Julabo - Navigeringsmeny


 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Julabo
- Produktöversikt
   
Produkter
- Hängtermostater
- Öppna termostatbad
- Cirkulationstermostat
- Kyl/Värmetermostat
- Lågtemp.cirkulatorer
- Avancerade system
- Kalibreringsbad
- Cirkulationskylare
- Doppkylare
- Genomflödeskylare
- Temperaturkontroller
- Vattenbad
- Kemikaliekylskåp
- Badvätskor, tillbehör
- Programvara

  
  Öppna Termostatbad  
Öppna termostatbad med badtank av makrolon eller rfr.stål
för interna/externa temperatur applikationer
 

JULABO har ett brett sortiment av öppna termostatbad för temperaturområdet +20°C till +150°C. Baden kan fås med badtank av makrolon eller i rfr.stål. Pumpanslutningar för extern cirkulation finns eller kan monteras på många modeller.

 
| C-BT9

- Med pumpanslutningar för temperatur applikation 
till extern slinga och samtidigt i intern badtank.
- Arbetstemperaturer upp till 150°C beroende på modell
- Värmeeffekt 2 kW
- Baddjup från 15 cm till 30 cm
- Plattform för justerbart neddoppningsdjup finns tillgängligt som tillbehör för vissa modeller.
- Vid arbete nära eller under rumstemperatur finns kylslingor till samtliga badmodeller som tillbehör.
 
JULABO
Best.Nr.
JULABO
Modell
Arbets
temp.
område
(°C)
Temp.
noggrannhet
(°C)
Kapacitet
Tubes,13mm
Värme
effekt
(kW)
Tryckpump
kapacitet
l/min / mbar
Badöppning/
baddjup
B x L / D
(cm)
Dimensioner
B x L x H
(cm)
Vikt
(kg)
Labshop
Modell CORIO C
Öppna termostatbad med badtank av makrolon

CORIO Serien

9 011 305 C-BT5 20... 100 ± 0.03 42 2 6 / 100 15 x 15 / 15 23 x 38 x 38 4,8 Pris
9 011 309 C-BT9 20... 100 ± 0.03 90 2 6 / 100 23 x 15 / 15 32 x 38 x 38 8,3 Pris
9 011 319 C-BT19 20... 100 ± 0.03 90 2 6 / 100 30 x 35 / 15 38 x 58 x 38 7,0 Pris
9 011 327 C-BT27 20... 100 ± 0.03 270 2 6 / 100 30 x 35 / 20 38 x 58 x 43 7,2 Pris
  
Öppna termostatbad av makrolon
Öppna termostatbad av högkvalitativt transparent makrolon för temperaturer på upp till 100°C.
- Baden kan utrustas med olika termostater lämpliga för intern eller extern/intern termostatering. De kan fås för volymer från 5 liter upp till 27 liter.
- Lämpliga applikationer: Temperaturkontroll av prover, preparation av prover för serologi och klinisk kemi, materialtestning m.m

 
| C-BT19

 
JULABO
Best.Nr.
JULABO
Modell
Arbets
temp.
område
(°C)
Temp.
noggrannhet
(°C)
Laddnings
kapacitet
Rör,13mm
Värme
effekt
(kW)
Tryckpump
kapacitet
l/min / mbar
Badöppning/
baddjup
B x L / D
(cm)
Dimensioner
B x L x H
(cm)
Vikt
(kg)
Labshop
Economy serie ED
Öppna termostatbad med rostfri badtank

Ekonomi Serien

9 116 405 ED-5 20...100 ± 0.03 38 2 15 / 340 15 x 15 / 15 17 x 33 x 38 7 Pris
9 116 413 ED-13 20...100 ± 0.03 90 2 15 / 340 18 x 30 / 15 39 x 33 x 37 8 Pris
9 116 419 ED-19 20...100 ± 0.03 270 2 15 / 340 36 x 30 / 20 57 x 33 x 37 11 Pris
9 116 433 ED-33 20...100 ± 0.03 540 2 15 / 340 67 x 30 / 15 91 x 33 x 38 20 Pris
9 116 439 ED-39 20...100 ± 0.03 --- 2 15 / 340 36 x 30 / 30 91 x 33 x 38 20 Pris
Modell CORIO CD  
Öppna termostatbad med badtank av makrolon (kan fås med pump)
9 012 305 CD-BT5 20...100 ± 0.03 42 2 15 / 350 15 x 15/ 15 23 x 38 x 38 4,8 Pris
9 012 319 CD-BT19 20...100 ± 0.03 90 2 15 / 350 30 x 35 / 15 38 x 58 x 38 7,0 Pris
9 012 327 CD-BT27 20...100 ± 0.03 270 2 15 / 350 30 x 35 / 20 54 x 34 x 51 7,5 Pris
1) Modell beteckningen indikerar max tank volym ex. (ED-13 = 13 liter)
2) Kylslinga (tillbehör) måste användas) vid temperaturer nära rumstemperatur.
Economy serie EH
Öppna termostatbad med rostfri badtank

