<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

Randox EVIDENCE® multianalyt Biochip Array

En plattform med hög kapacitet för bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal reaktionsområden på samma underlag. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Metoderna baseras på samma teknik som används i traditionell sandwich eller kompetitiv ELISA. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en dedikerad mjukvara.

Kit för Randox evidence® Investigator analysator
 

q  6 x 9 individuella biochips I hållare

q  Multi-analyt array på varje biochip

q  Alltid biochips med samma panel i en hållare, t.ex. 9 fertilitets biochips

q  Levereras i kompletta kit

q  Bruksfärdiga reagenser för multianalys i kompletta kit


Alla Randox
evidence investigator™ kit innehåller multianalyt kalibratorer på 9 nivåer, kontroller beställs separat.

 

Molekylärdiagnostiska paneler

Randox Molecular erbjuder ett brett utbud av analysformat, inklusive SNP genotypning, detektion av patogener, detektion av mutationer och genuttryck, optimerat för användning på Randox Evidence Investigator halvautomatisk bänkanalysator för biochip med förbättrad laboratorie effektivitet.
Snabb multiplex SNP genotypning bygger på innovativ primerdesign som kan diskriminera DNA-sekvenser som skiljer sig endast vid en bas. Amplifierad produkt motsvarar mål hos DNA från vävnad, buckala kompresser eller blod. Amplifierade regioner hybridiseras därefter till en matrisen med imobiliserade prober. Varje position på matrisen motsvarar en specifik SNP genotyp och är kapabel för både multiplexering och bestämning av zygositet av provet.
Randox Molecular sortimentet består av diagnostiska, prognostiska och prediktiva lösningar inom ett antal olika sjukdomsområden såsom sexuellt överförbara infektioner, luftvägsinfektion, kolorektalcancer, familjär hyperkolesterolemi (FH) och hjärt-kärlsjukdom (CVD). Mångsidigheten hos Randox multiplex PCR och den relaterade testmatrisen BAT exemplifieras av det breda utbudet av testformat som är tillgänglig.

Familjär hyperkolesterolemi

Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en genetisk störning i lipoproteinmetabolismen. Det är en vanlig autosomal dominant, eller ärvd, sjukdom som påverkar plasmaclearance av LDL-kolesterol (LDL-C), vilket resulterar i för tidig debut av kardiovaskulär sjukdom (CVD) och en högre risk för mortalitet.

Vanliga genetiska defekter i FH hänförs till mutationer i tre gener som kodar för proteiner involverade i upptaget av LDL-C från plasma: LDLR (low density lipoprotein receptor) genen (prevalens 1 på 500), ApoB (apolipoprotein B) genen (prevalens 1 på1000) och PCSK9 (proproteinkonvertas subtil/Kexin typ 9) genen (prevalens mindre än 1 på 2500). Patienter som har 1 onormal genmutation kallas heterozygot. Heterozygot FH är en vanlig genetisk störning, som förekommer hos 1 person på 200-500 i de flesta länder. Homozygot FH uppträder när patienten har två onormala genmutationer, men detta är mycket ovanligare, med en förekomst av 1 på miljonen.

Tidig diagnos av FH är avgörande eftersom heterozygot FH debuterar i tidig vuxen ålder innebär att kontinuerlig exponering med uppbyggnad av fett eller lipider i kärlväggarna pågår i mer än 20 år och medför en hundrafalt större risk för hjärtinfarkt i jämförelse andra yngre människor. Patienter med homozygot FH ligger har en så stor risk att de inte kan överleva från barndom till vuxenålder.

I det Brittiska Institutet för hälsa och klinisk Excellence (NICE) riktlinjer, som publiceras 2008, rekommenderar att alla FH-patienter erbjuds ett DNA-test för att bekräfta diagnosen och för att identifiera mutationer bör användas som grund för kaskadtestning av första gradens släktingar till indexfall. Patienter som nyidentifieras i en sådan screening kan då erbjudas behandling för att minska risken för för tidig hjärtsjukdommar.

Endast ett fåtal länder har för närvarande nationella genetiska screeningprogram för FH trots bevis på att att ett sådant program är mycket kostnadseffektiv att genomföra, särskilt för kaskadtestning av kända indexfall eftersom ungefär 50% ärvert mutationen.

Testerna för familjär hyperkolesterolemi (FH), array I & II, är snabba, enkla och noggranna diagnostiska tester som möjliggör simultan detektion av 40 mutationer (20 mutationer per matris) som kan orsaka FH-inom LDLR, apoB och PCSK9 generna.

Familjär hyperkolesterolemi (FH) panelen baseras på en kombination av multiplex PCR och hybridisering på en biochippanel. Innovativ PCR priming teknik möjliggör hög diskriminering mellan flera targets. En unik primeruppsättning där varje målmutation (och kontroll) hybridiseras till ett komplementärt diskret testområde (DTR) på matrisen utvecklad av Randox. Denna kombination av Randox primers och den spatiellt organiserade matrisen är en teknik som möjliggör förbättrad multiplex analys. Analys kan utföras från templat-DNA, via PCR till avläsning inom 3 timmar.


 
Best.nr. Benämning Storlek
EV3917A & EV3917B Panel för Familjär hyperkolesterolemi (FH) I med Evidence Investigator 54 BIOCHIPS
EV3825A & EV3825B Panel för Familjär hyperkolesterolemi (FH) II med Evidence Investigator 54 BIOCHIPS