<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

Randox EVIDENCE® multianalyt Biochip Array

En plattform med hög kapacitet för bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal reaktionsområden på samma underlag. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Metoderna baseras på samma teknik som används i traditionell sandwich eller kompetitiv ELISA. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en dedikerad mjukvara.

Kit för Randox evidence® Investigator analysator
 

q  6 x 9 individuella biochips I hållare

q  Multi-analyt array på varje biochip

q  Alltid biochips med samma panel i en hållare, t.ex. 9 fertilitets biochips

q  Levereras i kompletta kit

q  Bruksfärdiga reagenser för multianalys i kompletta kit


Alla Randox
evidence investigator™ kit innehåller multianalyt kalibratorer på 9 nivåer, kontroller beställs separat.

 

Livsmedelstester

Randox Food Diagnostics har utvecklat en kostnadseffektiv screeninglösning för antibiotika, tillväxtbefrämjare och läkemedelsrester i livsmedel. Enastående detektionsgränser och enkel provpreparering kännetecknar det omfattande och växande utbud från Randox. Skafte MadLab erbjuder det omfattande sortimentet bestående av 38 ELISA och 16 multiplex plattformar baserade på den patenterade teknologin Biochip Array Technology (BAT).

Antibiotika array I ultra
Dapsone, Sulphachlorpyridazine, Sulphadiazine, Sulphadimethoxine, Sulphadoxine, Sulphamerazine, Sulphamethazine, Sulphamethoxazole, Sulphamethoxypyridazine, Sulphamonomethoxine, Sulphapyridine, Sulphaquinoxaline, Sulphathiazole, Sulphisoxazole, Trimethoprim

Antibiotika II plus
Ceftiofur, Kinoloner, streptomycin, tetracykliner, Tiamfenikol, Tylosin

Antibiotika III
AOZ, AMOZ, AHD, SEM,

Antibiotika III CAP
Kloramfenikol

Antibiotika IV
Spiramycin/Josamycin, Apramycin, Bacitracin, Neomycin/Paromomycin

Antibiotika V
Nitroimidazoles Chloramphenicol

Avmaskningsmedelsarray
Amino Bensimidazoler, Avermektiner, Bensimidazoler Levamisol, Nandrolone, Tiabendazol, Moxidektin, Triklabendazol

Avermektiner (enbart)
Avermektiner

Tillväxtpromotorer Multiple Matrix Screeningpanel
Urin, vävnad, Foder

b-agonist, Boldenone, Kortikosteroider, Toltrazuril, Ractopamin, Stanozolol, Stilbener, Trenbolone, Zeranol

Koccidiostatika
Laslocid, nicarbazin, imidokarb, maduramicin, Nifurasolmetabolit, salinomycin

Syntetiska steroider
17 beta - Clostebol, Etinylestradiol, Gestagener (Generiska), Methyltestosterone
 
Best.nr. Benämning Storlek
EV3843 Panel för Antibiotika array I ultra 54 biochips
EV4169 Panel för Antibiotika array II plus 54 biochips
EV3695 Panel för Antibiotika array III 54 biochips
EV3738 Panel för Antibiotika array III (enbart kloramfenikol) 54 biochips
EV3878 Panel för Antibiotika IV 54 biochips
EV4027 Panel för Antibiotika V 54 biochips
EV3842 Panel för Avermectins (enbart Avermectins) 54 biochips
EV3770 Panel för Avmaskningsmedel 54 biochips
EV3772 Panel för Koccidiostatika 54 biochips
EV3694 Panel för Syntetiska steroider 54 biochips
EV3726 Panel för Tillväxtpromotorer Multiple Matrix Screening 54 biochips