<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Reagens Klinisk kemi
 
Allmänt om Randox reagenskit
Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Skafte MedLab AB är stolta över att erbjuda tredje parts diagnostiska reagens från Randox som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av kliniska laboratoriers behov och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument.
Sortimentet omfattar troligen marknadens största testmeny med 118 analyser, som omfattar över 100 sjukdomsmarkörer, som exempelvis antioxidanter, diabetes, droger, koagulation, lipider, specifika proteiner, terapeutisk läkemedelsuppföljning och veterinärmedicinsk testning.
Variationen i format och metoder som finns tillgängliga ger större flexibilitet och valfrihet för olika laboratorier. Förutom flexibla förpackningsstorlekar och en fullständig förteckning över analysatorapplikationer erbjuds även dedikerade reagensförpackningar (Randox Easy Read och Easy Fit regens) för olika kemiska analysinstrument vilket medför frihet för användaren att välja produkter från en oberoende tillverkare.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för laboratorier vid såväl  mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox reagenskit för Hitachi 704 och 902 

Easy Read och Easy Fit Reagenskit är instrumentspecifika anpassade förpackningar för användning med Hitachi 704 och 902. Därutöver rekommenderas lämpliga förpackningar av Randox.  
Alla Easy Fit  reagens levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
För formaten Easy Read och Easy Fit anges storleken i antal tester medan antal x ml gäller för Randox rekommenderade reagensförpackningar. Antal tester som anges är teoretiska och tar inte hänsyn till primingvolymer, spill, dödvolymer, kvalitetskontroller eller kalibrering.  

Ett brett utbud av validerade analysatorapplikationer säkerställer enkel programmering och förtroende för resultaten. Om automatiserade applikationer behövs anges detta vid beställning
 
Anemimarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

SI7967 Järn Ferrozin 994 1400 R1 7x50
R2 2x42
 Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

PD410 G-6-PDH UV 150 210 R1 1x100
R2 1x2
TI1010 TIBC Kolorimetri 100 100 1x100
 
Antioxidanter
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

GR2368 Glutationreduktas UV 70 100 R1 5x5
R2 5x3
RS505 Ransel (glutationperoxidas) Enzymatiskt 224 216 8x10
RS504 Ransel (glutationperoxidas) Enzymatiskt 152 100 8x6.5
SD125 Ransod (Superoxide Dismutase) Kolorimetriskt 325 370 R1 5x20
R2 3x10
NX2332 TAS Totalt antioxidantstatus Kolorimetri 165 200 R1 1x100
R2 5x10
R3 2x5
 
Diabetesmarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

FR4030 Fruktosamin Enzymatisk - - R1 4x19.8
R2 4x6.9
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

FA115 NEFA Kolorimetri 375 300 R1 3x10
R2 3x20
RB1007 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 280 380 10x10
RB1008 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 1420 1920 10x50
 
Elektrolyter
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

CA7941 Calcium, flytande CPC/AMP 852 1200 R1 6x50
R2 3x50
PT7168 Kalium UV 1600 2220 R1 4x50
R2 2x43
CD7942 Koldioxid Totalt Enzymatiskt 750 996 6x50
NA7167 Natrium Enzymatisk 720 720 R1 4x45
R2 2x39
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

CL1645 Klorider Tiocyanat 8568 8568 6x500
 
Inflamationsmarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

CP2572 CRP, flytande Immunoturbidimetri 1000 1400 R1 7x50
R2 1x50
CP7950 CRP, flytande Immunoturbidimetri 399 560 R1 7x20
R2 2x12
CP3849 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidimetri 1140 1600 R1 4x50
R2 4x50
CP3847 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidimetri 124 176 R1 2x11
R2 2x11
CP3850 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidimetri 2855 4000 R1 5x100
R2 5x100
 
Hjärtmarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

CK7946 CK-MB Immunoinhibition 342 480 R1 6x20
R2 3x10
CK7947 CK-NAC UV (DGKC) 342 480 R1 6x20
R2 3x10
MY2127 Myoglobin, flytande Immunoturbidimetri - 43 R1 1x9.5
R2 1x4.5
 
Levermarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

AL7904 ALAT (GPT), Flytande IFCC 994 1400 R1 7x50
R2 2x44
AS7905 ASAT (GOT), Flytande UV (MOD IFCC) 994 1400 R1 7x50
R2 2x44
BR7939 Bilirubin DPD 852 1200 R1 6x50
R2 3x20
CE7944 Kolinesteras Kolorimetriskt 684 960 R1 6x40
R2 6x9
BI3863 Gallsyror Kolorimetri 5:e generationen - 1801 R1 2x18
R2 2x8
GT7955 γ-GT Kolorimetriskt 994 1400 R1 7x50
R2 2x40
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

AD189 Aldolas UV 140 200 5x20
AM1015 Ammoniak UV 140 200 R1 10x5
R2 1x1
GL442 GLDH UV (DGKC) 1665 2000 R1 5x100
R2 2x20
GL441 GLDH UV (DGKC) 160 192 R1 8x6
R2 2x10
GY105 Glycerol GPO-PAP 180 - 6x15
LA561 Leucin Arylamidase (LAP), flytande Kolorimetriskt 285 - 1x 100
 
