Julabo - Navigeringsmeny


 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Julabo
- Produktöversikt
   
Produkter
- Hängtermostater
- Öppna termostatbad
- Cirkulationstermostat
- Kyl/Värmetermostat
- Lågtemp.cirkulatorer
- Avancerade system
- Kalibreringsbad
- Cirkulationskylare
- Doppkylare
- Genomflödeskylare
- Temperaturkontroller
- Vattenbad
- Kemikaliekylskåp
- Badvätskor, tillbehör
- Programvara

 
 
Automatisering

 
Program & Laboratorieautomatisering

Dataprogram för kontroll, visualisering, programmering och dokumentation. Med JULABOs PC-mjukvara kan ett antal kontrolluppgifter i anslutning till laboratorieinstrument realiseras. De diversifierade möjligheterna till kommunikation och nätverkslösningar öppnar nya horisonter när det gäller automatisering inom laboratorievärlden. Förutom standardprogrammen kan Julabo erbjuda lösningar anpassade till varje kunds enskilda behov. Ända från idéstadiet till programmeringen av de enskilda systemmodulerna kan du som kund få allt från en enda källa -  JULABO.


 
EasyTemp Kontrollprogram  - UTAN KOSTNAD -
EasyTemp är det ideala programmet för enstaka JULABO instrument med integrerat RS232 interface avsedda för att köras under Windows 95/98/NT. För termostater, temperaturkontrollenheter och recirkulationskylare medger Easy-Temp programmering, visualisering och registrering av temperatur och tidsberoende processer:
  
- Start / Stopp - Aktuellt internt värde
- Inställda värden - Aktuellt externt värde (HighTech-Serien)
- Aktuell värmeeffekt - Status
- Aktuell kyleffekt           
 


Ytterligare möjligheter:
- Zoomfunktion för detaljerat studium av körd profil
- Cyklisk repetition av lagrade profiler
- Registrerade data kan exporteras i ASCII format
 

 

Watch & Control 2000
Detta program har alla de funktioner som finns redovisade ovan. Watch & Control 2000 kan användas för kontroll, programmering och registrering av:

  
- Två laboratorieinstrument av olika fabrikat via det seriella interfacet (COM1; COM2)
- Upp till 10 laboratorieinstrument av olika fabrikat via Profibus, mastercard
Och JULABO interface PBI
Det går att:
- Skapa och registrera individuella programprofiler för varje instrument
- Synkroniserat starta och avbryta körningar på alla anslutna instrument
- Registrera de viktigaste värdena på ett enda diagram

  

On-One-Line
Med On-One-Line ansluts alla instrumenten och PC:n via en enda kabel. Fördelen med detta är en ekonomisk lösning där installationen är både enkel och snabb.
 
Ett antal ledande tyska tillverkare av laboratorieinstrument har gemensamt arbetat med utvecklingen av instrument och programvaror för att kunna erbjuda en mångsidig lösning med möjlighet till kommunikation mellan upp till 31 instrument av olika fabrikat eller modeller. Laboratorieinstrument som är utrustade med ett RS232-interface kan via Julabos Interface anslutas till Profibus. Julabo kan förse DIG med programvaror och nödvändiga drivrutiner för att lösa DINA speciella uppgifter! Programmeringen är LabView-baserad och medger en snabb och problemfri kundanpassning.. Den som vill skapa program i LabView kan kostnadsfritt ladda ner VI (virtuella interface) för alla tillgängliga instrumentmodeller.

 

JULABO Order No.
8 901 102    EasyTemp kontrollprogram 
8 901 103 Watch & Control 2000            
8 980 030 JULABO Interface PBI
8 900 010 Profibus mastercard
 

                                                  © 2016 - SKAFTE MedLab, Alla rättigheter reserverade.
                                                 Apelrödsvägen 1, 439 32 Onsala, Sverige, Tel: +46 300-56 94 94 Fax: +46 300-56 94 99