bandelin_logo
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Bandelin
 
Produktöversikt
- Ultraljudsbad
- Ultraljudsbad - medicin
- Ultraljudsbad - industri
- Homogenisatorer
 
Produkter
Ultraljudsbad / -tvätt
- Sonorex Super RK
- Sonorex Digitec DT
  - Sonorex Digiplus DL
- Sonomic
- Sonorex Pipettdisk PR
 
Tillbehör
- Bas korgar/lock
- Specialinsatser
- Matrix (hitta rätt)
 
Rengöringsmedel
- Tickopur & Stammopur
 
Ultraljuds-
homogenisator
  - Sonopuls mini 20
  - Sonopuls HD 2070
  - Sonopuls HD 2200
  - Sonopuls HD 3100
  - Sonopuls HD 3200
  - Sonopuls HD 3400
  - Bearbetningsverktyg
  - Kärl
  - Ljuddämpning
  - Övriga tillbehör
   
- Vanliga frågor & svar


Bandelin - Navigeringsmeny för val av ultraljudstvättar och ultraljudsbad

SonoPuls
Ultraljudshomogenisator

 
Ultraljudshomogenisatorer används på laboratorier och på sjukhus och industrier för att lösa uppgifter inom forsknings- och analysarbete samt för produktionsändamål i laboratorie- och pilot plantskala

 

De vanligaste användningsområdena är:

  • Sönderdelning av celler, bakterier, virus, vävnader etc. för extraktion av cellinnehållet

  • Homogenisering av substanser
  • Framställning av emulsioner och suspensioner
  • Acceleration av kemiska reaktioner

Inom miljöanalytiskt arbete kan ultraljudshomogenisatorer användas för provberedning. Sönderdelningen av celler, bakterier, vävnader och virus sker mycket effektivt tack vare den höga amplituden. För att undvika krosskontamination finns det möjlighet till indirekta processer genom användande av lämpliga tillbehör. Andra tillbehör gör det möjligt att hålla temperaturen under kontroll så att temperaturkänsliga prover kan processas utan risk att de blir förstörda.

Samtliga ultraljudshomogenisatorer har justerbar amplitud 10-100 %. Den använda effekten indikeras digitalt på en
en display på kontrollboxen. Permanent övervakning av den ultraljudseffekt som effektivt bearbetar provet.  Detektion av alla ev. fel som uppträder under en pågående körning. Slitage på bearbetningsverktyget avläses via effektdisplayen. Den konstanta amplituden garanterar reproducerbara resultat.

Pulsation av ultraljudseffekten (10-100 %) medger en effektiv värmeavledning när känsliga prover skall processas genom att provet ges tid till nerkylning under mellantiderna. Reproducerbara resultat kan garanteras tack vare minnesfunktion i kontrollboxen och genom möjligheterna till finjustering direkt under körningen. En integrerad timer 1-99 minuter redovisar passerad körtid i kontinuerligt läge resp. kvarvarande körtid i s.k. count-down-läge.

Processfrekvensen är konstant 20kHz med en mycket god effekt eftersom ljudvågorna är uniforma. Designen på instrumenten är kompakt med en elektronisk kontroll av ultraljudsgeneratorn placerad i separat box. Tryckknapparna på kontrollboxen är av touch-typ vilket är både användarvänligt och lätt att hålla rent. Processen kan startas och stoppas antingen på kontrollboxen eller på ultraljudsomvandlaren eller via Fjärrkontroll. Instrumenten är RFI-skyddade, CE-märkta och godkända enligt direktiv för medicinska instrument.

 

 


SONOPULS HD 2070
Kraftfullt mindre instrument
 SONOPULS HD 2200
Standardinstrument för många olika tillämpningar

För volymer från 100µl till 50 ml. Färdig att tas i bruk. Levereras komplett med generator GM 2070, ultraljudsomvandlare UW 2070, standardhorn SH 70 G och bearbetningsverktyg mikrotip MS 73 med diameter 3 mm.

HF-effekt HF 70 W. 

För volymer från 5 ml till 900 ml. Färdig att tas i bruk. Levereras komplett med generator GM 2200, ultraljudsomvandlare UW 2200, standardhorn SH 213 G och plant bearbetningsverktyg/tip av titan TT13 med diameter 13 mm.

HF-effekt HF 200 W.

Anslutning till 230V, 50/60Hz.

 Anslutning till 230V, 50/60Hz.

Som extra tillbehör finns 5 olika bearbetningsverktyg med diametrar från 2 till 13 mm. Dessa medger arbete med volymer från 50 µl upp till 200 ml.

 Som extra tillbehör finns 8 olika bearbetningsverktyg med diametrar från 2 till 25 mm. Dessa medger arbete med volymer från 200 µl upp till 1000 ml.

 

 

Den angivna HF-effekten i W är inte den enda parameter som skall övervägas vid val av ultraljudshomogenisator. Ultraljudsintensiteten bestäms av amplituden vid ytan på bearbetningsverktyget med hänsyn tagen till volymen på aktuellt prov och inte primärt av den elektriska kraften.

Sonopuls ultraljudshomogenisatorer är energieffektiva tack vare en optimal och noggrann anpassning av de olika komponenterna. Därigenom kan optimala arbetsamplituder garanteras vid lägre effekt än vad som gäller för många andra modeller och fabrikat.

Tillbehör
Detaljerad information om samtliga tillbehör i form av bearbetningsverktyg, olika typer av processkärl, stativ och ljudisolerade boxar finns i separat broschyr. Kontakta oss för vidare information.