Ekonomi Serien

9 118 405 EH-5 20...150 ± 0.03 38 2 15 / 350 15 x 15 / 15 17 x 33 x 36 7 Pris
9 118 413 EH-13 20...150 ± 0.03 90 2 15 / 350 18 x 30 / 15 39 x 33 x 37 8 Pris
9 118 419 EH-19 20...150 ± 0.03 270 2 15 / 350 36 x 30 / 20 57 x 33 x 37 11 Pris
9 118 427 EH-27 20...150 ± 0.03 540 2 15 / 350 36 x 30 / 15 57 x 37 x 42 13 Pris
9 118 433 EH-33 20...150 ± 0.03 --- 2 15 / 350 67 x 30 / 15 91 x 33 x 38 20 Pris
9 118 439 EH-39 20...150 ± 0.03 --- 2 15 / 350 36 x 30 / 30 54 x 34 x 52 19 Pris
   
Modell CORIO C
Öppna termostatbad med rfr. badtank för interna applikationer

CORIO-Serien

9 011 405 C-B5 20...100 ± 0.03 42 2 6 / 100 15 x 15 / 15 23 x 38 x 41 7,3 Pris
9 011 413 C-B13 20...100 ± 0.03 90 2 6 / 100 30 x 18 / 15 38 x 40 x 42 9,1 Pris
9 011 417 C-B17 20...100 ± 0.03 90 2 6 / 100 30 x 18 / 20 38x 40 x 47 9,3 Pris
9 011 419 C-B19 20...100 ± 0.03 270 2 6 / 100 30 x 35 / 15 38 x 58 x 42 10,5 Pris
9 011 427 C-B27 20...100 ± 0.03 270 2 6 / 100 30 x 35 / 20 38 x 58 x 47 12,0 Pris
           
Modell CORIO CD med rfr.badtank för externa/interna applikationer
Öppna termostatbad med rostfri badtank för externa/interna applikationer
9 012 405 CD-B5 20...150 ± 0.03 42 2 15 / 350 15 x 15 / 15 23 x 38 x 41 5,2 Pris
9 012 413 CD-B13 20...150 ± 0.03 90 2 15 / 350 30 x 18 / 15 38 x 40 x 42 7,8 Pris
9 012 417 CD-B17 20...150 ± 0.03 90 2 15 / 350 30 x 18 / 20 38 x 40 x 47 8,7 Pris
9 012 419 CD-B19 20...150 ± 0.03 90 2 15 / 350 30 x 35 / 15 38 x 58 x 42 9,5 Pris
9 012 427 CD-B27 20...150 ± 0.03 270 2 15 / 350 30 x 35 / 20 38 x 58 x 47 10,6 Pris
9 012 433 CD-B33 20...150 ± 0.03 540 2 15 / 350 66 x 32 / 15 91 x 36 x 43 20,2 Pris
9 012 439 CD-B39 20...150 ± 0.03 --- 2 15 / 350 33 x 30 / 30 54 x 34 x 57 17,2 Pris
   
Viskosimeterbad för applikationer som kräver hög precision
- Hög temperaturstabilitet ± 0.01°C och bästa temperatur distribution i bade
- Inställningsnoggranhet och displayupplösning ± 0.01°C
- Inbyggd kylslinga så att baden kan hantera applikationer som ligger nära eller under rumstemperatur
- Programmeringsenhet med realtidsur.

 
| ME modeller

 
JULABO
Best.Nr.
JULABO
Modell
Arbets
temp.
område
(°C)
Temp.
noggrannhet
(°C)
Badtank
tillverkad i
Värme
effekt
(kW)
Tryckpump
kapacitet
l/min / mbar
Badöppning/
bddjup
B x L / D
(cm)
Dimensioner
B x L x H
(cm)
Vikt
(kg)
Labshop
TopTech serie ME
Termostatbad för använding till kapillärviskosimetrar,
densitometrar och liknande utrustningar.

TopTech Serien

9 162 331 ME-31A 20...60 ± 0.01 Plexiglastank 2 11-16 / 450 9 x 9 / 3x / 37 50 x 20 x 56 11 Pris
9 162 616 ME-16G 20...100 ± 0.01 Glastank 2 11-16 / 450 9 x 9 / 2x / 31 di = 29 x 48 9 Pris
9 162 518 ME-18V 20...150 ± 0.01 Rfr. tank m. f 2 11-16 / 450 9 x 9 / 2x / 37 36 x 24 x 54 17 Pris
"M" = badtank av makrolon (temp.max. 100°C)
Modell ME-18V tillåter arbete i överesstämmelse med ASTM D445
1) Modell beteckningen idikerar max tank volym ex. (MC-27 = 27 liter)
2) Kylslinga (tillbehör) måste användas vid temperaturer nära rumstemperatur.
 

© 2016 - SKAFTE MedLab, Alla rättigheter reserverade.
Apelrödsvägen 1, 439 32 Onsala, Sverige, Tel: +46 300-56 94 94 Fax: +46 300-56 94 99