bandelin_logo
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Bandelin
 
Produktöversikt
- Ultraljudsbad
- Ultraljudsbad - medicin
- Ultraljudsbad - industri
- Homogenisatorer
 
Produkter
Ultraljudsbad / -tvätt
- Sonorex Super RK
- Sonorex Digitec DT
  - Sonorex Digiplus DL
- Sonomic
- Sonorex Pipettdisk PR
 
Tillbehör
- Bas korgar/lock
- Specialinsatser
- Matrix (hitta rätt)
 
Rengöringsmedel
- Tickopur & Stammopur
 
Ultraljuds-
homogenisator
  - Sonopuls mini 20
  - Sonopuls HD 2070
  - Sonopuls HD 2200
  - Sonopuls HD 3100
  - Sonopuls HD 3200
  - Sonopuls HD 3400
  - Bearbetningsverktyg
  - Kärl
  - Ljuddämpning
  - Övriga tillbehör
   
- Vanliga frågor & svar


Bandelin - Navigeringsmeny för val av ultraljudstvättar och ultraljudsbad

Diskmedel
TICKOPUR & STAMMOPUR

 
För att erhålla en optimal rengöringseffekt i ett ultraljudsbad / ultraljudstvätt krävs en riktig diskteknik i kombination med ett lämpligt rengöringsmedel. Tickopur - diskmedel för ultraljudsbad och ultraljudstvätt  

Bandelin har låtit ta fram ett antal specialanpassade rengöringsmedel som samtliga har en mycket god rengöringseffekt. De är miljövänliga och skonsamma mot ultraljudsbadet / ultraljudstvätten och de objekt som skall göras rena samtidigt som de förstärker den s.k. kavitationen och därigenom höjer rengöringseffekten. Beroende på diskuppgift finns det följande typer av medel att välja på: 

  • Alkaliskt, neutralt eller surt
  • Fritt från tensider eller komplexbildare
  • Desinficerande

     
 

Typ av förorening

Diskobjekt

Lämpligt diskmedel

Förpackning 

Allmän nersmutsning.
Fett- och oljerester. Sot, bläck, rester efter borrning, malning, polering etc.

Av glas, keramik, plast, gummi, rostfritt, icke-järnhaltiga metaller, ädelmetaller, lättmetaller. Siktar, pipetter, kretskort andningsmasker, glasögon. Var försiktig med föremål som innehåller tenn och zink.

TICKOPUR R 33
Allmänt rengöringsmedel som är antikorrosivt. Lämpligt för laboratorium, service och industri. Skonsamt, svagt alkaliskt. pH 9.9 i 1%  brukslösning. Dosering 1-5%.
Disktid 1-10 min. 

2, 5, 25 och 200 liter

Lätta rester efter borrning, malning, polering etc. Stoft, aska, sot. Fett- och oljerester etc.

Av glas, keramik, plast, gummi, rostfritt, icke järnhaltiga metaller, ädelmetaller och lättmetaller.

TICKOPUR R30
Neutralt medel som är skonsamt och antikorrosivt.
pH-värde 7. Dosering 1-5%.
Disktid 1-10 min. 

2, 5, 25 och 200 liter

 

Tyngre mineralrester, krita, silikat, fosfat, rost, cement, härdfärger, metalloxider, fett- och oljefilmer etc.

Av glas, keramik, plast, gummi, stål, rostfritt, ädelmetaller. Får ej användas för objekt av icke järnhaltiga metaller, tenn och zink.

TICKOPUR R 27 Specialrengöringsmedel baserat på fosforsyra. Antikorrosivt.
pH 9.9 i 1% brukslösning.
Dosering 5%.
Disktid 1-10 min. 

2, 5, 25 och 200 liter

Rester av harts, sot, fetter, oljor, vaxer, pigment, silikonoljor, fluxmedel, kopparoxider, mässing, brons och ädelmetaller.

Av glas, keramik, plast, gummi, stål, rostfritt, icke järnhaltiga metaller, ädelmetaller. Siktar.
Var försiktig med lättmetaller.

TICKOPUR RW 77
Specialrengöringsmedel med ammoniak. Fosfatfritt, skonsamt, svagt alkaliskt.
pH 9.9 i 1%  brukslösning.
Dosering 5%.
Disktid 1-10 min. 

2, 5,  25 och 200 liter

Rester av koks, hartser, sot, pigment, fetter, oljor, vaxer, silikonoljor. Rester efter borrning, malning, polering etc.

Av glas, keramik, plast, gummi, stål, rostfritt.
Får ej användas för lättmetaller, tenn och zink.

 

TICKOPUR R 60
Fosfatfritt , starkt alkaliskt intensivrengöringsmedel med saponifierande effekt.
pH 12.8 i 1% brukslösning.
Dosering 2-20%.
Disktid 1-10 min.

2, 5,  25 och 200 liter

Allmänna föroreningar. Oljor, fetter, destillationsrester, rester av oorganiska och organiska kemikalier.

Av glas, optiskt glas, keramik, plast, gummi, stål, ädelmetaller lättmetaller.

TICKOPUR R 36
Tensidfritt , icke skummande specialrengöringsmedel. Skonsamt, svagt alkaliskt.
pH 9.9 i 1% brukslösning.
Dosering 0.25 – 5%.
Disktid 1-10 min. 
 

2, 5,  25 och 200 liter

Destillationsrester, rester av oorganiska och organiska kemikalier, olje- och fettrester.

Av glas, optiskt glas, keramik, plast, gummi, stål, ädelmetaller lättmetaller.

TICKOPUR R 32
Antikorrosivt , skonsamt specialrengöringsmedel, fritt från komplexbildare. Brukslösning beredes med avjoniserat vatten.
Svagt alkaliskt,
pH 9.9 i 1% brukslösning.
Dosering 0.25 - 5%.
Disktid 1-10 min. 

 2, 5,  25 och 200 liter

Allmänna föroreningar, filmer av biomaterial, sot, pigment, olje- och fetthaltiga rester etc.

Av glas, keramik, plast, gummi, stål, rostfritt, icke järnhaltiga metaller, ädelmetaller, lättmetaller och instrument, pipetter, andningsmasker, skyddsglasögon etc.

STAMMOPUR 24
DGHM
*-certifierat intensivrengöringsmedel med desinficerande verkan.
För rengöring där inga rester finns, neutral doft. Mycket skonsamt, antikorrosivt. Fritt från aldehyder, klor och fenoler. Beredd brukslösning kan användas i 3 dagar.
Baktericid (inkl. Tb-B), fungicid och virucid.
Svagt alkalisk, pH 9.4 i 1% brukslösning. Dosering 1%.
Disktid 15 min. 

 2, 5 och 25 liter

*Tyska sällskapet för hygien och mikrobiologi.