<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Reagens Klinisk kemi
 
Allmänt om Randox reagenskit
Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Skafte MedLab AB är stolta över att erbjuda tredje parts diagnostiska reagens från Randox som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av kliniska laboratoriers behov och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument.
Sortimentet omfattar troligen marknadens största testmeny med 118 analyser, som omfattar över 100 sjukdomsmarkörer, som exempelvis antioxidanter, diabetes, droger, koagulation, lipider, specifika proteiner, terapeutisk läkemedelsuppföljning och veterinärmedicinsk testning.
Variationen i format och metoder som finns tillgängliga ger större flexibilitet och valfrihet för olika laboratorier. Förutom flexibla förpackningsstorlekar och en fullständig förteckning över analysatorapplikationer erbjuds även dedikerade reagensförpackningar (Randox Easy Read och Easy Fit regens) för olika kemiska analysinstrument vilket medför frihet för användaren att välja produkter från en oberoende tillverkare.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för laboratorier vid såväl  mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox reagenskit för Hitachi 747 och Modular D  

är instrumentspecifika anpassadeförpackningar för användning med analysatorer Hitachi 747 och Modular D. Reagenskit i lämpliga förpackningar, rekommenderas av Randox.
 
Antal tester som anges är teoretiska och tar inte hänsyn till primingvolymer, spill, dödvolymer, kvalitetskontroller eller kalibrering.
Om automatiserade applikationer behövs anges detta vid beställning
 
Anemimarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

PD410 G-6-PDH UV 210 351 R1 1x100
R2 1x2
TI1010 TIBC Kolorimetri - - R1 1x100
R2 2x100
 
Antioxidanter
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

RS504 Ransel (glutationperoxidas) Enzymatiskt 216 360 8x6.5
SD125 Ransod (Superoxide Dismutase) Kolorimetriskt 425 740 R1 5x20
R2 3x10
 
Diabetesmarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

FR3133 Fruktosamin, flytande Enzymatisk 500 825 R1 5x25
R2 5x6.3
HA3830 Reag HbA1c/Hb, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 336 336 R1 3x14
R2 3x14
RB1007 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 330 460 10x10
Elektrolyter
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

CA2390 Calcium, flytande Arsenazo 1998 3996 6x100
PT7168 Kalium UV 1111 1332 R1 4x50
R2 2x43
CL1645 Klorider, flytande Thiocyanat 9996 9996 6x500
MG531 Magnesium, flytande Xylidylblått 999 1500 3x100
NA7167 Natrium Enzymatisk 720 1200 R1 4x45
R2 2x39
Inflamationsmarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

CP7949 CRP Immunoturbidimetri 3200 3200 R1 8x100
R2 2x70
 
Levermarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

AD189 Aldolas UV 200 200 5x20
BR2362 Bilirubin direkt, flytande mod Jendrassik 2040 3354 R1a 2x250
R1b 1x30
BR2361 Bilirubin tot, flytande mod Jendrassik 2012 1200 2x250
BR411 Bilirubin, flytande Jendrassik 400/1900 600/2850 1x225
BI7982 Gallsyror, flytande Kolorimetri 5:e generationen 1500 1500 R1 6x50
R2 6x18
GL442 GLDH UV (DGKC) 2000 3330 5x100
GY105 Glycerol GPO-PAP 270 450 6x15
CE190 Kolinesteras (Butyryl) Kolorimetriskt 500 710 R1 5x30
R2 5x1
LA561 Leucin Arylamidase (LAP), flytande Kolorimetriskt 413 413 R1a 1x100
R1b 1x4
 
Lipider
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

LP2116 Apolipoprotein A-1, flytande Immunoturbidimetri 640 904 R1 4x40
R2 4x17
LP2117 Apolipoprotein B, flytande (osp prov) Immunoturbidimetri 720 1200 R1 4x50
R2 4x9
CH2664 Kolesterol HDL, flytande Clearence 5600 8400 5x252
CH2665 Kolesterol HDL, flytande Clearence 6000 6000 3x150
CH2652 Kolesterol HDL Clearance 798   R1 6x30
R2 3x20
CH2657 Kolesterol LDL Clearance 798   R1 6x30
R2 3x20
562616 Kolesterol sLDL Clearance 79   R1 1X19.8
R2 1X8.6
LP3403 Lipoprotein(a), flytande Immunoturbidimetri 50 100 R1 1x10
R2 1x6
Njurmarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

AB362 Albumin, flytande BCG 1710 2574 6x100
PH1016 Fosfat oorganiskt, flytande UV 818 1363 R1a 1x210
R1b 1x90
MA2426 Mikroalbumin (2 tillsatser), flytande Immunoturbidimetri 170 240 R1 1x60
R2 1x7
MA2423 Mikroalbumin (2 tillsatser), flytande Immunoturbidimetri 850 1200 R1 3x100
R2 5x7
UR220 Urea Enzymatisk, Kinetisk 252 252 6x15
UP1570 Urinprotein, flytande Kolorimetri 855 999 3x100
UP1571 Urinprotein, flytande Kolorimetri 1710 - 6x100
 
Pankreasmarkörer
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

LI188 Lipas, flytande UV 200 320 20x2.5
 
Proteiner
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

TF7197 Transferrin, flytande Immunoturbidimetri 428 428 R1 6x20
R2 2x15
PA3843 Transtyretin (Prealbumin), flytande Immunoturbidimetri 480 480 R1 6x20
R2 3x11
 
Spårämnen
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

ZN2341 Zink(med deproteinisering) Kolorimetrisk 1000 1666 R1 1x50
R2 1x250
ZN2607 Zink, deproteiniseringslösning Kolorimetrisk     6x50
 
Terapeutiska Läkemedel
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 747

Storlek  Tester Mod D

Storlek  (antal x ml)

TD3410 Digoxin Latexstödd immunoturbidimetri 114 128 R1 2x8
R2 2x6
TD3408 Fenobarbital Latexstödd immunoturbidimetri 116 116 R1 2x17
R2 2x6
TD3409 Fenytoin  Latexstödd immunoturbidimetri 116 116 R1 2x17
R2 2x6
TD3413 Gentamycin Latexstödd immunoturbidimetri 120 240 R1 2x15
R2 2x6
TD3416 Karbamazepin Latexstödd immunoturbidimetri 120 120 R1 2x12
R2 2x5
TD3412 Teofyllin Latexstödd immunoturbidimetri 112 112 R1 2x17
R2 2x5
TD3414 Valproat Latexstödd immunoturbidimetri 100 150 R1 2x12
R2 2x5