<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Klinisk kemi

Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av vad som behövs vid kliniska laboratorier och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument. särskilt dedikerade reagenskit erbjuds för ett anatal märken av analysatorer.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för såväl till laboratorier vid mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.
 

Randox reagenskit för RX Monza

Reagenskit avsedda och anpassade för användning till Randox analysator RX Monza

Uppräknade i bokstavsordning efter benämning.

Best.nr. Benämning Metod

Storlek (Tester)2

 Storlek (ml)
AB362 Albumin BCG 200 6x100
AB3800 Albumin BCG 459 12x66
AD189 Aldolas UV 40 5x20
AL1200 ALT (GPT) IFCC 40 20x2
AL1205 ALT (GPT) IFCC 100 10x10
AL1268 ALT (GPT) IFCC 100 5x20
AL2360 ALT (GPT) IFCC 500 5x100
AY1580 Amylas ETHYLIDENE PNPG7 100 20x5
AY1582 Amylas ETHYLIDENE PNPG7 180 9x20
LO3998 ASO Antistreptolysin O Immunturbidemetri 49

R1 2x9
R2 2x14

LO3999 ASO Antistreptolysin O Immunturbidemetri 299

R1 6x17.2
R2 6x28.4

AS1202 AST (GOT) IFCC 40 20x2
AS1204 AST (GOT) IFCC 100 10x10
AS1267 AST (GOT) IFCC 100 5x20
AS2359 AST (GOT) IFCC 500 5x100
AS3804 AST (GOT) (flytande) MOD. IFCC 340

R1 6x51
R2 6x14

AS3876 AST (GOT) (flytande singelreag)) IFCC 120 6x20
BR411 Bilirubin Jendrassik 100 tot
125 DR
1x225
BR412 Bilirubin Jendrassik

500 tot
625 DR

2x625
CA590 Calcium CPC/AMP 200 1x200
CA2390 Calcium Arsenazo 600 6x100
CA3871 Calcium Arsenazo 459 9x51
CK110 CK-NAC DGKC 50 20x2.5
CK113 CK-NAC DGKC 180 6x30
CK335 CK-NAC

DGKC

60 20x3.0
CK522 CK-NAC DGKC 100 10x10
CK3878 CK-NAC singelreagens IFCC 120 6x20
CK1551 CK-MB IMMUNOINHIBITION 114 5x30
CD4006 CO2 TOTAL 415 nm 84 4x21.7
CP2572 CRP Immunturbidimetri 333 R1 7x50
R2 1x50
AP307 Fosfatas, alkalisk DEA 100 10x10

AP542

Fosfatas, alkalisk DEA 60 20x3
AP3802 Fosfatas, alkalisk AMP (IFCC) 340

R1 6x51
R2 6x14

AP3803 Fosfatas, alkalisk DEA (DGKC) 340

R1 6x51
R2 6x14

AP3877 Fosfatas, alkalisk singeleagens AMP (IFCC) 120 6x21
AP3882 Fosfatas, alkalisk singelreagens DEA (DGKC) 120 6x21
PH1016 Fosfat, oorganisk UV 300

R1 1x210
R2 1x90

AC1011 Fosfatas, sur Kinetik (fast red) 60 20x3
BI3863 Gallsyror COLOR. 5:e gen 36

R1 2x18
R2 2x8

PD410 G-6-PDH UV 66

R1 1x100
R2 1x2
R3 1x2

GT523 γ-GT Karboxi 100 10x10
GL441 GLDH DGKC 48 8x6
GL442 GLDH DGKC 500 5x100
GL364 Glukos GOD-PAP 1000 10x100
GL366 Glukos GOD-PAP 3000 6x500
GL1021 Glukos GOD-PAP 1000 2x500
GL3815 Glukos GOD-PAP 459 9x51
GL3981 Glukos GOD-PAP 80 4x20
GL3816 Glukos Hexokinas 200

R1 4x51
R2 3x20

GL3881 Glukos singeleagens Hexokinas 226 4x50
GF2635 Glukos/Fruktos UV 50 1x1.1
GR2368 Glutathionreduktas UV 25

R1 5x5
R2 5x3

GY105 Glycerol GPO-PAP 90 6x15
HG1539 Hemoglobin Cyanmethemoglobin 500 5x100
SI 257 Järn FERENE 200 2x100
PT3852 Kalium Enzymatisk 60

R1 3x20
R2 3x9

PT7168 Kalium UV 200

R1 4x50
R2 2x43

CL1645 Klorider THIOCYNATE 3000 6x500
CH200 Kolesterol CHOD-PAP 180 6x30
CH201 Kolesterol CHOD-PAP 600 6x100
CH202 Kolesterol CHOD-PAP 2000 8x250
CH203 Kolesterol HDL PHOSPHOTUNG 800 4x80
CE190 Kolinesteras Kolorimetrisk 100 5x30
CU2340 Koppar Kolorimetrisk 100 5x20
CR510 Kreatinin JAFFE 200 1x200

CR524

Kreatinin JAFFE 3000 6x500
LC2389 Laktat Kolorimetrisk 96 16x6
LD401 LD (Pyruvat till Laktat) DGKC 60 20x3
LI188 Lipas UV TURBIDIMETRIC 50 20x2.5
MG531 Magnesium XYLIDYL BLUE 300 3x100
ML2634 Maleinat UV 40 4x10
NA3851 Natrium Enzymatisk 80 R1 3x20
R2 3x9
NA7167 Natrium Enzymatisk 180

R14x45
R2 2x39

TP245 Protein Totalt BIURET 1000 2x500
TP3869 Protein Totalt BIURET 459 9x51
TP4001 Protein Totalt BIURET 188 R1 4x51
R2 2x42
UP1570 Protein, urin Kolorimetrisk 300

3x100

UP1571 Protein, urin Kolorimetrisk 600 6x100
RS504 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 48 8x6.5
RS505 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 80 8x10
RB1007 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 100 10x10
RB1008 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 500 10x50
TR210 Triglycerider GPO-PAP 90 6x15
TR212 Triglycerider GPO-PAP 500 5x100
TR213 Triglycerider GPO-PAP 500 10x50
UA230 Urat Kolorimetrisk 90 6x15
UA233 Urat Kolorimetrisk 500 10x50
UR1068 Urea kinetisk (man) BERTHELOT 308

R1 37
R2 110 R3 22

UR220 Urea kinetisk (3 minuter) UV GLDH 90 6x15
UR221 Urea kinetisk (3 minuter) UV GLDH 500 10x50
UR2364 Urea kinetisk (3 minuter) UV GLDH 3000 6x500

2 Antal tester anges som teoretisk beräknade utan hänsyn tagen till primning, slask och dödvolymer. Tester för kvalitetskontroll och kalibrering skall anses som prover.