<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Reagens Klinisk kemi
 
Allmänt om Randox reagenskit
Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Skafte MedLab AB är stolta över att erbjuda tredje parts diagnostiska reagens från Randox som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av kliniska laboratoriers behov och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument.
Sortimentet omfattar troligen marknadens största testmeny med 118 analyser, som omfattar över 100 sjukdomsmarkörer, som exempelvis antioxidanter, diabetes, droger, koagulation, lipider, specifika proteiner, terapeutisk läkemedelsuppföljning och veterinärmedicinsk testning.
Variationen i format och metoder som finns tillgängliga ger större flexibilitet och valfrihet för olika laboratorier. Förutom flexibla förpackningsstorlekar och en fullständig förteckning över analysatorapplikationer erbjuds även dedikerade reagensförpackningar (Randox Easy Read och Easy Fit regens) för olika kemiska analysinstrument vilket medför frihet för användaren att välja produkter från en oberoende tillverkare.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för laboratorier vid såväl  mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox reagenskit för Beckman Synchron

Randox rekommenderade reagensförpackningar för användning med Beckman Synchron CX4, CX5, CX7, CX9 and LX20
   
Anemimarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

PD410 G-6-PDH UV R1 1x100
R2 1x2
SI257 Järn (enbart serum) Ferene 2x100
TI1010 TIBC Kolorimetrisk R1 1x100
R2 2x100
 
Antioxidanter
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

GR2368 Glutathionreduktas UV R1 5x5
R2 5x3

Diabetesmarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

FR3133 Fruktosamin, flytande Enzymatiskt R1 5x25
R2 5x6.3
GL2614 Glukos, flytande GOD-PAP 2x500
GL2623 Glukos, flytande GOD-PAP 6x100
GL1611 Glukos (NAD), flytande Hexokinas 4x100
GF2635 Glukos/Fruktos UV R1 3x10
R2 3x20
FA115 NEFA Kolorimetriskt R1 4x7.8
R2 4x7.8
RB1007 Ranbut (Hydroxibutyrat) Enzymatiskt 10x10
RB1008 Ranbut (Hydroxibutyrat) Enzymatiskt 10x50
 
Elektrolyter
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CA2390 Calcium Arsenazo 6x100
CA7941 Calcium, flytande CPC/AMP R1 6x50
R2 3x50
CA590 Calcium CPC/AMP R1 1x100
R2 1x100
PT7168 Kalium UV R14x50
R2 2x43
CD116 Koldioxid Totalt Enzymatiskt 10x10
MCL1645 Klorider Kvicksilver (11) - tiocyanat 6x500
MG531 Magnesium, flytande Xylidylblått 3x100
NA7167 Natrium Enzymatisk R1 4x45
R2 2x39
 
Inflamationsmarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CP3885 CRP HS, flyt Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x11
CP3847 CRP Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x11
CP3849 CRP Latexstödd immunoturbidemetri R1 4x50
R2 4x50
CP3850 CRP Latexstödd immunoturbidemetri R1 5x100
R2 5x100
LC2389 Laktat Kolorimetriskt 16x6
LC2653 L-Laktat UV 4x10
AC1011 Sur Fosfatas Kolorometrtiskt 20x3
 
Hjärtmarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CK1296 CK-MB Immunoinhibition 19x2.5
CK1553 CK-MB Immuninhibition 5x20
CK7946 CK-MB Immuninhibition R1 6x20
R2 3x10
CK9717 CK-MB Immuninhibition R1 6x21
R2 2x15
CK110 CK-NAC UV (DGKC) 20x2.5
CK113 CK-NAC UV (DGKC) 6x30
CK335 CK-NAC UV (DGKC) 20x3
CK522 CK-NAC UV (DGKC) 10x10
HY4036 Homocystein Enzymatiskt R1 2x21.7
R2 2x4.6
MY2127 Myoglobin, flytande Latexstödd immunoturbidemetri R1 1x9.5
R2 1x4.5
 
Levermarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AL7904 ALAT (GPT), Flytande UV (IFCC) R1 7x50
R2 2x44
AL3801 ALAT (GPT), Flytande UV (IFCC) R1 6x51
R2 6x14
AL7930 ALAT (GPT), Flytande UV (IFCC) R1 7x100
R2 3x60
AL2360 ALAT (GPT) UV (IFCC) 5x100
AL1268 ALAT (GPT) UV (IFCC) 5x20
AL1205 ALAT (GPT) UV (IFCC) 10x10
AL1200 ALAT (GPT) UV (IFCC) 20x2
AS7938 ASAT (GOT), Flytande UV (IFCC) R1 7x100
R2 3x60
AS3804 ASAT (GOT), Flytande UV (IFCC) R1 6x51
R2 6x14
AS2359 ASAT (GOT) UV (IFCC) 5x100
AS1204 ASAT (GOT) UV (IFCC) 10x10
AS1267 ASAT (GOT) UV (IFCC) 5x20
AS1202 ASAT (GOT) UV (IFCC) 20x2
BR411 Bilirubin total, flytande Jendrassik 1x225
BR412 Bilirubin total, flytande Jendrassik 2x625
BR2361 Bilirubin total mod Jendrassik 2x250
BR2362 Bilirubin direkt mod Jendrassik 2x250
AP7927 Fosfatas, alkalisk, Flytande AMP R1 5x100
R2 5x20
AP313 Fosfatas, alkalisk AMP 5x100
AP311 Fosfatas, alkalisk AMP 10x10
AP3803 Fosfatas, alkalisk, Flytande DEA R1 6x51
R2 6x14
AP542 Fosfatas, alkalisk DEA (DGKC) 20x3
CE190 Kolinesteras (Butyryl) Kolorimetriskt R1 5x30
R2 5x1
CE7944 Kolinesteras (Butyryl) Kolorimetriskt R1 6x40
R2 6x9
BI3863 Gallsyror, flytande Kolorimetriskt, 5:e gen R1 2x18
R2 2x8
GT523 γ-GT Kolorimetriskt 10x10
GL441 GLDH UV (DGKC) 8x6
GL442 GLDH UV (DGKC) 5x100
GY105 Glycerol GPO-PAP 6x15
LD7963 LD Laktat > Pyruvat, flytande NAD R1 7x100
R2 3x100
LD401 LD Pyruvat > Laktat UV 20x3
LA561 LAP Leucin Arylamidas, flytande Kolorimetrisk 1x100
LD8051 LD Pyruvat > Laktat UV R1 6x68
R2 6x20
 
Lipider
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

LP2116 Apolipoprotein A-1, flytande Immunoturbidemetri R1 4x40
R2 4x17
LP3867 Apolipoprot AII, flytande Immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x5
LP2117 Apolipoprotein B, flytande Immunoturbidemetri R1 4x50
R2 4x9
LP3866 Apolipoprot CII, flytande Immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x5
LP3865 Apolipoprot CIII, flytande Immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x5
LP3864 Apolipoprot E, flytande Immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x5
CH201 Kolesterol, flytande CHOD-PAP 6x100
CH200 CH8033 Kolesterol, flytande CHOD-PAP 6x30
CH202 Kolesterol, flytande CHOD-PAP 8x250
CH2664 Kolesterol HDL, flytande Clearance 5x252
CH2665 Kolesterol HDL, flytande Clearance 3x150
CH2652 Kolesterol HDL, flytande Clearance R1 6x30
R2 3x20
CH2655 Kolesterol HDL, flytande Clearance R1 6x78
R2 3x52
CH2657 Kolesterol LDL, flytande Clearance R1 6x30
R2 3x20
CH2656 Kolesterol LDL, flytande Clearance R1 6x78
R2 3x52
CH8032 Kolesterol LDL Clearance R1 4x19.2
R2 7x5.4
LP3403 Lipoprotein(a) Immunoturbidemetri R1 1x10
R2 1x6
LP2757 Lipoprotein(a) Immunoturbidemetri R1 1x30
R2 1x15
TR1697 Triglycerider, flytande GPO-PAP 4x100
TR213 Triglycerider GPO-PAP 10x50
TR212 Triglycerider GPO-PAP 5x100
TR210 Triglycerider GPO-PAP 6x15
 
Njurmarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AB362 Albumin BCG 6x100
CYS4004 Cystatin C Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x17.6
R2 2x6.1
PH1016 Fosfat oorganiskt, flytande UV  R1a 1x210
R1b 1x90
CR510 Kreatinin, flytande Jaffe 1x100
CR524 Kreatinin, flytande Jaffe 6x500
CR7948 Kreatinin, flytande Jaffe R1 7x50
R2 2x40
MA2423 Mikroalbumin, flytande Immunoturbidemetri R1 3x100
R2 5x7
MA2426 Mikroalbumin, flytande Immunoturbidemetri R1 1x60
R2 1x7
UA1613 Urat, flytande Enzymatiskt, kolorimetriskt 4x100
UA7972 Urat, flytande Kolorimetriskt med askorbatoxidas R1 6x50
R2 4x18
UA233 Urat Enzymatiskt, kolorimetriskt 10x50
UA230 Urat Enzymatiskt, kolorimetriskt 6x15
UR221 Urea UV GLDH Kinetiskt R1 4 x 20
R2 4 x 7
UR220 Urea UV-GLDH Kinetiskt R1 6x68
R2 6x20
UP1570 Protein, urin Kolorimetri 3x100
UP1571 Protein, urin Kolorimetri 6x100

Pankreasmarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AY3805 Amylas, flytande Etyliden PNPG7 R1 4x16
R2 4x5
AY1580 Amylas Etyliden PNPG7 20x5
AY1582 Amylas Etyliden PNPG7 9x20
AY7934 Amylas, pankreatiskt, flytande Etyliden PNPG7 R1 6x20
R2 3x10
LI7979 Lipas, flytande Kolorimetri R1 6x20
R2 3x20
 
Proteiner
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AA2471 Alfa-1-Antitrypsin Immunoturbidemetri R1 3x16
R2 3x5
LO3999 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidemetri R1 17.2
R2 28.4
LO3998 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x9
R2 2x14
BM3887 Beta-2-mikroglobulin Immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x4.3
FN3452 Ferritin Latexstödd immunoturbidemetri R1 1x40
R2 1x20
FN3453 Ferritin Latexstödd immunoturbidemetri R1 4x40
R2 4x20
IA3832 IgA, flytande Immunoturbidemetri R1 3x20
R2 3x14
IA2447 IgA, flytande
(Provspädning, endast 2-tillsats )
Immunoturbidemetri R1 1x60
R2 1x5
IE7308 IgE Immunoturbidemetri R1 1x8
R2 1x5
IG3833 IgG, flytande Immunoturbidemetri R1 3x20
R2 3x14
IG2448 IgG, flytande
(Provspädning, endast 2-tillsats )
Immunoturbidemetri R1 1x60
R2 1x5
IM3834 IgM, flytande Immunoturbidemetri 3x20
IM2449 IgM, flytande
(Provspädning, endast 2-tillsats )
Immunoturbidemetri R1 1x60
R2 1x5
CM3845 Komplement C3, flytande Immunoturbidemetri R1 3x20
R2 3x6
CM3846 Komplement C4, flytande Immunoturbidemetri R1 3x20
R2 3x6
AG2472 Orosomukoid Immunoturbidemetri R1 3x16
R2 3x5
TP245 Protein Totalt, flytande Biuret 2x500
TP8336 Protein Totalt Biuret R1 4 x 20
R2 4 x 17
RF7981 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidemetri R1 6x50
R2 2x50
RF7980 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x15
R2 1x10
TF7197 Transferrin, flytande Immunoturbidemetri R1 6x20
R2 2x15
PA3843 Transthyretin, flytande Immunoturbidemetri R1 6x20
R2 3x11
 
Spårämnen
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

ZN2341 Zink (med deproteinisering) Kolorimetrisk R1 1x50
R2 1x250
ZN2607 Zink, deproteiniseringslösning Kolorimetrisk 6x50

Terapeutiska Läkemedel
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

LM4005 Litium Kolorimetri R1 2x18.3
R2 2x6.5
SAL4024 Salicylat Enzymatisk R1 2x11
R2 2x3.8