<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Klinisk kemi

Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av vad som behövs vid kliniska laboratorier och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument. särskilt dedikerade reagenskit erbjuds för ett anatal märken av analysatorer.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för såväl till laboratorier vid mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.
 

Randox reagenskit för manuella metoder samt diskreta och centrifugal-analysatorer

Reagenskit för flertalet traditionella metoder för manuellt utförande eller för de flesta diskreta och centrifugalanalysatorer. Specifika metodblad för olika analysatorer tillhandahålls när aktuellt instrument anges vid beställning.
 

Best.nr. Benämning Metod

Storlek (ml)

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

AB362 Albumin BCG 6x100   3 mån
AD189 Aldolas UV 5x20 2 veckor  
AA2471 alfa-1-antitrypsin Immunturbidimetri

R1 3x16

R2 3x5

28 dagar  
AL1200 ALT (GPT) IFCC 20x2 14 dagar 24 timmar
AL1205 ALT (GPT) IFCC 10x10 14 dagar 24 timmar
AL1268 ALT (GPT) IFCC 5x20 14 dagar 24 timmar
AL2360 ALT (GPT) IFCC 5x100 14 dagar 24 timmar
AL100 ALT (GPT) Kolorimetrisk (Manuell) 2x100 angivet datum  
AL146 ALT (GPT) Kolorimetrisk (Manuell) 2x100 angivet datum  
AM1015 Ammoniak UV 10x5 21 dagar 5 dagar
AM1054 Ammoniak UV NADH 20x3 2 dagar 24 timmar
AY1002 Amylas Benzylliden PNPG7 20x2 21 dagar  
AY1580 Amylas Ethylidene PNPG7 20x5 21 dagar  
AY1582 Amylas Ethylidene PNPG7 9x20 21 dagar  
NX2332 Antioxidantstatus, Totalt Kolorimetrisk R1 5x10
R2 2x5
24 timmar  
LP2116 Apolipoprotein A-1 Immunturbidimetri

R1 4x40

R2 4x17

angivet datum  
LP2989 Apolipoprotein A-1 Immunturbidimetri

R1 4x60

R2 4x36

angivet datum  
LP2400 Apolipoprotein A-1 Immunturbidimetri

R1 4x100

R2 4x17

angivet datum  
LP2990 Apolipoprotein B Immunturbidimetri

R1 4x60

R2 4x15

angivet datum  
LP2117 Apolipoprotein B Immunturbidimetri

R1 4x50

R2 4x9

angivet datum  
LO1476 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidimetri 100T angivet datum  
AS1202 AST (GOT) IFCC 20x2 14 dagar 24 timmar
AS1204 AST (GOT) IFCC 10x10 14 dagar 24 timmar
AS1267 AST (GOT) IFCC 5x20 14 dagar 24 timmar
AS 101 AST (GOT) Kolorimetrisk (manuell) 2x100 angivet datum  
AS2359 AST (GOT) IFCC (manuell) 5x100 14 dagar 24 timmar
AS 147 AST (GOT) Kolorimetrisk (manuell) 2x100 angivet datum  
BR243 Bilirubin DCA 2x100 21 dagar 10 dagar
BR411 Bilirubin Jendrassik 1x225   angivet datum
BR412 Bilirubin Jendrassik 2x625   angivet datum
BR2362 Bilirubin direkt Modifierad Jendrassik 2x250   angivet datum
BR2361 Bilirubin total Modifierad Jendrassik 2x250   angivet datum
CA2390 Calcium Arsenazo 6x100   angivet datum
CA590 Calcium CPC/AMP 1x200  

angivet datum

CK1296 CK-MB IMMUNOINHIBITION 19x2.5 21 dagar 3 dagar
CK1551 CK-MB IMMUNOINHIBITION 5x30 21 dagar 3 dagar
C1K553 CK-MB IMMUNOINHIBITION 5x20 21 dagar 3 dagar
CK110 CK-NAC DGKC 20x2.5 21 dagar 3 dagar
CK113 CK-NAC DGKC 6x30 21 dagar 3 dagar
CK335 CK-NAC DGKC 20x3.0 21 dagar 3 dagar
CK522 CK-NAC DGKC 10x10 21 dagar 3 dagar
CD127 CO2 Totalt 340 nm 10x10 40 timmar 25 timmar
CD129 CO2 Totalt

340 nm

10x50 40 timmar 25 timmar
CD116 CO2 Totalt 380 nm 10x10 70 timmar 40 timmar
CD136 CO2 Totalt 380 nm 5x100 70 timmar 40 timmar
CD1354 CO2 Totalt 380 nm 6x20 angivet datum n/a
CP2572 CRP Immunturbidimetri

