<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Reagens Klinisk kemi
 
Allmänt om Randox reagenskit
Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Skafte MedLab AB är stolta över att erbjuda tredje parts diagnostiska reagens från Randox som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av kliniska laboratoriers behov och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument.
Sortimentet omfattar troligen marknadens största testmeny med 118 analyser, som omfattar över 100 sjukdomsmarkörer, som exempelvis antioxidanter, diabetes, droger, koagulation, lipider, specifika proteiner, terapeutisk läkemedelsuppföljning och veterinärmedicinsk testning.
Variationen i format och metoder som finns tillgängliga ger större flexibilitet och valfrihet för olika laboratorier. Förutom flexibla förpackningsstorlekar och en fullständig förteckning över analysatorapplikationer erbjuds även dedikerade reagensförpackningar (Randox Easy Read och Easy Fit regens) för olika kemiska analysinstrument vilket medför frihet för användaren att välja produkter från en oberoende tillverkare.
 
Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för laboratorier vid såväl  mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox Easy Read reagenskit  

För att göra tester i laboratoriet lättare, erbjuder Randox ett urval av reagens för klinisk kemi med specifika streckkoder som är optimerade för användning på en rad olika kliniska analysatorer.
 
  •  Alla reagens levereras i flaskor som passar direkt på analysatorn
  • Reagens är märkta med streckkoder som analysatorn kan läsa automatiskt
  • Enkel process sparar tid och förbättrar laboratorieeffektiviteten
  • Erbjuder valfrihet med reagens från en oberoende tillverkare
 Alla reagens levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
Ett brett utbud av validerade analysatorapplikationer säkerställer enkel programmering och förtroende för resultaten
En enkel process i två steg gör det möjligt att enkelt använda Randoxreagens på olika klinisk kemi-analysatorer

Analysatorer som innefattas är:

Siemens Dimension
Hitachi 911/912
Hitachi 917/Modular P
Randox RX daytona/RX imola
Randox RX Randox RX daytona plus/RX Monaco analysers


Randox Easy Read reagens är enklal att använda:
 
Steg 1: Placera Randox reagenset på den valda kanalen på analysatorn.
Steg 2: Eftersom alla nödvändiga inställningar är kodade på streckkoden, läser analysator av och lagrar programvaran och inställningarna som tillhandahålls.

Randox Easy Read reagenser säkerställa effektivitet, flexibilitet och användarvänlighet

Randox Easy Fit reagenskit  

För att göra tester i laboratoriet lättare, erbjuder Randox ett urval av reagens för klinisk kemi med specifika streckkoder som är optimerade för användning på en rad olika kliniska analysatorer.

Vi är stolta över att erbjuda reagens som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet med Easy Fit reagensflaskor. Easy Fit reagens är ett utbud av reagens optimerade för användning på ett brett urval av klinisk kemiska analysatorer
   
  •  Alla reagens levereras i flaskor som lätt passar på avsedd analysator utan behov av att hälla över reagens till dedicerade flaskor
  • Ett brett utbud av validerade analysatorapplikationer säkerställer enkel programmering och förtroende för resultaten
  • En enkel process i två steg gör det möjligt att enkelt använda Randoxreagens på olika klinisk kemi-analysatorer
Steg 1: Placera Randoxreagenset på den valda kanalen på analysatorn.
Steg 2: Använd den instrumentspecifika applikationen (ISA) för inställningar av instrumentet.

Analysatorn är klar att köra