<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

KLINSKT KEMISK ANALYSATOR

Randox investerat 28%

 

Daytona, Randox nya kliniskt kemiska analysator är en helautomatisk maskin med med ett fullt program av diagnostika, kontroller samt kalibratorer

Daytona har alla de fördelar man normalt förväntar sig att finna hos betydligt större instrument. Det är ett bänkinstrument med måtten 770 x 620 x 500 mm.

Den har en kapacitet av 450 tester per timma. ( 180 fotometriska och 270 ISE ) 

Daytona har 43 mätkanaler varav 40 styck är fotometriska och 3 ISE. Instrumentet kan kalibreras med upp till 60 olika tester. Den är utrustad med en barkodläsare för proverna.

Systemet kan hantera ett antal olika analytiska förfaranden såsom , slutpunkt, kinetik, turbidimetri, bikromatisk mätning, monokromatisk mätning, provblank, reagensblank m.m

Den har flera olika kalibreringsmöjligheter såsom : Linjär, kompenserad ( daglig blankjustering) K-faktor, punkt till punkt, logit-log, spline, exponential.

Datasystemet arbetar med Windows NT/2000 med grafiskt användargränssnitt. Systemet kan anslutas till en värddator för beställning av tester, resultatrapportering samt kvalitetskontroll. 

Tillsammans med Randox kompletta program av reagenser är Daytona ett mycket attraktivt alternativ för både rutinkemiska applikationer samt för forskningsbruk.