Julabo - Navigeringsmeny


 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Julabo
- Produktöversikt
   
Produkter
- Hängtermostater
- Öppna termostatbad
- Cirkulationstermostat
- Kyl/Värmetermostat
- Lågtemp.cirkulatorer
- Avancerade system
- Kalibreringsbad
- Cirkulationskylare
- Doppkylare
- Genomflödeskylare
- Temperaturkontroller
- Vattenbad
- Kemikaliekylskåp
- Badvätskor, tillbehör
- Programvara

 
   
Vätskor mm
  
JULABO badvätskor

JULABO ' Thermal ' badvätskor är noga utvalda och utvärderade. De lämpar sig väl för både kyl- och värmetermostater när inte vanligt vatten kan användas.

Fördelar:
- låg giftighet
- nästan luktfria
- stabila
- låg viskositet
- god värmeledningsförmåga
- minimal korrosionsbenägenhet

Viktiga saker att ta hänsyn till innan du bestämmer dig för vilken badvätska du skall välja.
1. Viskositet 2. Flampunkt
Badvätskans viskositet avgör vilken lägsta temperaturer som termostateringssystemet kan arbeta vid och skall inte överstiga 30mm² *s-1 för att en jämn temperaturfördelning och en optimal pumpkapacitet skall vara säkerställd. Om en olja under en uppvärmningsprocess har en högre viskositet än den högsta rekommenderade utsätts termostatens pumpmotor för en extrem belastning. Pumpmotorerna i JULABOs cirkulationstermostater är försedda med ett överbelastningsskydd som  förhindrar skador på utrustningen.
 
    Den aktuella badvätskans flampunkt avgör vilken högsta temperatur som termostateringssystemet kan arbeta vid. Om vätskans flampunkt över- skrides finns det risk för självantändning. Den maximala arbetstemperaturen skall därför sättas minst 10K under vätskans flampunkt (se vidare DIN 12879 del).
Temperaturer ner till -90°C Temperaturer upp till 200°C
För arbetstemperaturer ner till -40°C och -60°C är Thermal HY and Thermal H5S de bästa, silikon-baserade badvätskorna. För arbetstemperaturer ner till -90°C rekommenderas etanol (etylalkohol) som badvätska. Om etanol skall användas så måste alla säkerhetsaspekter avseende användandet av lösningsmedel beaktas.       För arbetstemperaturer upp till 170°C och 200°C är Thermal M och Thermal H20S lämpliga badvätskor. Thermal M är blandbar med vatten. Av denna anledning är det enkelt att göra rent såväl det externa systemet som circulatorn. För användning vid temperaturer upp till 80°C rekommenderas att blanda Thermal M med 30% vatten för att sänka viskositeten. Thermal H20S är en silikonbaserad badvätska..

Temperaturer upp till 300°C
För arbetstemperaturer upp till 250°C och 350°C passar Thermal H and Thermal H350 mycket bra. Den stabiliserade silikonoljan Thermal H har de bästa egenskaperna och kan för korta perioder användas upp till +300°C. Thermal H350 är perfekt lämpad för kontinuerlig användning vid höga temperaturer  - men endast i helt slutna system (JULABO cirkulations- termostater för högtemperaturer).       
 
  
JULABO
Badvätskor
Rekommenderat
temperaturintervall
(°C)
Viskositet i mm² + s-1 (Cst.)
-60 -40 -20 0 20 50 100 150 200 250 300 350 °C
Thermal HY -60 ... +57 28 13 7 4.6 3 2
Thermal H5S -40 ... +125 23 14 7.8 5 3.4 2.2
Thermal H10S -20 ... +150 27 16 12 8 4 2.8
Thermal H20S +10 ... +200 34 20 13 7.2 5 4
Thermal H +50 ... +250 30 16 8 5 3
Thermal M
Thermal M med 30% water
+50 ... +170
+20 ... +80
297 58
30
12 5
Thermal H350* +70 ... +350 41 25 3 1.5 0.9 0.5 0.4 0.3
* endast i helt slutna system
  
JULABO
Badvätskor
Setting point
lägre än
(°C)
Flampunkt
högre än
(°C)
Vätskans karaktär Rekommenderat
slangmaterial
Thermal HY - 100 62 ljusbrun Viton  
Thermal H5S - 100 130 ljusbrun Perbunan, Viton  
Thermal H10S - 90 197 ljusbrun Viton  
Thermal H20S - 70 242 ljusbrun Viton  
Thermal H - 60 295 ljusbrun Metall  
Thermal M
Thermal M med 30% vatten
- 39 275 blandbar med vatten upp till 30%,
ofärgad
Viton  
Thermal H350* - 35 200 gulaktig Metall  
* endast för helt slutna system
  
