<< Tillbaka

Allmänt
- Om IKA
 
Produkter
Blandning
Magnetomrörare
- Utan värme
- Med värme
 
Omrörarmotorer
- Elektroniska
- Mekaniska
 
Skakapparater
- Längsgående
  - Rundgående
- Inkubatorskakar
 
Sönderdelning
Homogenisering
- Batch
 
Kvarnar
- Kvarnar
 
Temperering
- Vattenbad
- Värmeplattor
 
Övrigt
- Rotoindunstare
- Lab.reaktorer
- Programvara
- Kalorimeters
- Uppslutningsyst.
IKA BlueLine - Navigeringsmeny
  Homogenisatorer - BATCH
 

T 10 basic ULTRA-TURRAX®

Hastighet: 8.000 - 30.000 rpm
Volym.omr.: 0.5 - 100 ml
Max.viskositet: < 5.000 mPas
Uteffekt: 75 W
Best.nr.: 3420000
Pris:

T 18 basic ULTRA-TURRAX®

Hastighet:

3.500 - 24.000 rpm
Volym.omr.: 1 - 1.500 ml
Max.viskositet: < 5.000 mPas
Uteffekt: 300 W
Best.nr.: 3561000
Pris:
  

T 25 digital ULTRA-TURRAX®

Hastighet: 3.400 - 24.000 rpm
Volym.omr.: 1 - 2.000 ml
Max.viskositet.: < 5.000 mPas
Uteffekt: 300 W
Best.nr.: 3565000
Pris:

T 50 basic ULTRA-TURRAX®

Hastighet:

500 - 10.000 rpm
Volym.omr.: 0.25 - 30 ml
Max.viskositet: < 5.000 mPas
Uteffekt: 700 W
Best.nr.: 3787000
Pris:
  

T 65 basic ULTRA-TURRAX®

Hastighet:

7.200 rpm
Volym.omr.: 2 - 50 ml
Max.viskositet: < 5.000 mPas
Uteffekt: 1.500 W
Best.nr.: 4023500
Pris:

T 65 digital ULTRA-TURRAX®

Hastighet:

7.200 rpm
Volym.omr.: 2 - 50 ml
Max.viskositet: < 5.000 mPas
Uteffekt: 1.500 W
Best.nr.: 4023500
Pris:
  

Tube Drive ULTRA-TURRAX®

Hastighet:

300 - 6.000 rpm
Volym.omr.: 2 - 50 ml
Uteffekt: 17 W
Best.nr.: 0003466000
Pris:

Tube Drive Control
ULTRA-TURRAX®

Hastighet:

400 - 8.000 rpm
Volym.omr.: 2 - 50 ml
Uteffekt: 17 W
Best.nr.: 0004135300
Pris:
   

Tube Drive Control Workstation
 ULTRA-TURRAX®

Hastighet:

400 - 8.000rpm
Volym.omr.: 2 - 50 ml
Uteffekt: 17 W
Best.nr.: 0003827500
Pris:

Tube Drive Workstation
ULTRA-TURRAX®

Hastighet:

400 - 8.000 rpm
Volym.omr.: 2 - 50 ml
Uteffekt: 17 W
Best.nr.: 0003645000
Pris: