<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

Randox EVIDENCE® multianalyt Biochip Array

En plattform med hög kapacitet för bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal reaktionsområden på samma underlag. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Metoderna baseras på samma teknik som används i traditionell sandwich eller kompetitiv ELISA. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en dedikerad mjukvara.

Kit för Randox evidence® automatisk analysator

 

q  9 individuella biochips I hållare

q  Multi-analyt array på varje biochip

q  Alltid biochips med samma panel i en hållare, t.ex. 9 fertilitets biochips

q  Levereras i kompletta kit  

Randox evidence™ kit kompletteras med kalibratorer och kontroller som beställs separat.

 

Paneler för missbruksdroger

Missbruksdroger Panel 1
Amfetamin, Barbiturater, Benzodiazepiner 1, Benzodiazepiner 2, Cannabinoider, Kokain, Metadon, Metamfetamin, Opiater, Fencyklidin samt Kreatinin som kontroll för utspädning

Missbruksdroger Panel 1 PLUS
Amfetamin, Barbiturater, Bensodiazepiner 1, Bensodiazepiner 2, Buprenorfin, Cannabinoider, Kokain, MDMA, Metadon, Metamfetamin, Opiater, Fencyklidin, Tricykliska antidepressiva (TCA, generiska) samt Kreatinin som kontroll för utspädning
Missbruksdroger Panel 2
Buprenorfin, Fentanyl, Ketamin, LSD, MDMA, Metakvalon, Opioider generiska, Oxikodon 1, Oxykodon 2, Propoxyphene samt Kreatinin som kontroll för utspädning
Best.nr. Benämning Storlek
EV3542 Panel för Droger 1i urin 4x45 (180 biochips)
EV3500 Panel för Droger 1i urin 4x90 (360 biochips)
EV3614 Panel för Droger 1 i urin (semikvant, för rättsmed lab) 4x45 (180 biochips)
EV3611 Panel för Droger 1 i urin (semikvant, för rättsmed lab) 4x90 (360 biochips)
EV3615 Panel för Droger 1 i helblod 4x45 (180 biochips)
EV3612 Panel för Droger 1 i helblod 4x90 (360 biochips)
EV3616 Panel för Droger 1 i saliv (för rättsmed lab) 4x45 (180 biochips)
EV3613 Panel för Droger 1 i saliv (för rättsmed lab) 4x90 (360 biochips)
EV3743 Panel för Droger 1PLUS i urin 4x45 (180 biochips)
EV3742 Panel för Droger 1PLUS i urin 4x90 (360 biochips)
EV3748 Panel för Droger 1PLUS i helblod 4x45 (180 biochips)
EV3747 Panel för Droger 1PLUS i helblod 4x90 (360 biochips)
EV3654 Panel för Droger 2 i urin 4x45 (180 biochips)
EV3655 Panel för Droger 2 i urin 4x90 (360 biochips)
EV3686 Panel för Droger 2 i helblod 4x45 (180 biochips)
EV3685 Panel för Droger 2 i helblod 4x90 (360 biochips)