Julabo - Navigeringsmeny


 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Julabo
- Produktöversikt
   
Produkter
- Hängtermostater
- Öppna termostatbad
- Cirkulationstermostat
- Kyl/Värmetermostat
- Lågtemp.cirkulatorer
- Avancerade system
- Kalibreringsbad
- Cirkulationskylare
- Doppkylare
- Genomflödeskylare
- Temperaturkontroller
- Vattenbad
- Kemikaliekylskåp
- Badvätskor, tillbehör
- Programvara

  
 
   
Vattenbad
  
Skakvattenbad modellserie SW
Julabos skakvattenbad är idealiska för daglig användning. De har många "state-of-the-art" detaljer i sin konstruktion. Badkanter med lutande profil gör att vattnet stannar kvar i tanken även vid öppet badlock.
Skvättskyddade strömbrytare och tangentbord
- Varning vid för låg vattennivå kombinerat med avstängningsfunktion
- Timer med nedräkningsfunktion på upp till 10 timmar
- 1-punkts kalibrering
- Användarvänliga och med hög reproducerbarhet
- Inställbar stakfrekvens mellan 20-200 varv/min och en skakamplitud av 15 mm
- RS 232 interface

 
| SW modeller

JULABO
Best.nr.
JULABO
Modell
Arbetsomr.
Temp
(°C)
Temp.
noggrannhet
(°C)
Värme
effekt
(kW)
Badöppning/
baddjup
B x L / Dj
(cm)
Skakfrekvens
(rpm)
Skakamplitud
(mm)
Dimensioner
B x D x H
(cm)
Vikt
(kg)
Öpningsbart
Makrolon-lock
Best.nr.
Labshop
Skakvattenbad SW

ShakeTemp Serien

9 550 322
SW22
+20...+99.9
± 0.2
2
50 x 30 / 18
20...200
15
70 x 35 x 26
22
8 970 288
Pris
9 550 323
SW23
+20...+99.9
± 0.02
2
50 x 30 / 18
20...200
15
70 x 35 x 26
23
8 970 288
Pris

1) För temperatur applikationer runt/under rumstemperatur måste motkylning med kranvatten användas, speciellt tillbehör finns att beställas.

   
Tillbehör  
8 980 075 RS232 interface kabel, 3m  
8 970 288 Öppningsbart Makrolon lock Insatstråg för provrör
8 970 415 Vätskenivå/kylslinga 8 960 440 - 240 provrör, 16/17mm dia.
8 960 441 - 360 provrör, 12/13mm dia.
Insatstråg för Erlenmeyer flaskor 8 960 442 - 360 mikotiterrör, 30x11/12mm dia.
8 970 360 - 45 flaskor 25 ml 8 960 443 - 84 provrör, 30/31mm dia.
8 970 361 - 32 flaskor 50 ml
8 970 362 - 18 flaskor 100 ml Basinsatstråg för provrörställ
8 970 363 - 15 flaskor 200 ml 8 970 369 Basinsats för  max. 4 provrörställ
olika storlekar kan blandas.
8 970 364 - 11 flaskor 250-300 ml
8 970 365 - 8 flaskor 500 ml Provrörställ
8 970 366 - 5 flaskor 1000 ml 8 970 380 för 60 provrör, 16/17mm dia.
8 970 381 för 90 provrör, 12/13mm dia.
8 970 620 Basinsatstråg för fjäderklämmor 8 970 382 för 90 mikrotiterrör, 11/12mm dia.
Basinsats för fjäderklämmor olika storlekar kan blandas. 8 970 383 för 21 provrör, 30/31mm dia.
Fjäderklämmor
8 970 601 för 10 ml flaskor Skydd mot bakteribeväxtlighet ' Aqua-Stabil '
8 970 602 för 25 ml flaskor 8 940 006 - 6 flaskor per 100 ml
8 970 603 för 50 ml flaskor 8 940 012 - 12 flaskor per 100 ml
8 970 604 för 100 ml flaskor
8 970 606 för 200/250 ml flaskor
8 970 607 för 300 ml flaskor
8 970 608 för 500 ml flaskor
8 970 609 för 1000 ml flaskor
   