Beställningsinformation:
8 940 104 Thermal HY -60...+57°C, 10 liter Pris
8 940 105 Thermal HY -60...+57°C, 5 liter Pris
8 940 106 Thermal H5S -40...+125°C, 10 liter Pris
8 940 107 Thermal H5S -40...+125°C, 5 liter Pris
8 940 114 Thermal H10S -20...+150°C, 10 liter Pris
8 940 115 Thermal H10S -20...+150°C, 5 liter Pris
8 940 108 Thermal H20S +10...+200°C, 10 liter Pris
8 940 109 Thermal H20S +10...+200°C, 5 liter Pris
    8 940 102 Thermal H +50...+250°C, 10 liter Pris
8 940 103 Thermal H +50...+250°C, 5 liter Pris
8 940 100 Thermal M +50...+170°C, 10 liter Pris
8 940 101 Thermal M +50...+170°C, 5 liter Pris
8 940 110 Thermal H350 +70...+350°C, 10 liter Pris
8 940 111 Thermal H350 +70...+350°C, 5 liter Pris
  

 

JULABO slang

Det är lika viktigt att välja slang av rätt material som att välja rätt badvätska eftersom arbetets säkerhet och cirkulations- termostatens livslängd kan bero av vilken slang man väljer.
 
  
Följande parametrar beaktas vid val av slang:

- inom vilket temperaturområde skall arbetet utföras
- vilken typ av badvätska skall användas
- typ och dimension på anslutningarna

All redovisade JULABO slangar är säkra att använda för kontinuerligt arbete inom angivet temperaturområde. De är resistenta mot de flesta kemikalier och kan användas med samtliga av Julabo rekommenderade badvätskor.

CR (Perbunan)-slang Vitonslang Metallslang
Detta slangmaterial, väl utprovat sedan många år, är lämpat för arbeten inom tempområdet från -20 till +120°C.     Detta högkvalitativa slangmaterial är lämpligt för ett brett temperaturområde mellan -50°C och +200°C.     JULABOs metallslangar kan användas för arbeten inom temp.området från -90 till +350°. Denna slangtyp, karaktäriserad av mekanisk stabilitet med hög flexibilitet, är trippelisolerad och helt asbestfri. Den garanterar sålunda en helt acceptabel yttertemperatur även vid mycket höga arbetstemperaturer.
 
Beställningsinformation
Best.nr. Slang
8 930 008 1m CR slang, 8 mm inner dia. -20...+120 °C Pris
8 930 010 1m CR slang, 10 mm inner dia. -20...+120 °C Pris
8 930 012 1m CR slang, 12 mm inner dia. -20...+120 °C Pris
8 930 108 1m Viton slang, 8 mm inner dia. -50...+200 °C Pris
8 930 110 1m Viton slang, 10 mm inner dia. -50...+200 °C Pris
8 930 112 1m Viton slang, 12 mm inner dia. -50...+200 °C Pris
8 930 209 0.5m metallslang, trippelisolerad -90...+350 °C Pris
8 930 210 1.0m metallslang, trippelisolerad -90...+350 °C Pris
8 930 211 1.5m metallslang, trippelisolerad   -90...+350 °C Pris
8 930 214 3m metallslang, trippelisolerad -90...+350 °C Pris
Best.nr. Isoleringsslang
8 930 410 1m för slang, 8-10 mm inner dia. -50...+85 °C Pris
8 930 412 1m för slang, 12 mm inner dia. -50...+85 °C Pris
Isoleringsslang, användbar tillsammans med perbunan- och vitonslang, rekommenderas för arbeten inom temp.området
-50...+10°C.
  
 
Viktigt: Thermal HY, Thermal H5S och Thermal H20S får inte användas med silikon slang!

 

Aqua-Stabil JULABOs Alg- och bakteriehämmande medium för vattenbad
 
Problem

Hygienen i cirkulatorer och vattenbad och renheten på det vatten som användes i baden drabbas ofta ett problem: växt av alger, bakterier och andra mikroorganismer speciellt vid temperaturer mellan 20 och 60°C. Som en följd av detta kan badet bli förorenat och ofräscht på ganska kort tid.

 

Lösning
För att förhindra sådana oönskade och ohygienska förhållanden har Julabos alg- och bakteriehämmande medium Aqua-Stabil formulerats så att denna typ av föroreningar motverkas av mediets baktericida effekt.
  
  
Best.nr.
8 940 006 Aqua-Stabil, 6 flaskor 100 ml Pris
8 940 012 Aqua-Stabil, 12 flaskor 100 ml Pris
 

© 2016 - SKAFTE MedLab, Alla rättigheter reserverade.
Apelrödsvägen 1, 439 32 Onsala, Sverige, Tel: +46 300-56 94 94 Fax: +46 300-56 94 99