<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Reagens Klinisk kemi
 
Allmänt om Randox reagenskit
Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Skafte MedLab AB är stolta över att erbjuda tredje parts diagnostiska reagens från Randox som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av kliniska laboratoriers behov och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument.
Sortimentet omfattar troligen marknadens största testmeny med 118 analyser, som omfattar över 100 sjukdomsmarkörer, som exempelvis antioxidanter, diabetes, droger, koagulation, lipider, specifika proteiner, terapeutisk läkemedelsuppföljning och veterinärmedicinsk testning.
Variationen i format och metoder som finns tillgängliga ger större flexibilitet och valfrihet för olika laboratorier. Förutom flexibla förpackningsstorlekar och en fullständig förteckning över analysatorapplikationer erbjuds även dedikerade reagensförpackningar (Randox Easy Read och Easy Fit regens) för olika kemiska analysinstrument vilket medför frihet för användaren att välja produkter från en oberoende tillverkare.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för laboratorier vid såväl  mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox reagenskit för Beckman Coulter Olympus, Konelab och Abbot Aeroset, Architect C

Easy Fit Reagenskit avsedda och anpassade för användning med Beckman Coulter analysatorer Olympus AU400, AU480, AU600, AU640, AU2700, AU5400 samt Abbott Architect C och Aeroset.
 
 
Alla Easy Fit  reagens levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor  
Ett brett utbud av validerade analysatorapplikationer säkerställer enkel programmering och förtroende för resultaten.Om automatiserade applikationer behövs anges detta vid beställning
 
En enkel process i två steg gör det möjligt att enkelt använda Randoxreagens på olika klinisk kemi-analysatorer
  1. Placera Randoxreagenset på den valda kanalen på analysatorn.
  2. Använd den instrumentspecifika applikationen (ISA) för inställningar av instrumentet.
Analysatorn är klar att köra
Anemimarkörer
Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

SI8330 Järn Ferrozine R1 4x20
R2 4x7
SI8049 Järn Ferrozine R1 7x15.5
R2 7x5.4
TI8331 TIBC Kolorimetrisk R1 4x10
R2 4x5.1
TI8065 TIBC Kolorimetri R1 4x8.7
R2 4x4.9

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

PD410 G-6-PDH UV R1 1x100
R2 1x2

Antioxidanter

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

GR2368 Glutathionreduktas UV R1 5x5
R2 5x3
RS505 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 8x10
SD125 RANSOD Superoxiddismutas Kolorimetrisk 5x20
NX2332 TAS Totalt antioxidantstatus Kolorimetrisk 5x10

Diabetesmarkörer

Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

GL8318 Glukos GOD-PAP 4x20
GL8038 Glukos GOD-PAP 4x68
GL8319 Glukos Hexokinas R1 4x20
R2 4 x 6.5
HA8043 HbA1c Latexstödd immunoturbidemetri R1 2 x 14.2
R2 2 x 14.2
HA8321 HbA1c Latexstödd immunoturbidemetri R1 4x7.8
R2 4x7.8

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

FR3133 Fruktosamin, flytande Enzymatiskt R1 5x25
R2 5x6.3
GF2635 Glukos/Fruktos UV 1x100
GL1611 Glukos (NAD), flytande Hexokinas 4x100
FA115 NEFA Kolorimetrisk R1 3x10,
R2 3x20
RB1007 RANBUT Hydroxibutyrat Enzymatisk 10x10

Elektrolyter

Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CA8309 Calcium Arsenazo 4x20
CA8021 Calcium Arsenazo 8x68
CA8020 Calcium CPC R1 4x68
R2 2x65
PT8329 Kalium Enzymatiskt R1 4x10
R2 4x6
CD8027 Koldioxid Totalt Enzymatiskt 4x21.7
MG8326 Magnesium, flytande Xylidylblått 2x16.5
MG8055 Magnesium Xylidylblått R1 7x15
R2 7x15
NA8327 Natrium Enzymatisk R1 4x10
R2 4x6

