<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

Randox EVIDENCE® multianalyt Biochip Array

En plattform med hög kapacitet för bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal reaktionsområden på samma underlag. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Metoderna baseras på samma teknik som används i traditionell sandwich eller kompetitiv ELISA. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en dedikerad mjukvara.

Randox EVIDENCE® kontroller

 

Best.nr. Benämning Storlek
EV3569 Kontroll för Adhesionsmolekyler 3x3x1 ml
AMC5035 Kontroll för Antibiotika array II 3x1 ml
AMC5036 Kontroll för Antibiotika array III 3x1 ml
CAB5008 Kontroll för Cerebralmarkörer 1, 3 nivåer 3x3x1 ml
CAB5009 Kontroll för Cerebralmarkörer 2, 3 nivåer 2x4x1 ml
CY5006 Kontroll för Cytokiner och tillväxtfaktorer 3x3x1 ml
CY5005 Kontroll för Cytokiner, högkänsligt kit 3x3x1 ml
CY5012 Kontroll för Cytokinpanel III 3x3x0,5 ml
CY5011 Kontroll för Cytokinpanel IV 3x3x0,5 ml
EV3745 Kontroll för missbruksdroger panel I Plus (urin) 2x4x1 ml
EV3750 Kontroll för missbruksdroger panel I Plus (helblod) 2x4x1 ml
EV3657 Kontroll för missbruksdroger II i urin 2x4x1 ml
EV3682 Kontroll för missbruksdroger panel II (helblod) 4 2x4x1 ml
EV3702 Kontroll för missbruksdroger panel II (saliv) 2x4x1 ml
EV3830 Kontroll för missbruksdroger panel III (urin) 2x4x1 ml
EV3794 Kontroll för missbruksdroger panel III (helblod) 2x4x1 ml
EV3835 Kontroll för missbruksdroger panel IV (urin) 2x4x1 ml
EV3809 Kontroll för missbruksdroger panel IV (helblod) 2x4x1 ml
EV3814 Kontroll för missbruksdroger panel V (urin) 2x4x1 ml
EV3748 Kontroll för missbruksdroger panel V (helblod) 2x4x1 ml
EV3691 Kontroll för Hjärtmarkörer, 3 nivåer 3x3x1 ml
EV3757 Kontroll för Metabolt syndrom I 3x3x1 ml
EV3761 Kontroll för Metabolt syndrom II 3x3x1 ml
EV3709 Kontroll för Syntetiska steroider 3x1 ml
GP5003 Kontroll för Tillväxtpromotorer 3x1 ml