<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

Randox EVIDENCE® multianalyt Biochip Array

En plattform med hög kapacitet för bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal reaktionsområden på samma underlag. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Metoderna baseras på samma teknik som används i traditionell sandwich eller kompetitiv ELISA. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en dedikerad mjukvara.

Kit för Randox evidence® Investigator analysator
 

q  6 x 9 individuella biochips I hållare

q  Multi-analyt array på varje biochip

q  Alltid biochips med samma panel i en hållare, t.ex. 9 fertilitets biochips

q  Levereras i kompletta kit

q  Bruksfärdiga reagenser för multianalys i kompletta kit


Alla Randox
evidence investigator™ kit innehåller multianalyt kalibratorer på 9 nivåer, kontroller beställs separat.

 

Molekylärdiagnostiska paneler

Randox Molecular erbjuder ett brett utbud av analysformat, inklusive SNP genotypning, detektion av patogener, detektion av mutationer och genuttryck, optimerat för användning på Randox Evidence Investigator halvautomatisk bänkanalysator för biochip med förbättrad laboratorie effektivitet.
Snabb multiplex SNP genotypning bygger på innovativ primerdesign som kan diskriminera DNA-sekvenser som skiljer sig endast vid en bas. Amplifierad produkt motsvarar mål hos DNA från vävnad, buckala kompresser eller blod. Amplifierade regioner hybridiseras därefter till en matrisen med imobiliserade prober. Varje position på matrisen motsvarar en specifik SNP genotyp och är kapabel för både multiplexering och bestämning av zygositet av provet.
Randox Molecular sortimentet består av diagnostiska, prognostiska och prediktiva lösningar inom ett antal olika sjukdomsområden såsom sexuellt överförbara infektioner, luftvägsinfektion, kolorektalcancer, familjär hyperkolesterolemi (FH) och hjärt-kärlsjukdom (CVD). Mångsidigheten hos Randox multiplex PCR och den relaterade testmatrisen BAT exemplifieras av det breda utbudet av testformat som är tillgänglig.

Punktmutationer i KRAS, BRAF och PIK3CA generna

Kolorektal cancer (CRC) är den tredje vanligaste cancerformen i världen. Metastatisk sjukdom står för 40-50% av nydiagnostiserade patienter och förknippas med hög morbiditet. Trots de senaste terapeutiska framstegen förblir prognosen för patienter med metastaserande CRC (mCRC) dålig. På senare år har monoklonala antikroppar (MoAbs), som cetuximab och panitumumab som mål den epidermal tillväxtfaktor (EGFR), visat sig vara effektiva i kombination med kemoterapi eller som enskilda medel för behandling av mCRC. Dessa MoAbs blockerar signalen från EGFR- nedströms och hämmar signalering inklusive KRAS, BRAF och PIK3CA medierade händelser. Men när KRAS, BRAF och PIK3CA muterats är de ständigt "påslagna" och hämmar inte nedströms händelser oberoende av anti-EGFR-terapi.

 
Panel för K-RAS/BRAF/PIK3CA*
Randox KRAS, BRAF, PIK3CA* analys detekterar simultant 20 punktmutationer inom KRAS, BRAF och PIK3CA generna. Analysen är godkänd för användning med DNA som extraherats från färska/frysta och formalinfixerade paraffininbäddade (FFPE) vävnadspreparat. Dock är PIK3CA enbert avsedd för för forskningsändamål, KRAS och BRAF analyserna är CE-märkta för rutinmässig klinisk användning. KRAS codon 12 G12A, G12C, G12R, G12S, G12D, G12V
  codon 13 G13D, G13C, G13R
  codon 61 Q61K, Q61H(1), Q61L, Q61H(2), Q61R
  codon 146 A146T, A146P
BRAF codon 600 V600E,
PIK3CA codon 542 E542K
  codon 545 E545K
  codon 1047 H1047R
Även då KRAS, BRAF, PIK3CA* analysen utvecklats för kolorektal cancer, kan den användas för mutationsscreening för andra cancertyper, t.ex. lungcancer.
Analysen är baserad på en kombination av multiplex-PCR och hybridiseras till en komplementär oligo-nukleotidprobe lokaliserad till diskreta testområden (DTR) på ett biochip. Kombinationen av primers och biochip array-teknologi ger förbättrad specificitet för analysen. Analys kan slutföras från DNA templat genom PCR till dataavläsning på mindre än 3 timmar.

Panelen är utformad för snabb kvalitativ detektion av punktmutationer inom generna KRAS, BRAF och PIK3CA* från färska eller frysta och formalinfixerade inbäddade paraffinpreparat.
*PIK3CA enbart för forskningsändamål
 
Best.nr. Benämning Storlek
EV3799A & EV3799B Panel för KRAS, BRAF, PIK3CA med Evidence Investigator 54 BIOCHIPS