R1 7x50

R2 1x50

angivet datum  
CP7950 CRP Immunturbidimetri

R1 7x20

R2 2x12

angivet datum  
TD3410 Digitoxin Latexstödd immunoturbidimetri

R1 2x8

R2 2x6

1 månad  
TD3408 Fenobarbital Latexstödd immunoturbidimetri

R1 2x17

R2 2x6

1 månad  
TD3409 Fenytoin Latexstödd immunoturbidimetri

R1 2x17

R2 2x6

1 månad  
FN3452 Ferritin Latexstödd immunoturbidimetri

R1 1x40

R2 1x20

28 dagar  
FN3453 Ferritin Latexstödd immunoturbidimetri

R1 4x40

R2 4x20

28 dagar  
PH1016 Fosfat, oorganisk UV

R1 1x210

R2 1x90

  2 mån
AP311 Fosfatas, alkalisk AMP 10x10 7 dagar 24 timmar
AP313 Fosfatas, alkalisk AMP 5x100 7 dagar 24 timmar
AP307 Fosfatas, alkalisk DEA 10x10 30 dagar 3 dagar
AP542 Fosfatas, alkalisk DEA 20x3 30 dagar 3 dagar
AP3803 Fosfatas, alkalisk DEA 5x100 30 dagar 3 dagar
AC1011 Fosfatas, sur Kinetisk (FAST RED) 20x3 5 dagar 24 timmar
FR2992 Fruktosamin Enzymatisk

R1 5x25,

R2 5x5

10 veckor  
PD2616 G-6-PDH Screen test 3x250T 1 mån  
PD410 G-6-PDH UV

R1 1x100

R2 1x2

30 dagar  
BI3863 Gallsyror COLOR. 5:e generationen

R1 2x18

R2 2x8

7 dagar 24 timmar
BI2672 Gallsyror  

R1 10x10

R2 1x30

7 dagar 24 timmar
TD3413 Gentamycin Latexstödd immunoturbidimetri

R1 2x15

R2 2x6

1 månad  
GL441 GLDH DGKC 8x6 7 dagar  
GL442 GLDH DGKC 5x100 7 dagar  
GL145 Glukos Beckman glukosanalysator 4x250 3 mån 7 dagar
GL364 Glukos GOD-PAP 10x100 3 mån 5 dagar
GL366 Glukos GOD-PAP 6x500 3 mån 5 dagar
GL1021 Glukos GOD-PAP 2x500 3 mån 5 dagar
GL2614 Glukos GOD-PAP 2x500 angivet datum  
GL2623 Glukos GOD-PAP 6x100 angivet datum  
GL1611 Glukos (NAD) HEXOKINASE 4x100 3 mån 2 veckor
GR2368 Glutathionreduktas UV

R1 5x5

R2 5x3

2 dagar  
RS 504 Glutathionperoxidas RANSEL Enzymatisk 8x6.5 48 timmar 8 timmar
RS 505 Glutathionperoxidas RANSEL Enzymatisk 8x10 48 timmar 8 timmar
GY105 Glycerol GPO-PAP 6x15 14 dagar 3 dagar

GT2750

γ-GT Karboxi 20x3    
HG1539 Hemoglobin (Manuell) Cyanmethemoglobin 5x100   6 mån
RB1007 Hydroxibutyrat RANBUT Enzymatisk 10x10 7 dagar 24 timmar
RB1008 Hydroxibutyrat RANBUT Enzymatisk 10x50 7 dagar 24 timmar
IA2447 IgA Immunturbidimetri R1 1x60
R2 1x5
angivet datum  
IE7308 IgE Latexstödd immunoturbidimetri R1 1x8
R2 1x5
28 dagar  
IG2448 IgG Immunturbidimetri R1 1x60
R2 1x5
angivet datum  
IM2449

IgM

Immunturbidimetri R1 1x60
R2 1x5
angivet datum  
SI257 Järn FERENE 2x100 1 mån  
SI250 Järn/UIBC FERENE 1x100 1 mån  
PT1600 Kalium Kolorimetrisk 100 60 dagar 30 dagar
TD3416 Karbamazepin Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x12
R2 2x5
1 månad  
CL1645 Klorider THIOCYNATE 6x500   angivet datum
CH200 Kolesterol CHOD-PAP 6x30 angivet datum  
CH201 Kolesterol CHOD-PAP 6x100 angivet datum  
CH202 Kolesterol CHOD-PAP 8x250 angivet datum  
CH2652 Kolesterol HDL CLEARANCE

R1 6x30
R2 3x20

1 mån  
CH2655 Kolesterol HDL CLEARANCE

R1 6x78
R2 3x52

1 mån  
CH2664 Kolesterol HDL CLEARANCE R1 5x252
R2 3x15
1 mån  
CH2665 Kolesterol HDL CLEARANCE   1 mån  
CH203 Kolesterol HDL PHOSPHOTUNG 4x80   angivet datum
CH2656 Kolesterol LDL CLEARANCE

