<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Analysatorer Klinisk kemi
 
Patienterna står i fokus när Randox utvecklar RX-serien för klinisk laboratorietestning. Enheterna är hel-eller semiautomatiska kemianalysatorer för högkvalitativ testning. RX-serien fortsätter att revolutionera en mängd olika laboratorietyper, bland annat:

 Sjukhuslaboratorier
 Kliniska laboratorier
 Universitets- och utbildningsinstituten
 Forskningslaboratorier
 Veterinärlaboratorier
 Livsmedels- och vintillverkningslaboratorier
RX-serien kombinerar robust hårdvara och intuitiv mjukvara som kompletteras med en världsledande testmeny med exempelvis rutinkemi, specifika proteiner, lipider, terapeutiska läkemedel, missbruksdroger, antioxidanter och diabetestester. Känd för hög kvalitet och tillförlitlighet är RX-serien en av de mest omfattande kliniska kemiprogrammen på marknaden.
I serien ingår RX Modena, RX Imola, RX Daytona +, RX Monaco och RX Altona.
 

Randox RX Monaco™ analysator

RX Monaco erbjuder snabbhet, mångsidighet och effektivitet för laboratoriet.


RX Monaco är en helt automatiserad, kostnadseffektiv lösning förlaboratorier med lågt till medelhögt provflöde Instrumentet erbjuder det ultimata inom bekvämlighet, prestanda och förtroende inom klinisk kemisk analys.


RX monaco har kapacitet för upp till 170 tester per timme med god kostnadseffektivitet och högkvalitativa analysresultat för mindre laboratorier. Detta diskreta random access-system, kombinerat med RX-seriens omfattande testmeny möjliggör fullständig konsolidering av rutin- och specialanalyser på en effektiv och lättanvänd plattform.

Funktioner och fördelar

  • 170 fotometriska test per timme med funktion för prioritering av akuta prover
  • Mångsidig delad reagens och provkarusell med 66 användardefinierade positioner
  • Låg vattenförbrukning på bara 5,5 liter per timme
  • 120 flergångskyvetter tvättas automatiskt i 12 steg för att minimera kontaminering
  • Mikro-pipettering med detektion av nivå, luftbubblor och koagel
  • Oberoende omrörarsystem som automatiskt sköljs med rent vatten för att eliminera kontamination
  • Kräver minimalt dagligt underhåll
  • Kylda reagens- och provdiskar för att reagens, kontroller och kalibratorer kan lagras ombord analysatorerna utan att kompromissa med stabiliteten
  • Inbyggd inventeringsystem med automatiskt test och rapportering återstående reagensvolym
  • Låg reagensvolym på 10-350 μl (1 μl steg) och provvolym bara 3 - 35 μl  (0,1 μl  steg)
Best.nr. Benämning
RX5000 RX Monaco™ analysator
RX5001 Golvstativ för RX Monaco