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

PT7168 Kalium UV R1 4x50
R2 2x43
CL1645 Klorider Kvicksilver (11) - tiocyanat 6x500
NA7167 Natrium Enzymatisk R1 4x45
R2 2x39

Inflamationsmarkörer

Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CP9742 CRP, flytande Immunoturbidemetri R1 6x66
R2 6x13
CP8315 CRP Latexstödd immunoturbidemetri R1 4 x 10
R2 4 x 10
CP8028 CRP Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x13
R2 2x13
CP8029 CRP HS Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x13
R2 2x13
AC8001 Sur Fosfatas Kolorometrtiskt 4x6

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CP2798 CRP för hund, flytande, Inkl. kalibrator Immunturbidimetri R1 7x20
R2 2x12
LC2389 Laktat Kolorimetrisk 16x6

Hjärtmarkörer

Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CK8026 CK-MB Immunoinhibition R1 4x20
R2 4x6
CK9717 CK-MB Enzymatiskt R1 6x21
R2 2x15
CK8025 CK-NAC DGKC 7x15
CK8313 CK-NAC UV DGKC R1 4 x 20
R2 4 x 7
CK3878 CK-NAC monoreagens UV IFCC R1a 6x16
R1b 6x4

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

FB4025 h-FABP Immunoturbidemetri R1 1x19
R21x7
HY4036 Homocystein Enzymatiskt R1 2x21.7
R2 2x4.6
MY2127 Myoglobin Homogen Enzymimmunoanalys R1 1x9.5
R2 1x4.5

Levermarkörer

Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AL8304 ALAT (GPT) UV (mod IFCC) R1 4 x 20
R2 4 x 7
AL8006 ALAT (GPT) UV (mod IFCC) R1 6x68
R2 6x20
AM8112 Ammoniak Enzymatiskt, UV R1 2x16
R2 2x6
AS8306 ASAT (GOT) UV (mod.IFCC) R1 4 x 20
R2 4 x 7
AS8005 ASAT (GOT) Mod IFCC R1 6x68
R2 6x20
BR8035 Bilirubin direkt Jendrassik R1 4x16
R2 8x4
BR8308 Bilirubin direkt Vanadinoxidation R1 4 x 20
R2 4 x 8
BR9765 Bilirubin direkt Vanadinoxidation R1 4x14
R2 4x6
BR8036 Bilirubin total Jendrassik R1 2x50
R2 8x4
BR8307 Bilirubin total Vanadinoxidation R1 4 x 20
R2 4 x 8
BR9766 Bilirubin total Vanadinoxidation R1 4x68
R2 4x25
AP8002 Fosfatas, alkalisk AMP (IFCC) R1 7x38
R2 7x11.7
AP8302 Fosfatas, alkalisk AMP R17x38
R2 7x11.7
AP9764 Fosfatas, alkalisk DEA (DGKC) R1 7x38
R2 7x11.7
AP8303 Fosfatas, alkalisk DEA R1 4 x 20
R2 4 x 7
GT8320 γ-GT Mod IFCC R1 4 x 20
R2 4 x 77
GT8041 γ-GT Mod IFCC R1 4x68
R2 4x68
LD8323 LD Laktat > Pyruvat NAD R1 4 x 15
R2 4 x 8.5
LD8322 LD Pyruvat > Laktat UV R1 4 x 20
R2 4 x 7
LD8051 LD Pyruvat > Laktat UV R1 6x68
R2 6x20

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AD189 Aldolas UV 5x20
GL441 GLDH UV (DGKC) 8x6
BI3863 Gallsyror Kolorimetri, 5:e generationen R1 6x50
R2 6x18
GT7955 γ-GT, flytande Karboxi R1 7x50
R2 2x40
GY105 Glycerol GPO-PAP 6x15
CE7944 Kolinesteras Kolorimetrisk R1 6x40
R2 6x9
LD7963 LD Laktat > Pyruvat, flytande NAD R1 7x100
R2 3x100
LA561 LAP Leucin Arylamidas, flytande Kolorimetrisk 1x100

