterilisatorer
Trattar

Transportrör
Turbidimetrar

U.
Ugnar
Ultraljudsbad
Ultraljudsdiskmaskin
Ultraljudshomogenisator
Ultralågtemperatursystem

Uppslutningssystem

V.
Vakuumtorkskåp
Variabla dispensorer

Variabla pipetter
Vattenbad - Julabo
Vattenbad - IKA
Vattenbad, dental 

Viskosimeterbad   
Vortexmixer
Värmeplattor
Värmeskåp
Vätskehantering
Växtodlingskammare
Watch&Control program.

 

Snabbsök


Fokus