<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Analysatorer Klinisk kemi
 
Patienterna står i fokus när Randox utvecklar RX-serien för klinisk laboratorietestning. Enheterna är hel-eller semiautomatiska kemianalysatorer för högkvalitativ testning. RX-serien fortsätter att revolutionera en mängd olika laboratorietyper, bland annat:

 Sjukhuslaboratorier
 Kliniska laboratorier
 Universitets- och utbildningsinstituten
 Forskningslaboratorier
 Veterinärlaboratorier
 Livsmedels- och vintillverkningslaboratorier
RX-serien kombinerar robust hårdvara och intuitiv mjukvara som kompletteras med en världsledande testmeny med exempelvis rutinkemi, specifika proteiner, lipider, terapeutiska läkemedel, missbruksdroger, antioxidanter och diabetestester. Känd för hög kvalitet och tillförlitlighet är RX-serien en av de mest omfattande kliniska kemiprogrammen på marknaden.
I serien ingår RX Modena, RX Imola, RX Daytona +, RX Monaco och RX Altona.
 

Randox RX Altona™ analysator

RX Altona har utvecklats med användaren i åtanke. Genom att införliva banbrytande teknik såsom en lättmanövrerad pekskärm, en elegant ergonomisk design och en intuitiv användarvänlig mjukvara möjliggörs en personlig anpassning med en testmeny och enkel användning.

Personlig anpassning i kombination med den världsledande RX-seriens testmeny garanterar fullständig patientprofilering och enastående funktioner. Fler automatiska funktioner garanterar precision, tillförlitlighet och noggrannhet för resultat som man kan lita på.
RX altona erbjuder spännande möjligheter för konsolidering av såväl rutinanalyser som specialiserade tester och passar perfekt som primärinstrument eller som backup-analysator på en mängd olika laboratorier.

Egenskaper för instrumentet

 • Omfattande dedikerad testmeny, validerad för optimal användning
 • Låga reagens- och provvolymer
 • Valbarhet för att köra i driftlägen för genomflödescell eller kyvett garanterar optimal effektivitet i test
 • Möjlighet att utföra tester inom klinisk kemi och koagulation på samma plattform
 • Extremt liten dimension minimerar behov av laboratorieutrymme och erbjuder portabilitet
 • Robusta komponenter med ökad livslängd (solid state filtersystem)
 • Intuitivt ikonbaserad programvara som utformats exklusivt för RX altona
 • Automatisk aspiration initierad med kapacitiv touch-startknapp sparar operatörstid - ingen fysisk kontakt erfordras
 • Halogen volframlampa
 • 8 våglängder genererade (340-700nm med 280 nm som tillval)
 • Inbyggd skrivare (tillval)
 • Blocktermostat för inkubation av kyvetter (tillval)
 • Snabb, programmerbar temperaturkontroll (Temperaturområde 20ºC till 40ºC (i steg om 1ºC. Värmer till 37° C på <30 sekunder och kyls från 37° C till 25° C på <1min)
 • Avancerad felavkänning (Automatisk flaggning hindrar att felaktiga resultat rapporteras och att fel i testproceduren upptäcks lätt). Fukt- och temperaturgivare. Tryckavkänning för att varna användaren om ingen vätska finns eller om vätska tas bort innan aspiration är klar.)
 • Öppna kanaler tillgängliga
 • Minimalt behov av service och underhåll. Enkla steg-för-steg-instruktioner kan hittas under fliken ”Maintenance” i RX altona’s mjukvara.
 • Exceptionellt snabb installation och konfiguration
 • USB 2.0 port för import av anpassade provmenyer och export av patientdata, QC-data och kalibreringsresultat

Med en inbyggd lättmanövrerad pekskärm, har RX altona utvecklats med användaren i åtanke. Den eleganta, ergonomiska utformningen stödjer den intuitiva användarvänliga programvaran som möjliggör personalig anpassning av testmenyn och därmed mycket god användarvänlighet.

Best.nr. Benämning
RX6015 Randox RX Altona™ analysator
RX6016 Randox RX Altona™ analysator med tillvald inbyggd skrivare
A702-496 Kyvettinkubator (blocktermostat) för 10 kyvetter