Lipider

Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

LP8007 Apolipoprotein A-1 Immunoturbidemetri R1 2x10
R2 2x4.9
LP8008 Apolipoprotein B Immunoturbidemetri R1 2x10
R2 2x4
CH8019 Kolesterol CHOD-PAP 4x68
CH9715 Kolesterol CHOD-PAP 12x66
CH8310 Kolesterol Enzymatiskt 4 x 20
CH8311 Kolesterol HDL Clearance R1 4 x 20
R2 4 x 9
CH9701 Kolesterol HDL Clearance R1 6x20
R2 2x20
CH8033 Kolesterol HDL Clearance R1 4x38.
R2 4x15.2
CH8312 Kolesterol LDL Clearance R1 4 x 20
R2 4 x 9
CH9702 Kolesterol LDL Clearance R1 6x20
R2 2x20
CH8032 Kolesterol LDL Clearance R1 4x19.2
R2 7x5.4
562616 Kolesterol sLDL Clearance R1 1x9.8
R2 1x8.6
LP8324 Lipoprotein (a) Immunoturbidemetri R1 1 x 10
R2 1 x 6.5
TR8067 Triglycerider GPO-PAP R1 4x58
R2 4x2
TR9728 Triglycerider GPO-PAP 12x66
TR8332 Triglycerider GPO-PAP 4 x 20

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

LP2116 Apolipoprotein A-1, flytande Immunoturbidemetri R1 4x40
R2 4x17
LP3867 Apolipoprotein AII, flytande Immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x5
LP3866 Apolipoprotein CII, flytande Immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x5
LP3865 Apolipoprotein CIII Immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x5
LP3864 Apolipoprotein E Immunoturbidemetri R1 2x11
R2 2x5
LP3403 Lipoprotein(a) Immunoturbidemetri R1 1x10
R2 1x6

Missbruksdroger

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

DA4007 Amfetamin Homogen Enzymimmunoanalys R1 2x16.9
R2 2x8
DA4008 Barbiturater Homogen Enzymimmunoanalys R1 2x16.9
R2 2x8
DA4009 Bensodiazepiner Homogen Enzymimmunoanalys R1 2x16.9
R2 2x8
DA4010 Cannabinoider Homogen Enzymimmunoanalys R1 2x16.9
R2 2x8
DA4011 Kokainmetaboliter Homogen Enzymimmunoanalys R1 2x16.9
R2 2x8
DA4014 Ecstasy Homogen Enzymimmunoanalys R1 2x16.9
R2 2x8
DA4013 EDDP Homogen Enzymimmunoanalys R1 2x16.9
R2 2x8
DA4015 Etanol Enzymatiskt R1 2x16.9
R2 2x8
DA4016 Metadon Homogen Enzymimmunoanalys R1 2x16.9
R2 2x8
DA4012 Opiater Homogen Enzymimmunoanalys R1 2x16.9
R2 2x8

Njurmarkörer

Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AB8301 Albumin BCG 4 x 20
AB8000 Albumin BCG 4x68
PH8048 Fosfat oorganiskt, flytande Fosfomolybd/UV R1 6x68
R2 6x35
PH8328 Fosfat oorganiskt Fosfomolybd R1 4x12.7
R2 4x7.1
CR8316 Kreatinin Jaffe R1 4 x 20
R2 4 x 7
CR8022 Kreatinin Jaffe R1 6x68
R2 6x20
CR8122 Kreatinin Enzymatiskt R1 4 x 65
R2 4 x 28
CR8317 Kreatinin Enzymatiskt R1 4 x 20
R2 4 x 9.5
MA8325 Mikroalbumin PEG-stödd Immunoturbidemetri R1 1 x 20
R2 1 x 4.6
MA8056 Mikroalbumin PEG-stödd Immunoturbidemetri R1 4x20
R2 4x4.3
UA8333 Urat Enzymatiskt R1 4 x 20
R2 4 x 7
UA8069 Urat Urikas/Peroxidas R1 6x68
R2 6x20
UR9729 Urea Kinetiskt R1 6x66
R2 6x43
UR8334 Urea Enzymatiskt, Kinetiskt R1 4 x 20
R2 4 x 7
UR8070 Urea, flytande UV GLDH R1 6x68
R2 6x20
UP8113 Protein, urin Kolorimetri 4 x 20

