<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Analysatorer Klinisk kemi
 
Patienterna står i fokus när Randox utvecklar RX-serien för klinisk laboratorietestning. Enheterna är hel-eller semiautomatiska kemianalysatorer för högkvalitativ testning. RX-serien fortsätter att revolutionera en mängd olika laboratorietyper, bland annat:

 Sjukhuslaboratorier
 Kliniska laboratorier
 Universitets- och utbildningsinstituten
 Forskningslaboratorier
 Veterinärlaboratorier
 Livsmedels- och vintillverkningslaboratorier
RX-serien kombinerar robust hårdvara och intuitiv mjukvara som kompletteras med en världsledande testmeny med exempelvis rutinkemi, specifika proteiner, lipider, terapeutiska läkemedel, missbruksdroger, antioxidanter och diabetestester. Känd för hög kvalitet och tillförlitlighet är RX-serien en av de mest omfattande kliniska kemiprogrammen på marknaden.
I serien ingår RX Modena, RX Imola, RX Daytona +, RX Monaco och RX Altona.
 

Randox RX Imola™ analysator

RX imola™ är ett fullständigt automatiserat random access instrument för klinisk kemi. Analysatorn är anpassad för placering på den vanliga arbetsbänken på laboratoriet och erbjuder egenskaper som vanligen bara återfinns hos stora instrument.
 

RX imola har kapacitet att utföra upp till 400 tester per timme plus ISE-mätningar. Hantering av primärrör av olika storlek, inbyggd provspädningsfunktion och kylt reagensutrymme är andra egenskaper som instrumentet erbjuder.

 

·                Omfattande testpanel för klinisk kemi, proteiner och TDM samt kontroller och kalibratorer

·                Kyvettdiskningssystem

·                Kyld karusell för kalibratorer och kvalitetskontroller

·                Hantering av akutprover

·                Direkt interface till värddator

·                Automatiska funktioner för omkörningar och förspädning

 
 • Kapacitet på upp till 400 tester per timme och upp till 560 med ISE
 • Reagenskarusell med 60 kylda positioner
 • 72 positioner för akut- och rutinanalyser, 20 kylda positioner för kvalitetskontroller.
 • Integrerade streckkodsläsare för reagens- och provhantering
 • Inställbar omrörare med 5 hastigheter, diskas med rent vatten
 • Mikro-pipettering med detektion av nivå, luftbubblor och koagel
 • Låg reagensvolym - R1: 150-350 μl (1 μl steg) R2: 20-250 μl (1 μl Steg) och provvolym på bara 2-35 μl (0,1 μl steg)
 • Enkel analys av akutprover närsomhelst
 • Intuitiv användarvänlig Windows® Mjukvara
 • Omfattande dedikerad testmeny
 • Låg vattenförbrukning på bara 18 liter per timme
 • 90 återanvändbara Pyrex®-kyvetter (volym 150 μl min, 450 μl max)
 • Kyvettdiskningssystem
Best.nr. Benämning
RX 4900 Randox RX Imola™ analysator med ISE-enhet