<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Reagens Klinisk kemi
 
Allmänt om Randox reagenskit
Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Skafte MedLab AB är stolta över att erbjuda tredje parts diagnostiska reagens från Randox som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av kliniska laboratoriers behov och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument.
Sortimentet omfattar troligen marknadens största testmeny med 118 analyser, som omfattar över 100 sjukdomsmarkörer, som exempelvis antioxidanter, diabetes, droger, koagulation, lipider, specifika proteiner, terapeutisk läkemedelsuppföljning och veterinärmedicinsk testning.
Variationen i format och metoder som finns tillgängliga ger större flexibilitet och valfrihet för olika laboratorier. Förutom flexibla förpackningsstorlekar och en fullständig förteckning över analysatorapplikationer erbjuds även dedikerade reagensförpackningar (Randox Easy Read och Easy Fit regens) för olika kemiska analysinstrument vilket medför frihet för användaren att välja produkter från en oberoende tillverkare.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för laboratorier vid såväl  mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox reagenskit för DADE DIMENSION® ES, AR, XL, RxL, ARx, RxL-MAX och XPAND

Randox reagenskit Easy Read och Easy Fit är instrumentspecifika anpassadeförpackningar för användning med DADE DIMENSION® ES, AR, XL, RxL, ARx, RxL-MAX och XPAND. Därutöver rekommenderas lämpliga förpackningar av Randox.
För formaten Easy Read och Easy Fit anges storleken i antal tester medan antal x ml gäller för Randox rekommenderade reagensförpackningar
   
Om automatiserade applikationer behövs anges detta vid beställning
Anemimarkörer
Format Easy Read levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

SI2818 Järn (enbart serum) Ferene 2x100
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

PD410 G-6-PDH UV R1 1x100
R2 1x2
 
Antioxidanter
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

GR2368 Glutathionreduktas UV R1 5x5
R2 5x3
SD125 RANSOD Superoxiddismutas Kolorimetrisk 5x20

Diabetesmarkörer
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

FR3133 Fruktosamin, flytande Enzymatiskt R1 5x25
R2 5x6.3
GL2614 Glukos, flytande GOD-PAP 2x500
GL2623 Glukos, flytande GOD-PAP 6x100
FA115 NEFA Kolorimetrisk R1 3x10,
R2 3x20
RB1007 RANBUT Hydroxibutyrat Enzymatisk 10x10
RB1008 Ranbut (Hydroxibutyrat) Enzymatiskt 10x50

Elektrolyter
 
Format Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal tester)

CA2807 Calcium CPC/AMP 480
MG2817 Magnesium Metyltymolblått 120

Inflamationsmarkörer
 
Format Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal tester)

CP2852 CRP Immunoturbidemetri 200
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CP2798 CRP för hund, flytande, Inkl. kalibrator Immunturbidimetri R1 7x20
R2 2x12
CP7949 CRP, flytande Immunoturbidemetri R1 8x100
R2 2x70
CP7950 CRP, flytande Immunoturbidemetri R1 7x20
R2 2x12
CP2572 CRP, flytande Immunoturbidemetri R1 7x50
R2 1x50
AC1011 Sur Fosfatas Kolorimetrisk 20x3
 
Hjärtmarkörer
 
Format Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal tester)

CK2813 CK-NAC SZASZ 480
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CK1553 CK-MB Immuninhibition 5x20
CK1296 CK-MB Immuninhibition 19x2.5
MY2127 Myoglobin, flytande Latexstödd immunoturbidemetri R1 1x9.5
R2 1x4.5
 
Levermarkörer
 
Format Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal tester)

AL2808 ALAT (GPT) UV (mod IFCC) 240
AS2800 ASAT (GOT) UV (mod IFCC) 360
BR2801 Bilirubin dir mod Jendrassik 320
BR2802 Bilirubin tot mod Jendrassik 480
AP2809 Fosfatas, alkalisk AMP 360
GT2815 γ-GT Mod IFCC 288
LD2812 LD NAD 480
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AL7904 ALAT (GPT), Flytande UV (IFCC) R1 7x50
R2 2x44
AD189 Aldolas UV 5x20
BI3863 Gallsyror, flytande Kolorimetri, 5:e generationen R1 2x18
R2 2x8

Lipider
 
Format Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal tester)

CH2823 Kolesterol CHOD-PAP 480
CH2861 Kolesterol HDL Clearance 240
TR2820 Triglycerider, flytande GPO-PAP 240
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal tester)

LP2849 Apolipoprotein A-1 Immunoturbidemetri 160
LP2867 Apolipoprotein B Immunoturbidemetri 160
CH2849 Kolesterol HDL Clearance 240
CH9715 Kolesterol CHOD-PAP 12x66
CH2850 Kolesterol LDL Clearance 160
LP2878 Lipoprotein (a) Immunoturbidemetri 160
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

LP2116 Apolipoprotein A-1, flytande Immunoturbidemetri R1 4x40
R2 4x17
LP2117 Apolipoprotein B (osp prov), flytande Immunoturbidemetri R1 4x50
R2 4x9
562616 Kolesterol sLDL Clearance R1 1x19.8
R2 1x8.6

Njurmarkörer
 
Format Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal tester)

AB2806 Albumin BCP 480
PH2810 Fosfat oorganiskt UV 480
CR2804 Kreatinin Jaffe 480
MA2864 Mikroalbumin Immunoturbidemetri 200
UA2855 Urat, flytande UV 480
UR2821 Urea (BUN) Enzymatisk, Kinetisk 480
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CR2337 Kreatinin Enzymatisk R1 4x100
R2 4x20
CR2336 Kreatinin Enzymatisk R1 4x50
R2 4x10
CR510 Kreatinin, flytande Jaffe 1x200
CR524 Kreatinin, flytande Jaffe 6x500
UA1613 Urat, flytande Kolorimetriskt 4x100
UP1570 Urinprotein Kolorimetriskt 3x100
UP1571 Urinprotein  Kolorimetriskt 6x100

Pankreasmarkörer
 
Format Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal  tester)

AY2811 Amylas CNPG3 240
AY2862 Amylas Pankreatiskt, Flytande Etyliden PNPG7 280
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

LI7979 Lipas, flytande Kolorimetriskt R1 6x20
R2 3x20

Proteiner
 
Format Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal tester)

TP2805 Protein Totalt Biuret 160
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal tester)

RF2881 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidemetri 160
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AA2471 Alfa-1-Antitrypsin Immunoturbidemetri R1 3x16
R2 3x5
LO3999 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidemetri R1 6x17.2
R2 6x28.4
LO3998 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x9
R2 2x14
CM3845 Komplement C3 Immunoturbidemetri R1 3x20
R2 3x6
CM3846 Komplement C4 Immunoturbidemetri R1 3x20
R2 3x6
AG2472 Orosomukoid Immunoturbidemetri R1 3x16
R2 3x5
TF7197 Transferrin, flytande Immunoturbidemetri R1 6x20
R2 2x15

Spårämnen
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

ZN2341 Zink (med deproteinisering) Kolorimetrisk R1 1x50
R2 1x250
ZN2607 Zink, deproteiniseringslösning Kolorimetrisk 6x50