<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

Randox EVIDENCE® multianalyt Biochip Array

En plattform med hög kapacitet för bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal reaktionsområden på samma underlag. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Metoderna baseras på samma teknik som används i traditionell sandwich eller kompetitiv ELISA. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en dedikerad mjukvara.

Kit för Randox evidence® automatisk analysator

 

q  9 individuella biochips I hållare

q  Multi-analyt array på varje biochip

q  Alltid biochips med samma panel i en hållare, t.ex. 9 fertilitets biochips

q  Levereras i kompletta kit  

Randox evidence™ kit kompletteras med kalibratorer och kontroller som beställs separat.

 

Paneler för forskning

Adhesionsmolekyler

E-selektin, L-selektin, P-selektin, Intercellulär adhesionsmolekyl-1 (ICAM-1), Vaskulär celladhesionsmolekyl-1 (VCAM-1)
Cerebralpanel I
Brain-Derived neurotrofisk faktor (BDNF), Fettsyrabindande protein av hjärttyp (H-FABP), Gliafibrillärt surt protein (GFAP), Interleukin-6 (IL-6)
Cerebralpanel II
C-reaktivt protein (CRP) D-dimer, Neuron specifikt enolas (NSE) neutrofil gelatinas-lipokalin (NGAL) Löslig tumörnekrosfaktor Receptor I (sTNFRI)
Cytokinpanel I
Epidermal tillväxtfaktor (EGF), Interferon-(IFN-), Interleukin-1a (IL-1 a), Interleukin-1b (IL-1 b), Interleukin-2 (IL-2), interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-8 (IL-8), interleukin-10 (IL-10), Monocytkemotaktisk Protein-1 (MCP-1), Tumörnekrosfaktor-a (TNF- a), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)
Cytokinpanel II
Eotaxin, Insulin tillväxtfaktor 1, fri (IGF-1 (fri), Interleukin-1-receptorantagonist (IL-1Ra), interleukin-12/23-p40 (IL12/23-p40), Platelet Derived Growth Factor BB (PDGF-BB), Reglerad påaktivering, normal T uttryckt och utsöndrad (RANTES)
Cytokinpanel III
Granulocyt makrofagkolonistimulerande faktor (GMCSF), interleukin-5 (IL-5), interleukin-15 (IL-15), Macrophage Inflammatory Protein - 1α (MIP-1α), Tumour Necrosis Factor-β (TNF-β)
Cytokinpanel IV
Lösligt IL-2 receptor A (sIL-2RA), Löslig IL-6-receptor (sIL-6R), Lösligt tumörnekrosfaktor Receptor I (sTNFRI), Lösligt tumörnekrosfaktor Receptor II (sTNFRII), Matrismetalloproteinas-9 (MMP-9)
Endokrina markörer
Kortisol, Dehydroepiandrosteron Sulfat (DHEAS), Leptin, 17a Hydroxyprogesterone
Metabolt syndrom panel I
C-peptid, Ferritin, Insulin, interleukin-1a (IL-1a), Interleukin-6 (IL-6), Leptin, plasminogenaktivatorinhibitor-1 (PAI-1), Resistin, tumörnekrosfaktor-a (TNFa)
Metabolt syndrom panel II
Adiponectin, C-reaktivt protein (CRP), Cystatin C
Tumörmarkörer panel 3 (Monitoring)
Alfa-fetoprotein (AFP), karcinoembryoantigen (CEA), humant koriongonadotropin (hCG)
Best.nr. Benämning Storlek
EV3572 Panel för Adhesionsmolekyler 4x45 (180 biochips)
EV3530 Panel för Adhesionsmolekyler 4x90 (360 biochips)
EV3624 Panel för Cerebralmarkörer I 4x45 (180 biochips)
EV3639 Panel för Cerebralmarkörer II 4x45 (180 biochips)
EV3544 Panel för Cytokiner I 4x45 (180 biochips)
EV3680 Panel för Cytokiner III 4x45 (180 biochips)
EV3659 Panel för Cytokiner IV 4x45 (180 biochips)
EV3711 Panel för Endokrina markörer 4x45 (180 biochips)
EV3754 Panel för Metabolt syndrom I 4x45 (180 biochips)
EV3758 Panel för Metabolt syndrom II 4x45 (180 biochips)
EV3549 Panel för Tumörmarkörer 3 (Monitoring) 4x45 (180 biochips)
EV3531 Panel för Tumörmarkörer 3 (Monitoring) 4x90 (360 biochips)