<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Reagens Klinisk kemi
 
Allmänt om Randox reagenskit
Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Skafte MedLab AB är stolta över att erbjuda tredje parts diagnostiska reagens från Randox som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av kliniska laboratoriers behov och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument.
Sortimentet omfattar troligen marknadens största testmeny med 118 analyser, som omfattar över 100 sjukdomsmarkörer, som exempelvis antioxidanter, diabetes, droger, koagulation, lipider, specifika proteiner, terapeutisk läkemedelsuppföljning och veterinärmedicinsk testning.
Variationen i format och metoder som finns tillgängliga ger större flexibilitet och valfrihet för olika laboratorier. Förutom flexibla förpackningsstorlekar och en fullständig förteckning över analysatorapplikationer erbjuds även dedikerade reagensförpackningar (Randox Easy Read och Easy Fit regens) för olika kemiska analysinstrument vilket medför frihet för användaren att välja produkter från en oberoende tillverkare.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för laboratorier vid såväl  mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox reagenskit för Hitachi 711, 911 och 912  

Reagenskit avsedda och anpassade för användning till Hitachi analysatorerna 711, 911 och 912.    
Easy Read och Easy Fit Reagenskit är instrumentspecifika anpassadeförpackningar för användning med analysatorer Hitachi 711, 911 och 912. Därutöver rekommenderas lämpliga förpackningar av Randox.
För formaten Easy Read och Easy Fit anges storleken i antal tester medan antal x ml gäller för Randox rekommenderade reagensförpackningar
Antal tester som anges är teoretiska och tar inte hänsyn till primingvolymer, spill, dödvolymer, kvalitetskontroller eller kalibrering.  
Om automatiserade applikationer behövs anges detta vid beställning  
 
Anemimarkörer
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/9122

Storlek  (antal x ml)

SI7967 Järn Ferrozin 1400 1400 R1 7x50
R2 2x42
 
 Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

PD410 G-6-PDH UV 210 420 R1 1x100
R2 1x2
TI1010 TIBC Kolorimetri 100 100 1x100
 
Antioxidanter
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

GR2368 Glutationreduktas UV 100 100 R1 5x5
R2 5x3
RS505 Ransel (glutationperoxidas) Enzymatiskt 320 320 8x10
RS504 Ransel (glutationperoxidas) Enzymatiskt 216 208 8x6.5
SD125 Ransod (Superoxide Dismutase) Kolorimetriskt 370 370 R1 5x20
R2 3x10
NX2332 TAS Totalt antioxidantstatus Kolorimetri 200 200 R1 1x100
R2 5x10
R3 2x5
 
Diabetesmarkörer
 
Format Easy Read levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

GL7952 Glukos, flytande GOD-PAP 3330 3330 10x100
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

FR3133 Fruktosamin Enzymatiskt 500 500 R1 5x25
R2 5x6.2
FA115 NEFA Kolorimetri 300 300 R1 3x10
R2 3x20
RB1007 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 330 330 10x10
RB1008 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 1660 1660 10x50
 
Elektrolyter
 
Format Easy Read levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

CA7941 Calcium, flytande CPC/AMP 1200 1200 R1 6x50
R2 3x50
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

PT7168 Kalium UV 1108 1108 R1 4x50
R2 2x43
NA7167 Natrium Enzymatisk 720 720 R1 4x45
R2 2x39
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

CL1645 Klorider Tiocyanat 8568 9996 6x500
Inflamationsmarkörer
 
Format Easy Read levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

CP7949 CRP, flytande Immunoturbidemetri 3472 3200 R1 8x100
R2 2x70
CP7950 CRP, flytande Immunoturbidemetri 602 560 R1 7x20
R2 2x12
CP2572 CRP, flytande Immunoturbidemetri 1515 1400 R1 7x50
R2 1x50
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

