<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kalibratorer för klinisk kemi
 
Kalibratorfunktioner att överväga

Förutom frekvent omkalibrering enligt instruktionerna från instrument / reagenstillverkaren rekommenderas:
• att använda en tredjepartskalibrator, t.ex. de som erbjuds från Randox Acusera-sortiment, som har tilldelats oberoende värden och inte har optimerats för användning med något specifikt instrument eller reagenssystem
• att välja till kalibrator som har samma matris som ett patientprov
• att välja en kalibrator som är 100% utbytbar, så att den efterliknar beteendet hos ett patientprov
• att använda en multianalytkalibrator med lång hållbarhetstid
Multikalibratorer tillverkade av humant sera.
 
Produkten levereras frystorkad. Kalibratorerna är tillgängliga med 2 koncentrationsnivåer för 39 analyter. Värdena är åsatta efter analys på cirka 3000 laboratorier för flertalet analysatorer.
Innehåller ALP, ALT, AST, Albumin, Amylas, Pankreasamylas, Bikarbonat, Bilirubin total, Bilirubin direkt, Calcium, D-3-hydroxibutyrat, Oorganiskt Fosfat, Total sur fosfatas, Prostata sur fosfatas, GLDH, -GT, Gallsyror, Glukos, HBDH, Järn, Kalium, Klorider, Kolesterol, Kolinesteras, Koppar, Kreatinin, Kreatinkinas, LD, Laktat, Litium, Magnesium, Natrium, Osmolalitet, Triglycerider, Totalprotein, TIBC, Urea, Urat och Zink
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

CAL 2350 Kalibratorsera nivå 2 20x5
CAL 2351 Kalibratorsera nivå 3 20x5
 
 
Kalibrator för Antioxidanter
Monokalibrator för Glutathionreduktas
Monokalibrator baserad på bovint serum och är avsedd för kalibrering av Glutationreduktas, kompatibel för användning på de flesta klinisk kemiska analysinstrument. Produkten levereras frystorkad. med åsatta värdena

Kalibrator för Total Antioxidant Status (TAS)
Monokalibrator baserad på bovint serum och är avsedd för kalibrering av Total Antioxidant Status, kompatibel för användning på de flesta klinisk kemiska analysinstrument
Produkten levereras frystorkad. Levereras med åsatta värdena, cirka 1.5 mmol/l
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

GR2609 Kalibrator Glutationreduktas 10x5
NX2615 Kalibrator Total Antioxidant Status 10x1
 
Kalibrator för Diabetes
Monokalibrator för HbA1c
Produkten är utvecklad för kalibrering av både HbA1c- och Total hemoglobinanalyser med instrument för de större system, inklusive HPLC, som förekommer. Behandlas på samma sätt som ett patientprov (kräver förbehandling)
Tillverkas av 100% humant helblod. Produkten levereras frystorkad. Innehåller Hemoglobin och HbA1c
Monokalibrator för Fruktosamin
Produkten tillverkas av humant sera, levereras frystorkad.
 
Monokalibrator för Adiponektin
 
Utvecklad speciellt för användning med Randox Adiponektin-analys. Kalibrator bidrar till att säkerställa korrekt prestanda analyssystemet. Produkten tillverkas av humant sera, levereras flytande.
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

HA3444 Kalibrator HbA1c 5x2, 1x8
FR2993 Kalibrator Fruktosamin 3x1
AO2800 Kalibrator Adiponektin 4x1
 
Kalibrator för Hjärtmarkörer
Monokalibrator för Myoglobin
Produkten tillverkas av humant sera, levereras frystorkad. Åsatta värdena på flera nivåer för flertalet analysatorer.
Kalibrator för CK-MB och CK-NAC
En äkta tredjeparts CK-MB multikalibrator avsedd för kalibrering av CK-MB (Aktivitet) och CK-NAC. Målvärden och områden anges för serum start, substrat start och CK-NAC metoder. Kalibratorn är till 100% human och levereras frystorkad med åsatta värdena.
Monokalibratorkalibrator för h-FABP)
Fettsyrabindande protein, typ hjärta (H-FABP) kalibratorsats
Dedikerat kalibratorkit avsett för rutinmässig kalibrering av Randox h-FABP-metod. Produkten tillverkad till 100% av humant serum och levereras frystorkad.
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

MY2456 Kalibrator Myoglobin 4x1
CK2393 Kalibrator CK-MB 10x1
FB3134 Kalibrator h-FABP 6x1
 
