<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Analysatorer Klinisk kemi
Patienterna står i fokus när Randox utvecklar RX-serien för klinisk laboratorietestning. Enheterna är hel-eller semiautomatiska kemianalysatorer för högkvalitativ testning. RX-serien fortsätter att revolutionera en mängd olika laboratorietyper, bland annat:

 Sjukhuslaboratorier
 Kliniska laboratorier
 Universitets- och utbildningsinstituten
 Forskningslaboratorier
 Veterinärlaboratorier
 Livsmedels- och vintillverkningslaboratorier
RX-serien kombinerar robust hårdvara och intuitiv mjukvara som kompletteras med en världsledande testmeny med exempelvis rutinkemi, specifika proteiner, lipider, terapeutiska läkemedel, missbruksdroger, antioxidanter och diabetestester. Känd för hög kvalitet och tillförlitlighet är RX-serien en av de mest omfattande kliniska kemiprogrammen på marknaden.
I serien ingår RX Modena, RX Imola, RX Daytona +, RX Monaco och RX Altona.

Randox RX Modena™ analysator

RX modena är en helt automatiserad klinisk kemi analysator i golvmodell för laboratorier med högt provflöde. Ikonbaserad interaktiv pekskärmsteknik ger en modern stil till laboratoriet. Med kapacitet på upp till 1200 tester per timme. Med en unik möjlighet för HbA1c testning, konsoliderar RX Modena stora analysbehov på en intuitiv plattform.

Optimal laboratorieprestanda

 • Dedikerade dubbla reagenspipetter och dedikerad provpipett, utrustade med sensorer för nivåavkänning och krockdetektering

 • Beräkning av kvarvarande reagensvolym och antal återstående tester, varning för brist, utgångna reagens och utgången kalibrering

 • Hög provgenomströmning

 • En immunoanalysplattform kan adderas för att skapa ett modulsystem

Flexibilitet

 • 13 våglängder genereras via diffraktionsgitter:

 • Funktion för laddning av akuta prover

 • Kan ta olika rörstorlekarpå primärrör (diameter 12-15mm, höjd 100 mm)

Användarvänlig

 • Enkel förebyggande underhållsservice två gånger om året minskar sannolikheten för driftstopp

 • Programmerbar funktion för dagligt underhåll så att arbetsdagen börjar/slutar med automatisk uppstart och avslutning

 • Inbyggd ISE enhet för natrium, kalium och klorid

 • Dedikerade pipetter med krocksäkerhet och koageldetektor

 • Serumindex som identifierar lipemiska, ikteriska och hemolytiska prover m

Avancerad inbyggd stabilitet

 • Kyld reagenskarusell med 100 positioner

 • Löstagbar bricka med 90 positioner för prover, 10 kylda positioner för kontroller och kalibratorer

Advanceraded resurser för kvalitetskontroll

 • Interaktivt Levey-Jennings diagram, dag, månad och batch med dataarkivering

 • Automatisk kvalitetskontroll och automatisk kalibrering

 

 

Best.nr. Benämning
RX9000 Randox RX Modena™ analysator med ISE