CP3847 CRP 0,1 - 160 mg/L, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 176 182 R1 2x11
R2 2x11
CP3849 CRP 0,1 - 160 mg/L, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 1600 1664 R1 4x50
R2 4x50
CP3850 CRP 0,1 - 160 mg/L, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 4000 4165 R1 5x100
R2 5x100
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

CP2798 CRP för hund, flytande inkl Kalib Immunoturbidemetri - 560 R1 7x20
R2 2x12
LC2389 Laktat Kolorimetri 320 320 16x6
LC2653 L-Laktat UV 160 160 4x10
 
Hjärtmarkörer
 
Format Easy Read levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

CK7946 CK-MB Immunoinhibition 480 480 R1 6x20
R2 3x10
CK7947 CK-NAC DGKC 480 480 R1 6x20
R2 3x10
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

MY2127 Myoglobin, flytande Immunoturbidimetri 63 52 R1 1x9.5
R2 1x4.5
 
Levermarkörer
 
Format Easy Read levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

AL7930 ALAT (GPT), Flytande IFCC 2800 2800 R1 7x100
R2 3x60
AL7904 ALAT (GPT), Flytande IFCC 1400 1400 R1 7x50
R2 2x44
AS7938 ASAT (GOT), Flytande IFCC 2800 2800 R1 7x100
R2 3x60
AS7905 ASAT (GOT), Flytande IFCC 1400 1400 R1 7x50
R2 2x44
BR7939 Bilirubin DPD 1200 1200 R1 6x50
R2 3x20
BI7982 Gallsyror, Flytande Kolorimetri 5:e generationen 1332 1332 R1 6x50
R2 6x18
GT7955 γ-GT, Flytande Karboxi 1400 1400 R1 7x50
R2 2x40
GT7957 γ-GT Karboxi 1200 1200 6x50
CE7944 Kolinesteras Kolorimetri 960 960 R1 6x40
R2 6x9
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

AP7927 Fosfatas, alkalisk, Flytande AMP 2000 2000 R1 5x100
R2 5x20
LD7963 LD Laktat till Pyruvat, Flytande NAD 2800 2800 R1 7x100
R2 3x100
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

AD189 Aldolas UV 200 200 5x20
AM1015 Ammoniak UV 200 200 R1 10x5
R2 1x1
GL442 GLDH UV (DGKC) 2000 2000 R1 5x100
R2 2x20
GL441 GLDH UV (DGKC) 192 192 R1 8x6
R2 2x10
GY105 Glycerol GPO-PAP 270 540 6x15
LA561 Leucin Arylamidase (LAP), flytande Kolorimetriskt 295 409 1x 100
 
Lipider
 
Format Easy Read levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

CH7945 Kolesterol E.P., Flytande CHOD-PAP 1800 1800 9x50 
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

LP2117 Apolipoprotein B, flytande (osp prov) Immunoturbidimetri 720 720 R1 4x50
R2 4x9
CH2652 Kolesterol HDL Clearance 798 798 R1 6x30
R2 3x20
CH2655 Kolesterol HDL, Flytande Clearance 2076 2076 R1 6x78
R2 3x52
CH2657 Kolesterol LDL, Flytande Clearance 798 720 R1 6x30
R2 3x20
CH2656 Kolesterol LDL, Flytande Clearance 2076 1872 R1 6x78
R2 3x52
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

LP3403 Lipoprotein A, Flytande Immunoturbidemetri 50 50 R1 1x10
R2 1x6
562616 Kolesterol sLDL Clearance 78 79 R1 1x18
R2 1x6
 
Njurmarkörer
 
 
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

PH7965 Fosfat, oorganisk, flytande UV 1200 1200 R1 6x50
R2 3x50
CR7948 Kreatinin, flytande Jaffe 1400 1400 R1 7x50
R2 2x40
UA7972 Urat, flytande Kolorimetriskt 1200 1200 R1 6x50
R2 4x18
UR7976 Urea, flytande Enzymatiskt, Kinetikskt 2000 2000 R1 5x100
R2 5x60
UR7975 Urea, flytande Enzymatiskt, Kinetikskt 1000 1000 R1 5x50
R2 4x45
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