Kalibrator för Koagulation
Multikalibrator för koagulation
Randox koagulationskalibrator är en äkt tredje partskalibrator avsedd för kalibrering av i första hand Randox Fibrinogen and Anti-Thrombin III metoder. Levereras med analyserade metod- och instrumentspecifika målvärden områden.
Frystorkad för ökad stabilitet
100% humant material
Analyter
Anti-Thrombin III (AT III) och Fibrinogen
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

CG5037 Multikalibrator koagulation Nivå 1 12x1
 
Kalibrator för Levermarkörer
Monokalibrator för Aldolas
Produkten är avsedd för kalibrering av aldolasanalys. Tillverkas av humant sera, levereras frystorkad med åsatta värdena för flertalet analysatorer.
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

AD5000 Kalibrator Aldolas 3x1
 
Multikalibrator för Ammoniak, glukos, glutamat och laktat
Kalibrator tillverkad av humant serum. Produkten levereras flytande. Åsatta värdena för flertalet analysatorer.
Innehåller Ammoniak, glukos, glutamat och laktat
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

MC1382 Kalibrator Ammoniak, glukos, glutamat och laktat 3x2
 
Kalibrator för Lipider
Multikalibrator för Apolipoproteiner
Kalibrator tillverkad av humant serum. Produkten levereras frystorkad. Levereras med åsatta värdena för flertalet analysatorer.
Apolipoprotein kalibrator LP3023 innehåller Apolipoprotein A-I och Apolipoprotein B. Apolipoprotein kalibrator 2 LP5047 innehåller Apolipoprotein A-II, Apolipoprotein C-II, Apolipoprotein C-III och Apolipoprotein E.
Multikalibratorer LDL/HDL kolesterol Direkt
Kalibrator för LDL/HDL kolesterol direkt utvecklad för kalibrering av HDL och LDL kolesterol med clearance metoder på klinisk kemi-analysatoerer. Kalibrator tillverkad av humant serum. Produkten levereras frystorkad. Levereras med åsatta värdena
Monokalibrator sLDL kolesterol
Acusera sLDL-kalibrator är avsedd för kalibrering av metoder för sLDL kolesterol
Produkten levereras frystorkad. Levereras med åsatta värden.
Monokalibrator Lipoprotein (a)
Monokalibrator för Acusera Lipoprotein (a) kalibrator är avsed för kalibrering av Lipoprotein (a)-metoder på kemiska analysatorer.
Produkten tillverkas till 100% av humant serum och levereras frystorkad.
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

LP3023 Kalibrator Apolipoproteiner 3x1
LP5047 Kalibrator 2 Apolipoproteiner 3x1
CH2673 Kalibrator LDL/HDL-kolesterol Direkt (Clearance) 3x1
CH5050 Kalibrator sLDL-kolesterol 3x1
LP3404 Kalibrator Lipoprotein (a), 5 nivåer 5x1
 
Kalibrator för Missbruksdroger
Monokalibrator Benzodiazepiner
Dedikerad kalibratorserie avsedd för kalibrering av Benzodiazepiner. Produkten är tillverkad till 100% av human urin och levereras flytande.
Multikalibrator för Cannabinoider
Dedikerad kalibratorserie avsedd för kalibrering av Cannabinoid-analyser. Produkten är tillverkad till 100% av human urin och levereras flytande.
Monokalibrator för EDDP (Metadonmetabolit)
Dedikerad kalibratorserie avsedd för kalibrering av EDDP (Metadonmetabolit). Produkten är tillverkad till 100% av human urin och levereras flytande.
Monokalibrator och kontroll för etanol
Dedikerad kalibrator- och kontrollserie avsedd för kalibrering och kvalitetskontroll av Etanol-analys. Produkten är tillverkad till 100% av human urin och levereras flytande.
Multikalibrator för amfetamin, barbiturater, opiater, kokain och metadon
Dedikerad kalibratorserie avsedd för kalibrering vid analys av amfetamin, barbiturater, opiater, kokain och metadon.
Produkten är tillverkad till 100% av human urin och levereras flytande.
Monokalibrator för MDMA (ecstasy)
Dedikerad kalibratorserie avsedd för kalibrering av MDMA- analyser (ecstasy). Produkten är tillverkad till 100% av human urin och levereras flytande.
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

DA3129 Kalibratorserie för Benzodiazepiner 5x10
DA2700 Kalibratorserie för Cannabinoider 5x3
DA2702 Kalibratorserie för EDDP (Metadonmetabolit) 5x10
DA2703 Kalibrator- och kontrollserie för etanol 4x10
DA2704 Kalibratorserie för amfetamin, barbiturater, opiater, kokain och metadon 5x10
DA2701 Kalibratorserie för MDMA (ecstacy) 5x5
 
