<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

Randox EVIDENCE® multianalyt Biochip Array

En plattform med hög kapacitet för bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal reaktionsområden på samma underlag. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Metoderna baseras på samma teknik som används i traditionell sandwich eller kompetitiv ELISA. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en dedikerad mjukvara.

Kit för Randox evidence® Investigator analysator
 

q  6 x 9 individuella biochips I hållare

q  Multi-analyt array på varje biochip

q  Alltid biochips med samma panel i en hållare, t.ex. 9 fertilitets biochips

q  Levereras i kompletta kit

q  Bruksfärdiga reagenser för multianalys i kompletta kit


Alla Randox
evidence investigator™ kit innehåller multianalyt kalibratorer på 9 nivåer, kontroller beställs separat.

 

Molekylärdiagnostiska paneler

Randox Molecular erbjuder ett brett utbud av analysformat, inklusive SNP genotypning, detektion av patogener, detektion av mutationer och genuttryck, optimerat för användning på Randox Evidence Investigator halvautomatisk bänkanalysator för biochip med förbättrad laboratorie effektivitet.
Snabb multiplex SNP genotypning bygger på innovativ primerdesign som kan diskriminera DNA-sekvenser som skiljer sig endast vid en bas. Amplifierad produkt motsvarar mål hos DNA från vävnad, buckala kompresser eller blod. Amplifierade regioner hybridiseras därefter till en matrisen med imobiliserade prober. Varje position på matrisen motsvarar en specifik SNP genotyp och är kapabel för både multiplexering och bestämning av zygositet av provet.
Randox Molecular sortimentet består av diagnostiska, prognostiska och prediktiva lösningar inom ett antal olika sjukdomsområden såsom sexuellt överförbara infektioner, luftvägsinfektion, kolorektalcancer, familjär hyperkolesterolemi (FH) och hjärt-kärlsjukdom (CVD). Mångsidigheten hos Randox multiplex PCR och den relaterade testmatrisen BAT exemplifieras av det breda utbudet av testformat som är tillgänglig.

Kardiovaskulär riskbedömning

Kranskärlssjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Dess förebyggande är en kärnverksamhet i allmän praxis i hela världen. Till exempel, kliniska riktlinjer från Joint Cardiac Societies och NICE i Storbritannien rekommenderar att patienter med mer än 20% risk för kardiovaskulär sjukdom under de kommande tio åren bör klassas som hög risk och överväga en radikalt förändrad livsstil samt lipidsänkande terapi, främst behandling med statiner.
Under de senaste åren Genome Wide Association studier (GWAS) har genomförts för att identifiera genetiska varianter i samband med Kranskärlssjukdom. Detta innefattar en jämförelse av miljontals loci i genomet hos en befolkning som lider av kranskärlssjukdom och en kontrollgrupp. Meta-analys av dessa studier har identifierat 19 varianter, (benämns single nucleotide polymorphisms; SNPs), som är associerade med Kranskärlssjukdom. Individuellt anses inte förekomsten av en risk-variant att öka kraftigt risken för att utveckla kranskärlssjukdom. Däremot kan förekomsten av multipla risk-alleler innebära ökad risk, två-faldigt eller mer, för att utveckla kranskärlssjukdom. Kombinerad information om genotyper med gemensamma riskfaktorer skulle kunna innebära bättre klassifiering och förbättra förebyggande behandlingar och livsstilsrådgivning till dem som behöver det mest
.
För att applicera GWAS’s resultat i en klinisk miljö måste individer genotypas för vart och ett av de19 SNP’s i CHD riskzonen. Tillsammans med ledande opinionsbildare inom kardiovaskulär genetik, har Randox utvecklat en snabbt test som innebär att alla 19 SNP’s genotypas simultant vilket innebär ett test för att identifiera patienter predisponerade för statin-inducerad myopati.

Första steget är en multiplex PCR-reaktion, där de amplifierade produkterna motsvarar genotypen för patientprovet. PCR-produkterna hybridiserades sedan på biochippanelen och analyseras med Evidence Investigator för att identifiera vilka PCR-produkter som är närvarande. Således kan ett patientprov genotypas inom en dag.

Genotypinformationen läggs sedan i en algoritm som bedömmer varje SNP och beräknar en genetisk riskpoäng avseende kranskärlssjukdom. Den genetisk riskpoängen bedöms tillsammans med övriga riskfaktorer och en övergripande risk värdering för kranskärlssjukdom beräknas.

En annan viktig SNP som kan förutsäga respons på en särskild statinterapi har inkluderats i gruppen. Individer som är homozygota (frekvens = 0,13) för risk allelen löper en 17 gånger högre risk att drabbas av statin-inducerad myopati vid behandling med höga doser av simvastatin. Identifiering av patienter med en högre risk att drabbas av statin-inducerad myopati gör det möjligt för läkare att fatta mer välgrundade beslut vid förskrivning av lipidsänkande läkemedel.
 
Best.nr. Benämning Storlek
EV3836A & EV3836B Panel för Kardiovaskulär riskbedömning med Evidence Investigator 72 BIOCHIPS