<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kontroller för Immunoassays
Multikontroll Immunoassay Premium
Frystorkad, analyserad kontroll

En omfattande kontroll avsedd för användning i rutinmässig uppföljning av både riktighet och precision för immunoassays.  Innehåller 51 analyter, inklusive terapeutiska läkemedel och hormoner. Kompatibel för användning flertalet på marknaden förekommande immunoassayanalysatorer.Levereras med instrumentspecifika målvärden för upp till 48 analyter .

  •  Frystorkad för ökad stabilitet
  • 100% humant serum
  • TSH värden cirka 0,11 pU/ml i kontroll nivå 1
Analyter
 
Anemimarkörer        
Ferritin Folat      
         
Diabetesmarkörer        
C-Peptide Insulin      
         
Endokrinologi        
ACTH Aldosteron Androstenedion Kortisol 17-OH-progesteron
Progesteron Sexualhormonbindande globulin (SHBG) Testosteron Testosteron (Fritt) Tillväxthormon (GH)
Östradiol Östriol
Fertilitet/Graviditet        
DHEA-sulfat FSH hCG Luteiniserande hormon (LH) Prolaktin
         
Proteiner        
β-2-mikroglobulin Immunoglobulin E (IgE)
         
Terapeutiska läkemedel        
Amikacin Digoxin Etosuximid Fenobarbital Fenytoin
Gentamicin Karbamazepin Paracetamol Primidon Salicylat
Teofyllin Tobramycin Valproat Vankomycin  
       
Tumörmarkörer          
-Fetoprotein (AFP) CEA PSA (Fritt) PSA (Total)  
         
         
Tyroideamarkörer        
T3 Fritt T3 Totalt T4 Fritt T4 Totalt TSH
T upptag
Tyroglobulin      
Vitaminer        
1-25- (OH) 2-vitamin D 25-OH-vitamin D Vitamin B12    
         
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

IA2638 Kontroll Immunoassay Premium, Nivå 1 12x5
IA2639 Kontroll Immunoassay Premium, Nivå 2 12x5
IA2640 Kontroll Immunoassay Premium, Nivå 3 12x5
IA2633 Kontroll Immunoassay Premium, tre nivåer 4x3x5