<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Reagens Klinisk kemi
 
Allmänt om Randox reagenskit
Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Skafte MedLab AB är stolta över att erbjuda tredje parts diagnostiska reagens från Randox som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av kliniska laboratoriers behov och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument.
Sortimentet omfattar troligen marknadens största testmeny med 118 analyser, som omfattar över 100 sjukdomsmarkörer, som exempelvis antioxidanter, diabetes, droger, koagulation, lipider, specifika proteiner, terapeutisk läkemedelsuppföljning och veterinärmedicinsk testning.
Variationen i format och metoder som finns tillgängliga ger större flexibilitet och valfrihet för olika laboratorier. Förutom flexibla förpackningsstorlekar och en fullständig förteckning över analysatorapplikationer erbjuds även dedikerade reagensförpackningar (Randox Easy Read och Easy Fit regens) för olika kemiska analysinstrument vilket medför frihet för användaren att välja produkter från en oberoende tillverkare.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för laboratorier vid såväl  mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox reagenskit för Hitachi 917 och Modular P  

är instrumentspecifika anpassadeförpackningar för användning med analysatorer Hitachi 917 och Modular P. Reagenskit i lämpliga förpackningar, rekommenderas av Randox.  
För formaten Easy Read och Easy Fit anges storleken i antal tester medan antal x ml gäller för Randox rekommenderade reagensförpackningar  
Antal tester som anges är teoretiska och tar inte hänsyn till primingvolymer, spill, dödvolymer, kvalitetskontroller eller kalibrering.
Om automatiserade applikationer behövs anges detta vid beställning  
 
Anemimarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

SI8049 Järn, flytande Ferrozine 644 644 R1 7x15.5
R2 7x5.4
SI8330 Järn, flytande Ferrozine - - R1 4 x 20
R2 4 x 7
TI8065 TIBC (Total Iron Binding Capacity), flytande Kolorimetri 200  200 R1 4x8.7
R2 4x4.9
TI8331 TIBC (Total Iron Binding Capacity), flytande Kolorimetri - - R1 4 x 10
R2 4 x 5.1
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

PD410 G-6-PDH UV 351 351 R1 1x100
R2 1x2
 
Antioxidanter
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

GR2368 Glutathionreduktas ) UV 100 100 R1 5x5
R2 5x3 .5
RS505 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 320 320 8x10
RS504 Ransel (glutationperoxidas) Enzymatiskt 208 208 8x6.5
SD125 Ransod (Superoxide Dismutase) Kolorimetriskt 585 585 5x20
 
Diabetesmarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

FR3133 Fruktosamin, flytande Enzymatisk - - R1 5x25
R2 5x6.2
GL8318 Glukos, flytande GOD-PAP - - 4 x 20
GL8038 Glukos, flytande GOD-PAP - 4x68
GL8319 Glukos, flytande Hexokinas - - R1 4 x 20
R2 4 x 6.5
HA8043 HbA1c, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 192 314 R1 2 x 14.2
R2 2 x 14.2
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

GL7954 Glukos (NAD), flytande Hexokinas 2775 2775 R1 5x100
R2 3x40
HA8321 HbA1c, flytande Latexstödd immunoturbidemetri - - R1 4 x 7.8
R2 4 x 7.8
FA115 NEFA Kolorimetriskt 498 498 R1 3x10
R2 3x20
RB1007 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 460 460 10x10
RB1008 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 2320 2320 10x50
 
Elektrolyter
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

CA8021 Calcium, flytande Arsenzo 2720 2720 8x68
CA9714 Calcium Arsenzo - - 4x20
CA8020 Calcium, flytande CPC 1552 1552 R1 4x68
R2 2x65
PT8329 Kalium UV 4x277 4x454 R1 4 x 20
R2 4 x 6.5
CL8314 Klorider Thiocyanat - - 4x20
CD8027 Koldioxid Totalt, flytande Enzymatiskt 432 432 4x21.7
MG8055 Magnesium, flytande Xylidylblått 581 581 R1 7x15
R2 7x15
MG8326 Magnesium, flytande Xylidylblått - - 2x16.5
NA8327 Natrium Enzymatisk - - R1 4 x 10
R2 4 x 6
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