MA2426 Mikroalbumin (2 tillsatser), flytande Immunoturbidimetri 240 240 R1 1x60
R2 1x7
MA2423 Mikroalbumin (2 tillsatser), flytande Immunoturbidimetri 1200 1200 R1 3x100
R2 5x7
UP1570 Urinprotein, flytande Kolorimetri 999 999 3x100
UP1571 Urinprotein, flytande Kolorimetri 1998 1998 6x100
 
Pankreasmarkörer
 
Format Easy Read levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

AY7931 Amylas, flytande Ethylidene PNPG7 1200 1200 R1 6x50
R2 4x18
AY7932 Amylas Ethylidene PNPG7 480 480 R1 6x20
R2 3x10
AY7934 Amylas, pankreas, flytande Ethylidene PNPG7 480 480 R1 6x20
R2 3x10
LI7979 Lipas, flytande Kolorimetriskt 600 600 R1 6x20
R2 3x20
 
Proteiner
 
Format Easy Read levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn och är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

TP7970 Protein, Totalt, flytande Biuret (koncentrat) 2000 2000 R1 4x50
R2 5x50
RF7981 Reumatoid faktor, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 1428 1428 R1 6x50
R2 2x50
RF7980 Reumatoid faktor, flytande Latexstödd immunoturbidemetri 142 124 R1 2x15
R2 1x10
TF7197 Transferrin, flytande Immunoturbidemetri 428 428 R1 6x20
R2 2x15
 
Format Easy Fit levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

AA2471 alfa-1-antitrypsin, flytande Immunoturbidimetri 192 192 R1 3x16
R2 3x5
LO3999 ASO Antistreptolysin O, flytande Latexstödd immunoturbidimetri 1002 1002 R1 6x17.2
R2 6x28.4
CPL4017 Ceruloplasmin Immunoturbidemetri - 164 R1 2x13.4
R2 2x4.8
IA7157 IgA (Spädn, end 1-tillsats), flytande Immunoturbidimetri 320 320 R1 4x20
R2 4x20
IE7308 IgE, flytande Latexstödd immunoturbidimetri 40 40 R1 1x8
R2 1x5
IG7158 IgG (Spädn, end 1-tillsats), flytande Immunoturbidimetri 320 320 R1 4x20
R2 4x20
IM7977 IgM, flytande Immunoturbidimetri 640 640 8x20
AG2472 Orosomukoid, flytande Immunoturbidimetri 192 192 R1 3x16
R2 3x5
PA3843 Transtyretin (Prealbumin), flytande Immunoturbidemetri 480 480 R1 6x20
R2 3x11
 
Spårämnen
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

ZN2341 Zink(med deproteinisering), flytande Kolorimetrisk 1000 1000 R1 1x50
R2 1x250
ZN2607 Zink, deproteiniseringslösning Kolorimetrisk     6x50
 
Terapeutiska Läkemedel
 
Randox rekommenderade reagensförpackningar
 
Best.nr. Benämning Metod

Storlek  Tester 711

Storlek  Tester 911/912

Storlek  (antal x ml)

TD3410 Digoxin Latexstödd immunoturbidimetri 128 128 R1 2x8
R2 2x6
TD3408 Fenobarbital Latexstödd immunoturbidimetri 116 116 R1 2x17
R2 2x6
TD3409 Fenytoin  Latexstödd immunoturbidimetri 116 116 R1 2x17
R2 2x6
TD3413 Gentamycin Latexstödd immunoturbidimetri 120 100 R1 2x15
R2 2x6
TD3416 Karbamazepin Latexstödd immunoturbidimetri 120 120 R1 2x12
R2 2x5
TD3412 Teofyllin Latexstödd immunoturbidimetri 112 112 R1 2x17
R2 2x5
TD3414 Valproat Latexstödd immunoturbidimetri 80 120 R1 2x12
R2 2x5