Lipider
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

LP2116 Apolipoprotein A-1, flytande Immunoturbidimetri 456 456 R1 4x40
R2 4x17
LP2117 Apolipoprotein B, flytande (osp prov) Immunoturbidimetri 512 720 R1 4x50
R2 4x9
CH7945 Bilirubin DPD 852 1200 R1 6x50
R2 3x20
CE7944 Kolesterol E.P. CHOD-PAP 1278 1800 9x50
CH2652 Kolesterol HDL Clearance 600 798 R1 6x30
R2 3x20
CH2657 Kolesterol LDL Clearance 510 750 R1 6x30
R2 3x20
LP3403 GT7955 Lipoprotein (a)   Immunoturbidimetri 42 50 R1 1x10
R2 1x6
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

562616 Kolesterol sLDL Clearance 56 79 R1 1x 19.8
R2 1x 8.6
TR7971 Triglycerider GPO-PAP 852 1200 6x50
Njurmarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

PH7965 Fosfat, oorganisk UV 852 1200 R1 6x50
R2 3x50
CR7948 Kreatinin, flytande Jaffe 994 1400 R1 7x50
R2 2x40
UA7972 Urat, flytande Enzymatiskt med askorbatoxidas, Kolorimetri 852 1200 R1 6x50
R2 4x18
UR7975 Urea, flytande Kinetisk 1000 1000 R1 5x50
R2 4x45
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

MA2426 Mikroalbumin (2 tillsatser), flytande Immunoturbidimetri 170 240 R1 1x60
R2 1x7
MA2423 Mikroalbumin (2 tillsatser), flytande Immunoturbidimetri 850 1200 R1 3x100
R2 5x7
UP1570 Urinprotein, flytande Kolorimetri 855 999 3x100
UP1571 Urinprotein, flytande Kolorimetri 1710 - 6x100
 
Pankreasmarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

AY7931 Amylas, flytande Ethylidene PNPG7 852 1200 R1 6x50
R2 4x18
AY7932 Amylas Ethylidene PNPG7 342 480 R1 6x20
R2 3x10
AY7934 Amylas, pankreas Ethylidene PNPG7 342 480 R1 6x20
R2 3x10
LI7979 Lipas, flytande Kolorimetriskt 450 600 R1 6x20
R2 3x20
Proteiner
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

AA2471 alfa-1-antitrypsin, flytande Immunoturbidimetri 135 192 R1 3x16
R2 3x5
LO3999 ASO Antistreptolysin O, flytande Latexstödd immunoturbidimetri - 1002 R1 6x17.2
R2 6x28.4
LO3998 ASO Antistreptolysin O, flytande Latexstödd immunoturbidimetri - 164 R1 2x9
R2 2x14
IA7157 IgA, flytande Immunoturbidimetri 228 320 R1 4x20
R2 4x20
IE7308 IgE, flytande Latexstödd immunoturbidimetri 33 50 R1 1x8
R2 1x5
IG7158 IgG, flytande Immunoturbidimetri 228 320 R1 4x20
R2 4x20
IM7977 IgM, flytande Immunoturbidimetri 456 640 8x20
AG2472 Orosomukoid, flytande Immunoturbidimetri 135 192 R1 3x16
R2 3x5
TP7970 Protein, Totalt, flytande Biuret 1332 816 R1 4x50
R2 5x50
RF7981 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidimetri 1110 1428 R1 6x50
R2 2x50
RF7980 Reumatoid faktor, flytande Latexstödd immunoturbidimetri 110 142 R1 2x15
R2 1x10
TF7197 Transferrin, flytande Immunoturbidimetri 342 428 R1 6x20
R2 2x15
PA3843 Transtyretin (Prealbumin), flytande Immunoturbidimetri 396 480 R1 6x20
R2 3x11
 
Spårämnen
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

ZN2341 Zink(med deproteinisering) Kolorimetrisk 714 1000 R1 1x50
R2 1x250
ZN2607 Zink, deproteiniseringslösning Kolorimetrisk     6x50
Terapeutiska Läkemedel
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 704

Storlek  Tester 902

Storlek  (antal x ml)

TD3410 Digoxin Latexstödd immunoturbidimetri 80 114 R1 2x8
R2 2x6
TD3408 Fenobarbital Latexstödd immunoturbidimetri 78 116 R1 2x17
R2 2x6
TD3409 Fenytoin  Latexstödd immunoturbidimetri 78 116 R1 2x17
R2 2x6
TD3413 Gentamycin Latexstödd immunoturbidimetri 80 120 R1 2x15
R2 2x6
TD3416 Karbamazepin Latexstödd immunoturbidimetri 80 120 R1 2x12
R2 2x5
TD3412 Teofyllin Latexstödd immunoturbidimetri 112 112 R1 2x17
R2 2x5
TD3414 Valproat Latexstödd immunoturbidimetri 74 120 R1 2x12
R2 2x5