PT7168 Kalium UV 1108 1108 R1 4x50
R2 2x43
CL1645 Klorider, flytande Thiocyanat 15000 15000 6x500
NA7167 Natrium Enzymatisk 900 900 R1 4x45
R2 2x39
 
Hjärtmarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

CK9717 CK-MB Immuninhib 696 696 R1 6x21
R2 2x15
CK8026 CK-MB Immuninhib 560 560 R1 4x20
R2 4x6
CK8025 CK-NAC DGKC 581 581 7x15
CK8313 CK-NAC, flytande UV (DGKC) - - R1 4 x 20
R2 4 x 7
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

MY2127 Myoglobin, flytande Immunoturbidemetri 63 63 R1 1x9.5
R2 1x4.5
 
 
Inflamationsmarkörer
 
Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

CP9742 CRP, flytande Immunoturbidemetri 2196 2196 R1 6x66
R2 6x13
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

CP9742 CRP, flytande Immunoturbidemetri 2196 2196 R1 6x66
R2 6x13
CP8028 CRP, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 260 260 R1 2x13
R2 2x13
CP8315 CRP, flytande Latexstödd immunoturbidemetri - - R1 4 x 10
R2 4 x 10
CP8029 CRP Högkänsligt, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 260 260 R1 2x13
R2 2x13
AC8001 Sur Fosfatas Kolorimetriskt 140 140 4x6
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

CP2798 CRP för hund, flytande, inkl Kalib Immunoturbidemetri 777 777 R1 7x20
R2 2x12
Levermarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

AL8006 ALAT (GPT), flytande UV (Mod IFCC) 2718 3234 R1 6x68
R2 6x20
AL8304 ALAT (GPT), flytande mod IFCC - - R1 4 x 20
R2 4 x 7
AM8112 Ammoniak Enzymatiskt UV 200 200 R1 2x16
R2 2x6
AS8005 ASAT (GOT), flytande mod IFCC 6x372 6x372 R1 6x68
R2 6x20
AS8306 ASAT (GOT), flytande mod IFCC - - R1 4 x 20
R2 4 x 7
BR8035 Bilirubin, dir, flytande Jendrassik 236 236 R1 4x16
R2 8x4
BR9765 Bilirubin, dir, flytande Vanadinoxidation 280 280 6x15
BR2361 Bilirubin tot, flytande mod Jendrassik 2012 1200 R1 4x14
R2 4x6
BR8308 Bilirubin, dir, flytande Vanadinoxidation - - R1 4 x 20
R2 4 x 8
BR8036 Bilirubin, totalt Jendrassik 370 370 R1 2x50
R2 8x4
BR9766 Bilirubin, totalt, flytande Vanadinoxidation 1508 1508 R1 4x68
R2 4x25
BR8307 Bilirubin, totalt, flytande Vanadinoxidation - - R1 4 x 20
R2 4 x 8
AP8002 Fosfatas, alkalisk, flytande AMP IFCC 1659 1897 R1 7x38
R2 7x11.7
AP8302 Fosfatas, alkalisk, flytande AMP IFCC - - R1 4 x 20
R2 4 x 7
AP9764 Fosfatas, alkalisk, flytande DEA 1477 2128 R1 7x38
R2 7x11.7
AP8303 Fosfatas, alkalisk, flytande DEA - - R1 4 x 20
R2 4 x 7
GT8041 γ-GT, flytande Mod IFCC 2264 2264 R1 4x68
R2 4x68
GT8320 γ-GT, flytande Mod IFCC - - R1 4 x 20
R2 4 x 7
LD8051 LD Pyruvat till Laktat, flytande Kolorimetriskt 2718 2718 R1 6x68
R2 6x20
LD8322 LD Pyruvat till Laktat, flytande UV - - R1 4 x 20
R2 4 x 7
LD8323 LD Laktat till Pyruvat, flytande NAD - - R1 4 x 15
R2 4 x 8.5
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