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CYS4004 Cystatin C Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x17.6
R2 2x6.1

Pankreasmarkörer

Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AY8004 Amylas, flytande Etyliden PNPG7 R1 7x18
R2 7x6.2
AY9707 Amylas, flytande Etyliden PNPG7 R1 9x63
R2 9x16
AY8335 Amylas, flytande Etyliden PNPG7 R1 4 x 20
R2 4 x 7
LI8050 Lipas Kolorimetri R1 4x18
R2 4x10

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AY7934 Amylas, pankreatiskt, flytande Etyliden PNPG7 R1 6x20
R2 3x10

Proteiner

Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

LO8305 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidemetri R1 1 x 7.7
R2 1 x 11.2
LO8015 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x8
R2 2x12
BM8016 Beta-2-mikroglobulin Immunoturbidemetri R1 2x11.6
R2 2x4.9
FN8037 Ferritin Immunoturbidemetri R1 4x16.7
R2 4x10
IA8046 IgA Immunoturbidemetri R1 5x9
R2 5x3.6
IE7308 IgE Immunoturbidemetri R1 1x8
R2 1x5
IG8044 IgG Immunoturbidemetri R1 4x10.5
R2 4x4
IM8045 IgM Immunoturbidemetri R1 4x10.5
R2 4x4
CM8023 Komplement C3 Immunoturbidemetri R1 2x11.2
R2 2x4.2
CM8024 Komplement C4 Immunoturbidemetri R1 2x11.2
R2 2x4.2
TP8066 Protein Totalt Biuret R1 4x68
R2 4x68
TP8336 Protein Totalt Biuret R1 4 x 20
R2 4 x 17
RF8063 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x8.7
R2 2x4.5
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

AA2471 Alfa-1-Antitrypsin Immunoturbidemetri R1 3x16
R2 3x5
CPL4017 Ceruloplasmin Immunoturbidemetri R1 2x13.4
R2 2x4.8
HP3886 Haptoglobin Immunoturbidemetri R1 1x12
R2 2x2.75
IE7308 IgE Immunoturbidemetri R1 1x8
R2 1x5
AG2472 Orosomukoid Immunoturbidemetri R1 3x16
R2 3x5
TF7197 Transferrin, flytande Immunoturbidemetri R1 6x20
R2 2x15
PA3843 Transthyretin, flytande Immunoturbidemetri R1 6x20
R2 3x11

Spårämnen

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

CU2340 Koppar Kolorimetrisk R1 5x20
R2 1x30
ZN2341 Zink (med deproteinisering) Kolorimetrisk R1 1x50
R2 1x250
ZN2607 Zink, deproteiniseringslösning Kolorimetrisk 6x50

Terapeutiska Läkemedel

Easy Fit
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

LM8053 Litium Kolorimetri R1 2x18.3
R2 2x6.5

Randox rekommenderade reagensförpackningar
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  (antal x ml)

TD3410 Digoxin Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x8
R2 2x6
TD3408 Fenobarbital Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x17
R2 2x6
TD3409 Fenytoin Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x17
R2 2x6
TD3413 Gentamycin Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x15
R2 2x6
TD3416 Karbamazepin Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x12
R2 2x5
ACE4023 Paracetamol Kolorimetri R1 2x11
R2 2x6.5
SAL4024 Salicylat Enzymatisk R1 2x11
R2 2x3.8
TD3412 Teofyllin Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x17
R2 2x5
TD3414 Valproat Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x12
R2 2x5