<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

Biochip Array Teknologi

Biochip Array Technology (BAT) från Randox erbjuder en unik potential inom klinisk forskning och testning, droger av missbruk screening och DNA-analys. Multiplex testning med BAT erbjuder användaren betydande kostnads-och tidsbesparingar, genom konsolidering av en panel av tester på ett enda Biochips.

En plattform med hög kapacitet för simultan bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Egenskaperna hos Biochips medför utmärkta analysprestanda i matriser såsom serum, plasma, helblod, urin, saliv med mera. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal avgränsade reaktionsområden. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Biochip Array Technology baseras på beprövade ELISA principer som på traditionellt sätt konstrueras som sandwich eller kompetitiv analys. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en anpassad programvara för bildbehandling. Instrument av olika storlek kompletterar det erbjudna sortimentet.

Systemet omfattar ett brett sortiment med ett antal paneler för diagnostik med kvantitativ bestämning av utvalda analyter. (Bilden visar ett chip för droganalys.)

Redan idag finns följande analysområden på systemet och ett flertal ytterligare är under utveckling. Bland de existerande panelerna ingår tyreoidea, fertilitetshormoner, cancermarkörer, interleukiner-cytokiner, apolipoproteiner, droger, drogrester, allergi, hjärtmarkörer.Dessutom har det tillkommit några molekylärdiagnostiska paneler såsom respiratoriska patogener, sexuellt överförbara infektioner, kardiovaskulär riskbedömning, familjär hyperkolesterolemi och för punktmutationer i KRAS, BRAF och PIK3CA generna.


Med så många möjligheter är sannolikheten för att hitta vad som behövs.


Tester att lita på!
 
   
  Randox EVIDENCE® Evolution
är det mest avancerade instrumentet i raden av Biochip testplattformar med toppmoderna funktioner för automatiska och mycket noggranna laboratorietester. Multiplexplattformen erbjuder åtkomst Random Access för akut- eller batchanalys med hög provgenomströmning, kapacitet på upp till 2940 tester per timme.
   
 
 Randox EVIDENCE®
är världens första helautomatiserade BioChip Array System utvecklat av Randox Ltd. Analysatorn genomför simultant kvantitativ detektion av ett brett spektrum av analyter i ett multianalytformat. Evidence har den högsta kapaciteten av någon analysator i världen. Den kan beroende på val av chips producera flera tusen analyssvar per timma

 

 

Randox EVIDENCE® INVESTIGATOR
är ett semiautomatiskt instrument som gör avläsning, utvärdering och arkivering av prover på ett enkelt och smidigt sätt. Dokumentation av kalibreringar och kvalitetskontroller är givetvis en självklarhet som hanteras i systemets mjukvara.
   

 

Hållare med 9 biochips