Kalibrator för Njurmarkörer
Monokalibrator för Cystatin C
Dedikerad kalibrator avsedd för kalibrering av immunoturbidimetriska Cystatin C.
Produkten tillverkas till 100% av humant serum och levereras flytande.
Multikalibrator för Mikroalbumin i urin
Produkten tillverkas av humant material, levereras flytande. Förvaras i kyl +2C till +8C. Åsatta värdena för flertalet analysatorer.
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

CYS2699 Kalibrator Cystatin C 5x2
MA1567 Kalibrator Mikroalbumin 6x2
 
Kalibrator för Proteiner
Monokalibrator β-2-Mikroglobulin
β-2-mikroglobulinkalibrator avsedd för kalibrering av β-2-mikroglobulinmetoder. Produkten tillverkas till 100% av humant serum och, levereras frystorkad. 
Multikalibrator för CRP, multipunktskalibrering
Ett urval av dedikerade CRP-kalibratorer som omfattar avsedda för kalibrering av CRP-metoder, både för hela mätområdet och högkänsliga.
Produkten tillverkas till 100% av humant serum och levereras flytande. Förvaras i kyl +2C till +8C. Åsatta värdena för flertalet analysatorer. Lämplig för spädning till multipunktskalibrering.
Monokalibrator för Immunglobuliner
Kalibratorserie avsedd för kalibrering av IgA, IgG and IgM med immunoturbidimetriska metoder.
Kalibrator tillverkad till 100% av humant serum. Produkten levereras flytande. Åsatta värdena för Randox RX-serie.
Innehåller IgA, IgG och IgM
Monokalibrator för Immunoglobulin E
Monokalibrator IgE-kalibratorserie som innefattar 6 nivåer avsedd för kalibrering av IgE med immunoturbidimetriska metoder.
Produkten tillverkas av humant IgE i en stabiliserad matris och levereras frystorkad.
Multikalibrator för IgG med högkänslig metod
Dedikerad monokalibrator avsedd för användning med Randox hsIgG.
Produkten tillverkas till 100% av humant serum och levereras flytande.
Multikalibrator för Specifika proteiner, utan förspädning
Multikalibrator avsedd för användning i rutinmässig kalibrering av 13 serumproteiner inklusive ferritin, IgA, IgG och IgM.
Produkten tillverkas till 100% av human serum och levereras flytande.
Innehåller Anti-Streptolysin O (ASO), Ceruloplasmin, CRP, Ferritin, Haptoglobin, Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Komplement C3, Komplement C4, Prealbumin, Rheumatoid Factor (RF) och Transferrin.
Multikalibrator för Specifika proteiner, med förspädning
Multikalibrator avsedd för användning i rutinmässig kalibrering av 5 serumproteiner.
Produkten tillverkas till 100% av human serum och levereras flytande.
Innehåller, -1-antitrypsin, Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin G (IgG) Immunoglobulin M (IgM) och Orosomukoid
Monokalibrator för Rheumatoid faktor
RF kalibraror som innefattar 5 nivåer avsedd för kalibrering av RF med immunoturbidimetriska metoder.
Produkten tillverkas till 100% av humant serum och levereras flytande med åsatta värdena på flera nivåer för flertalet analysatorer.
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

BM1362 Kalibrator β-2-Mikroalbumin, 6 nivåer 3x1
CP2179 Kalibrator CRP 1 nivå för spädning till multipunktskalibrering 3x1
CP2478 Kalibrator CRP högkänsligt, på 6 nivåer 6x2
CP2479 Kalibrator CRP medelområde, på 6 nivåer 6x2
CP2499 Kalibrator CRP helt område, på 6 nivåer 6x1
IT3861 Kalibrator för immunoglobiner 3x1
IE2492 Kalibrator IgE 3x1
IT3899 Kalibrator IgG med högkänslig metod 3x1
IT2691 Kalibrator Specifika proteiner utan förspädning För användning med prov som inte kräver förspädning 6x1
IT2692 Kalibrator Specifika Proteiner För användninga med prover som kräver förspädning 5x1
RF2301 Kalibrator Rheumatoid faktor (RF) 5 5x1
 
Multikalibrator för Terapeutiska läkemedel
Acusera kalibrator för terapeutiska läkemedelsanalyser på kliniska kemianalysatorer. Produkten är tillverkad till 100% av humant serum. Produkten levereras frystorkad.
Innehåller Digoxin, Fenobarbital, Fenytoin, Gentamycin, Karbamazepin, Teofyllin och Valproat.
Best.nr. Benämning

Storlek  (antal x ml)

TD3417 Kalibrator för Terapeutiska läkemedel 6x3