<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Analysatorer Klinisk kemi
 
Patienterna står i fokus när Randox utvecklar RX-serien för klinisk laboratorietestning. Enheterna är hel-eller semiautomatiska kemianalysatorer för högkvalitativ testning. RX-serien fortsätter att revolutionera en mängd olika laboratorietyper, bland annat:

 Sjukhuslaboratorier
 Kliniska laboratorier
 Universitets- och utbildningsinstituten
 Forskningslaboratorier
 Veterinärlaboratorier
 Livsmedels- och vintillverkningslaboratorier
RX-serien kombinerar robust hårdvara och intuitiv mjukvara som kompletteras med en världsledande testmeny med exempelvis rutinkemi, specifika proteiner, lipider, terapeutiska läkemedel, missbruksdroger, antioxidanter och diabetestester. Känd för hög kvalitet och tillförlitlighet är RX-serien en av de mest omfattande kliniska kemiprogrammen på marknaden.
I serien ingår RX Modena, RX Imola, RX Daytona +, RX Monaco och RX Altona.
 

Randox RX Daytona™ plus analysator

RX Daytona plus är ett helautomatiserat random access instrument i bänkmodell för rutinmässig och specialiserad klinisk kemi. Analysatorn är anpassad för att analysera rutintester och akut prover. RX daytona+ kombinerar robust hårdvara och intuitiv programvara med RX-seriens världsledande testmeny för oöverträffad prestanda och är därmed den mest mångsidiga analysatorn i sin klass.

RX daytona plus erbjuder högkvalitetstestning på en kompakt lätt använd analysator för klinisk kemi för korrekta och tillförlitliga resultat.

Oöverträffad prestanda:

  • Kapacitet på upp till 270 tester per timme och upp till 450 med ISE
  • Reagenskarusell med 50 kylda positioner
  • Universell provkarusell med 40 positioner och 10 kontroll/kalibratorpositioner
  • Ekonomisk plattform med låg vattenförbrukning, endast 5 liter per timme
  • Intuitiv ikonbaserad användarvänlig programvara (Windows®)
  • Inställbar omrörare med 5-hastigheter optimerade för varje analys garanterar optimal prestanda
  • Mikro-pipettering med detektion av nivå, luftbubblor och koagel
  • Låg reagensvolym - R1: 20-250 μl (1 μl steg) R2: 20-180 μl (1 μl Steg) och provvolym på bara 1,5 -35 μl (0,1 μl steg)
  • Enkel analys av akutprover närsomhelst
  • Streckkodsläsare för både prov och reagens identifierin
Best.nr. Benämning
RX3900 RX Daytona™ plus analysator utan ISE-enhet
RX3901 Randox RX Daytona™ plus analysatormed ISE-enhet