AD189 Aldolas UV 275 275 5x20
BI7982 Gallsyror Kolorimetri 5:e generationen 1332 1332 R1 6x50
R2 6x18
GL442 GLDH UV (DGKC) 2775 3330 5x100
GL441 GLDH UV (DGKC) 264 264 RI 8x
R2 2x10
LA561 Leucin Arylamidase (LAP), flytande Kolorimetriskt 500 500 1x100
 
Lipider
 
Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

LP2989 Apolipoprotein A-1, flytande Immunoturbidimetri 1000 1000 R1 4x60
R2 4x36
LP2990 Apolipoprotein B, flytande Immunoturbidimetri 960 960 R1 4x60
R2 4x15
TR9728 Triglycerider, flytande GPO-PAP 4464 4464 12x66
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

LP8007 Apolipoprotein A-1, flytande Immunoturbidimetri 116 116 R1 2x10
R2 2x4.9
LP8008 Apolipoprotein B, flytande Immunoturbidimetri 116 116 R1 2x10
R2 2x4
CH9715 Kolesterol, flytande CHOD-PAP 3960 3960 12x66
CH8019 Kolesterol, flytande CHOD-PAP 1508 1508 4x68
CH8310 Kolesterol Enzymatiskt - - 4 x 20
CH8033 Kolesterol HDL dir, flytande Clearance 1016 1016 R1 4x38.
R2 4x15.2
CH8033 Kolesterol HDL dir, flytande Clearance 1016 1016 R1 4x38.
R2 4x15.2
CH9701 Kolesterol HDL, flytande Clearance 798 798 R1 6x20
R2 2x20
CH8311 Kolesterol HDL, flytande Clearence 6000 6000 3x150
CH2652 Kolesterol HDL, flytande Clearance - - R1 4 x 20
R2 4 x 9
CH9702 Kolesterol LDL, flytande Clearance 666 798 R1 6x20
R2 2x20
CH8032 Kolesterol LDL, flytande Clearance - - R1 4x19.2
R2 7x5.4
CH8312 Kolesterol LDL, flytande Clearance - - R1 4 x 20
R2 4 x 9
562616 Kolesterol sLDL, Flytande Clearance 100 120 R1 1x18
R2 1x6
LP2757 Lipoprotein(a) Immunoturbidemetri 254 254 R1 1x30
R2 1x15
LP8324 Lipoprotein(a), flytande Immunoturbidemetri - - R1 1 x 10
R2 1 x 6.5
TR8067 Triglycerider GPO-PAP 1288 1288 R1 4x58
R2 4x2
TR8332 Triglycerider, flytande GPO-PAP - - 4 x 20
 
Njurmarkörer
 
Easy Read, levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

UR9729 Urea, flytande Kinetiskt 2196 2196 R1 6x66
R2 6x43
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

AB8000 Albumin, flytande BCG 1164 1164 4x68
AB8301 Albumin, flytande BCG - - 4x20
PH8048 Fosfat, oorganisk, flytande Fosfomolybdat (UV) 2262 2718 R1 6x68
R2 6x35
PH8328 Fosfat, oorganisk, flytande Fosfomolybdat (UV) - - R1 4x12.7
R2 4x7.1
CR8122 Kreatinin, flytande Enzymatiskt 1924 1924 R1 4 x 65
R2 4 x 28
CR8317 Kreatinin, flytande Enzymatiskt - - R1 4 x 20
R2 4 x 9.5
CR8316 Kreatinin, flytande Jaffe 1016 1016 R1 4 x 20
R2 4 x 7
CR8022 Kreatinin, flytande Jaffe - - R1 6x68
R2 6x20
MA8056 Mikroalbumin, flytande PEG-stödd immunoturbidemetri 400 400 3x150
MA8325 Mikroalbumin, flytande PEG-stödd immunoturbidemetri - - R1 1 x 20
R2 1 x 4.6
UP8113 Protein, urin Kolorimetriskt 444 532 4x20
UA8069 Urat, flytande Enzymatiskt 2274 2274 R1 6x68
R2 6x20
UA8333 Urat, flytande Enzymatiskt - - R1 4 x 20
R2 4 x 7
UR8070 Urea, flytande UV-GLDH 2718 2718 R1 6x68
R2 6x20
UR8334 Urea, flytande UV-GLDH - - R1 4 x 20
R2 4 x 7
 
Pankreasmarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

AY9707 Amylas, flytande Ethylidene PNPG7 3150 3780 R1 4x20
R2 4x7
AY8335 Amylas, flytande Ethylidene PNPG7 - - R1 2x17
R2 2x6
AY8004 Amylas Ethylidene PNPG7 - - R1 7x18
R2 7x6.2
LI8050 Lipas Kolorimetriskt 532 532 R1 4x18
R2 4x10
 
Proteiner
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

LO8015 ASO Antistreptolysin O, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 140 140 R1 2x8
R2 2x12
LO8305 ASO Antistreptolysin O, flytande Latexstödd immunoturbidimetri - - R1 1x7.7
R2 1x11
BM8016 beta-2-mikroglobulin, flytande Immunoturbidemetri 128 128 R1 2x11.6
R2 2x4.9
FN8037 Ferritin, flytande Immunoturbidemetri 584 584 R1 4x16.7
R2 4x10
IA8046 IgA, flytande Immunoturbidemetri - - R1 5x9
R2 5x3.6
IG8044 IgG, flytande Immunoturbidemetri - - R1 4x10.5
R2 4x4
IM8045 IgM, flytande Immunoturbidimetri - - R1 4x10.5
R2 4x4
CM8023 Komplement C3, flytande Immunoturbidemetri 124 124 R1 2x11.2
R2 2x4.2
CM8024 Komplement C4, flytande Immunoturbidemetri 168 168 R1 2x11.2
R2 2x4.2
TP8066 Protein, Totalt, flytande Biuret 1560 1560 R1 4x68
R2 4x68
TP8336 Protein, Totalt, flytande Biuret - - R1 4 x 20
R2 4 x 17
RF8063 Reumatoid faktor, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 116 116 R1 2x8.7
R2 2x4.5
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

AA2471 alfa-1-antitrypsin, flytande Immunoturbidimetri 264 318 R1 3x16
R2 3x5
CPL4017 Ceruloplasmin, flytande Immunoturbidimetri - - R1 2x13.4
R2 2x4.8
IE7308 IgE, flytande Latexstödd immunoturbidimetri 66 66 R1 1x8
R2 1x5
AG2472 Orosomukoid, flytande Immunoturbidimetri 240 318 R1 3x16
R2 3x5
TF7197 Transferrin, flytande Immunoturbidimetri 428 428 R1 6x20
R2 2x15
PA3843 Transtyretin (Prealbumin), flytande Immunoturbidimetri 600 798 R1 6x20
R2 3x11
 
Spårämnen
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

ZN2341 Zink(med deproteinisering) Kolorimetrisk 1388 1388 R1 1x50
R2 1x250
ZN2607 Zink, deproteiniseringslösning Kolorimetrisk     6x50
 
Terapeutiska Läkemedel
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 917

Storlek  Tester Mod P

Storlek  (antal x ml)

LM8053 Litium, flytande Kolorimetriskt 144 144 R1 2x18.3
R2 2x6.5
ACE4023 Paracetamol, flytande Kolorimetriskt 88 88 R1 2x11
R2 2x6.5
SAL4024 Salicylat, flytande Enzymatiskt 110 110 R1 2x11
R2 2x3.8