<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Reagens Klinisk kemi
 
Allmänt om Randox reagenskit
Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Skafte MedLab AB är stolta över att erbjuda tredje parts diagnostiska reagens från Randox som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av kliniska laboratoriers behov och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument.
Sortimentet omfattar troligen marknadens största testmeny med 118 analyser, som omfattar över 100 sjukdomsmarkörer, som exempelvis antioxidanter, diabetes, droger, koagulation, lipider, specifika proteiner, terapeutisk läkemedelsuppföljning och veterinärmedicinsk testning.
Variationen i format och metoder som finns tillgängliga ger större flexibilitet och valfrihet för olika laboratorier. Förutom flexibla förpackningsstorlekar och en fullständig förteckning över analysatorapplikationer erbjuds även dedikerade reagensförpackningar (Randox Easy Read och Easy Fit regens) för olika kemiska analysinstrument vilket medför frihet för användaren att välja produkter från en oberoende tillverkare.
 
Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för laboratorier vid såväl  mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox reagenskit för RX Daytona plus and RX Monaco

Easy Read Reagenskit avsedda och anpassade för användning till Randox analysatorer RX Daytona plus och RX Monaco.
Levereras förpackade i formatet Easy Read, vilket innebär att reagenset förpackas i flaskor med dedikerade streckkoder som är optimerade för användning direkt i instrumentet.
  • Reagensen levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn
  • Flaskorna har märkts med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
Anemimarkörer
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

Tester

RX Daytona plus

RX Monaco

SI8330 Järn Ferrozine R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 440
TI8331 TIBC Kolorimetrisk R1 4 x 10
R2 4 x 5.1
148 180
 
Diabetsmarkörer
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

Tester

RX Daytona plus

RX Monaco

GL8318 Glukos GOD-PAP 4x20 440 200  
GL8319 Glukos Hexokinas R1 4 x 20
R2 4 x 6.5
480 200
HA8321 HbA1c Latexstödd immunoturbidimetri R1 4 x 7.8
R2 4 x 7.8
400  280

 Elektrolyter

Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

Tester

RX Daytona plus

RX Monaco

CA8309 Calcium Arsenazo 4 x 20 340 200
CD8357 CO2 Totalt Enzymatisk 4x18    
PT8329 Kalium UV R1 4 x 10
R2 4 x 6
400 280
CL8314 Klorider Kvicksilver (11) - tiocyanat 4 x 20 200 100
MG8326 Magnesium, Flytande Xylidylblått 2x16.5 200 100
NA8327 Natrium Enzymatisk R1 4 x 10
R2 4 x 6
400 280
Inflamationsmarkörer
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

Tester

RX Daytona plus

RX Monaco

CP8315 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidemetri R1 4 x 10
R2 4 x 10
520 320
 

Hjärtmarkörer

Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

Tester

RX Daytona plus

RX Monaco
CK8313 CK-NAC UV DGKC R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 520
HY4036 Homocystein Enzymatiskt R1 2x21.7
R2 2x4.6
190 190

 Levermarkörer

Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

Tester

RX Daytona plus

RX Monaco

AL8304 ALAT (GPT) UV (Mod IFCC) R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 520
AS8306 ASAT (GOT) UV (Mod IFCC) R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 520
BR8308 Bilirubin direkt Vanadinoxidation R1 4 x 20
R2 4 x 8
640 440
BR8307 Bilirubin total Vanadinoxidation R1 4 x 20
R2 4 x 8
640 440
AP8302 Fosfatas, alkalisk AMP  (IFCC) R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 520
AP8303 Fosfatas, alkalisk DEA (DGKC) R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 520
GT8320 γ-GT monoreagens Kolorimetrisk R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 520
LD8323 LD Laktat till Pyruvat NAD R1 4 x 15
R2 4 x 8.5
640 520
LD8322 LD, Pyruvat till Laktat UV R1 4 x 15
R2 4 x 8.5
640 520 
Lipider
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

Tester

RX Daytona plus

RX Monaco

CH8310 Kolesterol Enzymatiskt 4 x 20 520 300
CH8311 Kolesterol HDL Clearance R1 4 x 20
R2 4 x 9
492 300
CH8312 Kolesterol LDL Clearance R1 4 x 20
R2 4 x 9
492 300
LP8324 Lipoprotein(a) Immunoturbidemetri R1 1 x 10
R2 1 x 6.5
105 75
TR8332 Triglycerider GPO-PAP 4 x 20 520 280
Njurmarkörer
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

Tester

RX Daytona plus

RX Monaco

AB8301 Albumin BCG 4 x 20 376 200
PH8328 Fosfat, oorganisk Fosfomolybdat R1 4x12.7
R2 4x7.1
400 280
CR8316 Kreatinin JAFFE R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 520
CR8317 Kreatinin Enzymatisk R1 4 x 20
R2 4 x 9.5
540 520
MA8325 Mikroalbumin PEGunderstödd Immunoturbidemetri R1 4 x 20
R2 4 x 7
90 120
UR8334 Urea Enzymatiskt, Kinetiskt R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 520
UA8333 Urat Enzymatisk, kolorimetrisk R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 520
 Pankreasmarkörer
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

Tester

RX Daytona plus

RX Monaco

AY8335 Amylas Ethylidene PNPG7 R1 4 x 20
R2 4 x 7
640 520
LI8359 Lipas Kolorimetri R1 4x20
R2 4x11.2
   
Proteiner
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

Tester

RX Daytona plus

RX Monaco

LO8305 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidemetri R1 1 x 7.7
R2 1 x 11
100 50
FN8346 Ferritin Latexstödd immunoturbidimetri R1 1x9.5
R2 1x6
   
IA8354 IgA Immunturbidimetri R1 1x13
R2 1x4.8
   
IG8352 IgG Immunturbidimetri R1 1x13
R2 1x4.8
   
IM8353 IgM Immunturbidimetri R1 1x13
R2 1x4.8
   
CM8348 Komplement C3 Immunturbidimetri R1 1x16.5
R2 1x5.4
   
CM8349 Komplement C4 Immunoturbidemetri R1 1x1612.
R2 1x4.8
   
RF8345 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidemetri R1 1x10.5
R2 1x5.3
   
TP8336 Protein, totalt Biuret R1 4 x 20
R2 4 x 17