   
Vattenbad modellserie PURA
 
Ny modern badserie med emaljerade bad för optimal hygien och hållbarhet.Inga utstickande delar i badet, hela badytan anv.bar
Ljusstark display, skvättskydad nätströmbrytare, torrkokningsskydd, avtappningskran, integrerad timer, optisk och akustisk varningssignal efter inställd tid är slut varvid badet stängs av eller fortsätter värma.Inga skarpa kanter.
Manöverpanel med alla funktioner, placerad på framsidan.Upplösning temp.inst ± 0,1°C
5 olika badstorlekar mellan 4-30 ltr.
Tillåten omg.temperatur + 5 till +40°C
Med USB-port för fjärrkontroll

  

 
| PURA 10

 

JULABO
Best.nr.
JULABO
Modell
Arbetsomr.
Temperatur
(°C)
Temp.
noggrannet
(°C)
Värme
effekt
(kW)
Badöppning/
Baddjup
WBx L / Dj
(cm)
Badvolym
(liter)
Dimensioner
B x D x H
(cm)
Vikt
(kg)
Öppningsbart
Makrolon lock
Best.nr.
Labshop
 
Vattenbad PURA

PURA-serien

9 550 404
PURA4
+18...+99,9
± 0.2
0,8
12 x 27 / 17
0,4...4,8
21 x 38 x 30
5,05
9 970 280
Pris
9 550 410
PURA10
+18..+99,9
± 0.2
1,3
22 x 27 / 17
1--.10
31 x 38 x 30
7,1
9 970 281
Pris
9 550 414
PURA14
+18...+99,9
± 0.2
1,3
30 x 27 / 17
1...14
42 x 38 x 230
9,2
9 970 282
Pris
9 550 422
PURA22 +18...+99,9
± 0.2
2,0
54 x 27 / 17
2...22
63 x 38 x 30
13,1
9 970 283
Pris
9 550 430
PURA30 +18...+99,9
± 0.2
2,0
76 x 27 / 17
2...30
85 x 38 x 30
17,2
9 970 284
Pris

 

 
Tillbehör
9 970 280 till 9 970 283 Öppningsbara Makrolon lock
9 970 231 - Stentlyftare
9 970 332 - Hygieninsats i rfr. stål
Provrörställ
9 970 300 - för 60 provrör, 16/17 mm dia. för modell PURA
9 970 301 - för 90 provrör, 75 X 12/13 mm dia.för modell PURA
9 970 303 - för 21 provrör, 30 mm dia.
 
Kapacitet för de olika modellerna i antal rack: PURA 4=1, PURA 10=2, PURA 14=3, PURA 22=5, PURA 30=7
 
Platt lock (rostfritt stål) med set av ringar
9 970 270 - Lock med 4 öppningar 92 mm dia, för PURA 10
9 970 271 - Lock med 1 öppning, 190 mm dia., för PURA 10
9 970 272 - Lock med 6 öppningar, 92 mm dia., för PURA 14
9 970 273 - Lock med 8 öppningar, 92 mm dia., för PURA 22
9 970 274 - Lock med 6 öppningar, 115 mm dia., för PURA 22
9 970 275 - Lock med 2 öppningar, 190 mm dia., för PURA 22
9 970 276 - Lock med 10 öppningar, 115 mm dia., för PURA 30
9 970 277 - Lock med 3 öppningar, 190 mm dia., för PURA 30
 

© 2016 - SKAFTE MedLab, Alla rättigheter reserverade.
Apelrödsvägen 1, 439 32 Onsala, Sverige, Tel: +46 300-56 94 94 Fax: +46 300-56 94 99