bandelin_logo
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Bandelin
 
Produktöversikt
- Ultraljudsbad
- Ultraljudsbad - medicin
- Ultraljudsbad - industri
- Homogenisatorer
 
Produkter
Ultraljudsbad / -tvätt
- Sonorex Super RK
- Sonorex Digitec DT
  - Sonorex Digiplus DL
- Sonomic
- Sonorex Pipettdisk PR
 
Tillbehör
- Bas korgar/lock
- Specialinsatser
- Matrix (hitta rätt)
 
Rengöringsmedel
- Tickopur & Stammopur
 
Ultraljuds-
homogenisator
  - Sonopuls mini 20
  - Sonopuls HD 2070
  - Sonopuls HD 2200
  - Sonopuls HD 3100
  - Sonopuls HD 3200
  - Sonopuls HD 3400
  - Bearbetningsverktyg
  - Kärl
  - Ljuddämpning
  - Övriga tillbehör
   
- Vanliga frågor & svar


Bandelin - Navigeringsmeny för val av ultraljudstvättar och ultraljudsbad

Frågor & Svar
Ultraljudsbad / Ultraljudstvättar

 

Nedan finns några vanliga frågor och svar när det gäller ultraljudsutrustningar och deras användning. Om du har ytterligare frågor om den här typen av utrustningar är du alltid mycket välkommen att kontakta oss på SKAFTE MedLab AB.

Fråga: Hur fungerar ultraljud?
Vibrationer med frekvenser över 18 kHz, 8 000 vibrationer per sekund kallas ultraljud. Om dessa ljudvågor får påverka en vätska bildas det miljontals små vakuumblåsor i vätskan. Vakuumblåsorna imploderar och skapar på detta sätt effektiva tryckstötar i vätskan. Denna process kallas kavitation och det är den som används för att ta bort smutspartiklar som sitter på objekt som doppas ner i ett ultraljudsbad. 

Lägre frekvenser runt, 20 kHz, som är användbara för att bl.a. slå sönder celler, förorsakar vakuumblåsor med lite större diameter vilket ger kraftigare tryckstötar än vad som är fallet för de högre frekvenser, upp mot 35 kHz., som används för rengöringsändamål och därvid är en både effektiv och skonsam metod.  

För att skapa ultraljudseffekten i vätskor används en högfrekvensgenerator som omvandlar den elektriska strömmens frekvens till en ultraljudsfrekvens. Den på detta sätt skapade frekvensen överförs till mekaniska vibrationer via en elektromekanisk omvandling.

 
Fråga: Vilka fördelar har en rengöring med ultraljud?
Ultraljudskavitationen avlägsnar snabbt och grundligt smutspartiklar från objekt som skall göras rent. Med ultraljud når rengöringsprocessen ner i sådana hål, ojämnheter och repor som inte går att komma åt med traditionella rengöringsmetoder. Denna ”elektroniska borstning” når in i minsta skrymsle, har full effekt på några få minuter och överträffar därvid alla andra typer av rengöring. Metoden är också mycket skonsam genom att den eliminerar små skador och repor som kan förekomma på ytskiktet på de objekt som behandlas.
 

 Fråga: Vilka tillämpningar finns inom process- och sonokemi?
Kavitationseffekten kan användas för ett antal olika typer av processer. En emulsion av olja i vatten kan hållas intakt under längre tidsperioder med ultraljud i jämförelse med andra metoder. Vid sonokemiska tillämpningar i ultraljudsbad / ultraljudstvättar skall reaktionskärlet vara sfäriskt. På det sättet kan ultraljudsenergin på effektivaste sätt bearbeta alla delar av reaktionsblandningen.
 

 Fråga: Hur väljer jag rätt badstorlek för min tillämpning?
Alla Sonorex ultraljudsbad / ultraljudstvättar använder sig av den för rengöringsändamål mycket effektiva frekvensen 35 kHz. Storleken på och antalet objekt som skall behandlas bestämmer därför vilken badstorlek som man skall välja. När man väljer bad måste storleken på aktuella tillbehör (först och främst insatskorgen) beaktas. För att undvika överbelastning bör ett något större bad väljas. Detta gör också att möjligheterna till andra framtida tillämpningar är större. 
 

Fråga: Skall ultraljudsbadet / ultraljudstvätten ha värmefunktion?
Det går fortare att diska i varmt än i kallt vatten. Modeller med värmefunktion är därför att föredra för rengöringsändamål på laboratorier och liknande. Desinfektionslösningar skall inte värmas eftersom proteiner börjar koagulera redan vid en temperatur av 40°C och då utgör ett hinder för effektiv rengöring och desinfektion. För dessa typer av tillämpningar rekommenderas därför bad utan värmefunktion.
 

 Fråga: Vilka tillbehör bör inkluderas i ett ultraljudsbad / ultraljudstvätt?
Objekt som skall rengöras likaväl som reaktionskärl får aldrig placeras direkt på botten i ultraljudsbadet. Insatskorgar förhindrar att det blir repor i de objekt som skall göras rent såväl som på badets botten. Insatsbägare placeras i speciella lock och används för rengöring av små objekt eller när arbete måste utföras med aggressiva vätskor. Om arbete skall ske med syror eller när syrarester skall diskas bort måste insatsvannor av plast användas.
 

 Fråga: Vilka badvätskor rekommenderas?
Bandelin rengöringsmedel under varubeteckningarna TICKOPUR och STAMMOPUR är speciellt framtagna för användning i Sonorex ultraljudsbad / ultraljudstvättar. Vatten utan tillsats av något rengöringsmedel har ingen effektiv rengöringseffekt. Använd aldrig hushållsdiskmedel i ultraljudsbadet / ultraljudstvätten och fyll det heller aldrig med avjoniserat vatten.  
 

 Fråga: Kan man lägga en gummimatta i botten på ett ultraljudsbad?
Man kan använda gummimatta, dock måste denna läggas i insatskorgen, då avståndet måste vara 2-3 cm från badväggen. Lämpligt material är silicon.

 Fråga: Insats av glas eller plast, vad skall jag välja?
Glas leder ultraljudsvågorna bäst, plast dämpar med 10-20%

 Fråga: Vad händer om man stoppar ned en hand i ett ultraljudsbad?
Stoppar man ned exempelvis en hand i ett ultraljudsbad kan benhinnan bli förstörd

 Fråga: Kan man använda rengöringsmedel avsedda för hemmet?
Inga hushållsmedel bör användas då de innehåller Natriumklorid.

 Fråga: Måste man ha speciellt diskmedel för att få ett bra resultat?
Svaret är ja, alla diskmedel för ultraljudsbad, innehåller en kontaktvätska, vilket höjer resultatet från 60& till 100%

 Fråga: Kan man använda brandfarlig västa direkt i ett ultraljudsbad?
Brandfarlig vätska bör inte under några omständigheter användas direkt i ett ultraljudsbad. Önskar man arbeta med brandfarliga rengöringsvätskor, kontakta oss så berättar vi mer hur man eventuellt kan gå till väga.