R1 6x78
R2 3x52

1 mån  
CH2657 Kolesterol LDL CLEARANCE

R1 6x30
R2 3x20

1 mån  
562555 Kolesterol small dense LDL CLEARANCE

R1 2x12
R2 1x8

1 mån  
CE190 Kolinesteras Kolorimetrisk 5x30 42 dagar  
CU2340 Koppar Kolorimetrisk 5x20 2 veckor  
CR2336 Kreatinin Enzymatisk 4x50 1 mån 6 dagar
CR2337 Kreatinin Enzymatisk 4x100 1 mån 6 dagar
CR 510 Kreatinin JAFFE 1x200   3 dagar
CR524 Kreatinin JAFFE 6x500   3 dagar
LC2389 Laktat Kolorimetrisk 16x6 42 dagar 2 veckor
LA561 LAP Leucin Arylamidas Kolorimetrisk 1x100 24 timmar  
LD401 LD Pyruvat till Laktat DGKC 20x3 4 dagar 5 timmar
LI7979 Lipas Kolorimetrisk

R1 6x20
R2 3x20

14 dagar  
LI188 Lipas UV TURBIDIMETRI R1 20x2.5 2 veckor 5 dagar
LI194 Lipas UV TURBIDIMETRI R1 4x30 2 veckor 5 dagar
LP3403 Lipoprotein A Immunturbidimetri R1 1x10
R2 1x6
  30 dagar
MG531 Magnesium XYLIDYL BLUE 3x100 angivet datum  
MA2423 Mikroalbumin Immunturbidimetri R1 3x100
R2 5x7
angivet datum  
MA2426 Mikroalbumin Immunturbidimetri R1 1x60
R2 1x7
angivet datum  
MY2127 Myoglobin Immunturbidimetri R1 1x7
R2 1x6
28 dagar  
NA7167 Natrium Enzymatisk R14x45
R2 2x39
14 dagar 5 dagar
FA 115 NEFA Kolorimetrisk R1 3x10
R2 3x20
5 dagar  
TP 245 Protein, totalt BIURET 2x500 1 år  
UP1570 Protein, urin Kolorimetrisk 3x100   angivet datum
UP1571 Protein, urin Kolorimetrisk 6x100   angivet datum
RB1007 RANBUT Hydroxibutyrat Enzymatisk 10x10 7 dagar 24 timmar
RB1008 RANBUT Hydroxibutyrat Enzymatisk 10x50 7 dagar 24 timmar
RA 885 RANDOX Access Fluid

RAF

1x1000 angivet datum  
RA2632 RANDOX AccessFluid RAF 6x30 angivet datum  
RS2318 RANSEL Spädningslösning 10x200 1 mån 3 dagar
RS 504 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 8x6.5 48 timmar 8 timmar
RS 505 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 8x10 48 timmar 8 timmar
SD 124 RANSOD Spädningslösning 6x100 angivet datum  
SD 125 RANSOD Superoxiddismutas Kolorimetrisk 5x20 10 dagar  
SD 125 Superoxiddismutas RANSOD Kolorimetrisk 5x20 10 dagar  
TD3412 Teofyllin Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x17
R2 2x5
1 månad  
TI1010 TIBC Kolorimetrisk 100 angivet datum  
TR 210 Triglycerider GPO-PAP 6x15 21 dagar 3 dagar
TR 212 Triglycerider GPO-PAP 5x100 21 dagar 3 dagar
TR 213 Triglycerider GPO-PAP 10x50 21 dagar 3 dagar
TR1697 Triglycerider GPO-PAP 4x100 21 dagar 3 dagar
TR2347 Triglycerider GPO-PAP 6x1000 21 dagar 3 dagar
UA 230 Urat Kolorimetrisk 6x15 21 dagar 5 dagar
UA 233 Urat Kolorimetrisk 10x50 21 dagar 5 dagar
UA1613 Urat Kolorimetrisk 4x100 angivet datum  
UR 107 Urea Modifierad Berthelot 5x100 1 mån  
UR 446 Urea kinetisk (1 minut) UV GLDH 10x50 1 mån 2 dagar
UR 220 Urea kinetisk (3 minuter) UV GLDH 6x15 1 mån 2 dagar
UR 221 Urea kinetisk (3 minuter) UV GLDH 10x50 1 mån 2 dagar
UR 222 Urea kinetisk (3 minuter) UV GLDH 10x100 1 mån 2 dagar
UR2364 Urea kinetisk (3 minuter) UV GLDH 6x500 1 mån 2 dagar
UR 456 Urea kinetisk (hög känslighet) UV GLDH 6x15 1 mån 2 dagar
UR 457 Urea kinetisk (hög känslighet) UV GLDH 10x50 1 mån 2 dagar
UR1068 Urea kinetisk (man met) BERTHELOT 300T 2 mån  
TD3414 Valproat Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x12
R2 2x5
1 månad  
ZN2341 Zink Kolorimetrisk 250 7 dagar 2 dagar
ZN2607 Zink, deproteiniseringslösning Kolorimetrisk 6x50 angivet datum