<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

Randox EVIDENCE® multianalyt Biochip Array

En plattform med hög kapacitet för bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal reaktionsområden på samma underlag. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Metoderna baseras på samma teknik som används i traditionell sandwich eller kompetitiv ELISA. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en dedikerad mjukvara.

Kit för Randox evidence® Investigator analysator
 

q  6 x 9 individuella biochips I hållare

q  Multi-analyt array på varje biochip

q  Alltid biochips med samma panel i en hållare, t.ex. 9 fertilitets biochips

q  Levereras i kompletta kit

q  Bruksfärdiga reagenser för multianalys i kompletta kit


Alla Randox
evidence investigator™ kit innehåller multianalyt kalibratorer på 9 nivåer, kontroller beställs separat.

 

Paneler för forskning

Adhesionsmolekyler
E-selektin, L-selektin, P-selektin, Intercellulär adhesionsmolekyl-1 (ICAM-1), Vaskulär celladhesionsmolekyl-1 (VCAM-1)
Cerebrovaskulära markörer panel I

Brain-Derived neurotrofisk faktor (BDNF), Fettsyrabindande protein av hjärttyp (H-FABP), Gliafibrillärt surt protein (GFAP), Interleukin-6 (IL-6)
Cerebrovaskulära markörer panel II

Neuron Specific Enolase (NSE), Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 1 (sTNFRI), D-dimer, Thrombomoduline™, C-Reactive Protein (CRP)
Cytokinpanel I

Epidermal tillväxtfaktor (EGF), Interferon-(IFN-), Interleukin-1a (IL-1 a), Interleukin-1b (IL-1 b), Interleukin-2 (IL-2), interleukin-4 (IL-4 ), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-8 (IL-8), interleukin-10 (IL-10), Monocytkemotaktisk Protein-1 (MCP-1), Tumörnekrosfaktor-a (TNF- a), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)
Cytokinpanel I, Högkänslig

Epidermal tillväxtfaktor (EGF), Interferon-(IFN-), Interleukin-1a (IL-1 a), Interleukin-1b (IL-1 b), Interleukin-2 (IL-2), interleukin-4 (IL-4 ), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-8 (IL-8), interleukin-10 (IL-10), Monocytkemotaktisk Protein-1 (MCP-1), Tumörnekrosfaktor-a (TNF- a), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)
Cytokinpanel II

Eotaxin, Insulin tillväxtfaktor 1, fri (IGF-1 (fri), Interleukin-1-receptorantagonist (IL-1Ra), Interleukin-12p40 subenhet (IL-12p40), interferon--Inducerbart Protein 10 (IP-10), Platelet Derived Growth Factor BB (PDGF-BB), Regulated on Activation, Normal T Expressed and Secreted (RANTES)
Cytokinpanel III

Granulocyt makrofagkolonistimulerande faktor (GMCSF), interleukin-5 (IL-5), interleukin-15 (IL-15), Macrophage Inflammatory Protein - 1α (MIP-α), Tumour Necrosis Factor-β (TNF-β)
Cytokinpanel IV

Lösligt IL-2 receptor A (sIL-2RA), Löslig IL-6-receptor (sIL-6R), Lösligt tumörnekrosfaktor Receptor I (sTNFRI), Lösligt tumörnekrosfaktor Receptor II (sTNFRII), Matrismetalloproteinas-9 (MMP-9)
Cytokine Array V

Interleukin-3 (IL-3), interleukin-7 (IL-7), interleukin-13 (IL-13), Interleukin-12p70 (IL-12p70), Interleukin-23 (IL-23)
Endokrina markörer

Kortisol, Dehydroepiandrosteron Sulfat (DHEAS), Leptin, 17a Hydroxyprogesterone
Metabolt syndrom panel I

C-peptid, Ferritin, Insulin, interleukin-1a (IL-1a), Interleukin-6 (IL-6), Leptin, plasminogenaktivatorinhibitor-1 (PAI-1), Resistin, tumörnekrosfaktor-a (TNFa)
Metabolt syndrom panel II

Adiponectin, C-reaktivt protein (CRP), Cystatin C
Tumörmarkörer panel 3 (Monitoring)

Alfa-fetoprotein (AFP), karcinoembryoantigen (CEA), humant koriongonadotropin (hCG)
 
Best.nr. Benämning Storlek
EV3519 Panel för Adhesionsmolekyler 54 BIOCHIPS
EV3573 Panel för Cerebrovaskulära markörer array I 54 BIOCHIPS
EV3637 Panel för Cerebrovaskulära markörer array II 54 BIOCHIPS
EV3513 Panel för Cytokiner I 54 BIOCHIPS
EV3623 Panel för Cytokiner I, Högkänsligt 54 BIOCHIPS
EV3817 Panel för Cytokiner II 54 Biochips
EV3678 Panel för Cytokiner III 54 BIOCHIPS
EV3661 Panel för Cytokiner IV 54 BIOCHIPS
EV3666 Panel för Cytokiner V 54 BIOCHIPS
EV3714 Panel för Endokrina markörer 54 BIOCHIPS
EV3755 Panel I för Metabolt syndrom 54 BIOCHIPS
EV3759 Panel II för Metabolt syndrom 54 BIOCHIPS
EV3683 Panel 3 för Tumörmarkörer (Monitoring) 54 BIOCHIPS