<< Tillbaka

Allmänt
- Om IKA
 
Produkter
Blandning
Magnetomrörare
- Utan värme
- Med värme
 
Omrörarmotorer
- Elektroniska
- Mekaniska
 
Skakapparater
- Längsgående
  - Rundgående
- Inkubatorskakar
 
Sönderdelning
Homogenisering
- Batch
 
Kvarnar
- Kvarnar
 
Temperering
- Vattenbad
- Värmeplattor
 
Övrigt
- Rotoindunstare
- Lab.reaktorer
- Programvara
- Kalorimeters
- Uppslutningsyst.
IKA BlueLine - Navigeringsmeny 

 
FRÅN KREATIVITET TILL SUCCÉ

Företagsgruppen IKA har genom åren utvecklat ett oräkneligt antal av sina produktidéer till pålitliga och lätt identifierbara laboratorieinstrument som kommit att få sin användning på alla typer av laboratorier över hela världen. Denna exceptionella kreativitet har tillförsäkrat IKA en position bland världens ledande tillverkare av laboratorieutrustning. Under de senaste fem åren har denna position blivit ytterligare förstärkt och befäst. Kreativiteten har också mera direkt fått sitt erkännande genom att IKA tilldelats ett antal utmärkelser både för sin innovationsförmåga och sin design. 

IKA® GRUPPEN

IKA-gruppen startade under namnet  Janke & Kunkel och har sedan 1910 tillverkat laboratorieapparater och instrument av högsta kvalitet. Företaget har idag över 400 anställda och en omsättning på närmare 500 miljoner kronor. Detta ger IKA en plats bland de främsta internationella laboratorieföretagen. 
 

IKA® - LABORTECHNIK

Alltid steget före.

Under 1994 gjordes en genomgripande modernisering av hela laboratorie- och analysprogrammet. Denna modernisering omfattade såväl design som tekniska funktioner. Frukterna av detta arbete skördas nu genom att man idag förfogar över 20 olika produktgrupper som var och en har en marknadsledande position. 

IKA® MASCHINENBAU

Mer än 49 års erfarenhet.

IKA Mashinenbau är internationellt erkänt som en tillverkare av dispergerings- och blandningsmaskiner samt knådningsutrustningar och systemlösningar inom dessa områden. Många års erfarenhet i kombination med IKAs höga kvalitetsstandard gör IKA Maschinenbau till en av de ledande aktörerna inom sitt verksamhetsområde.

IKA® THE YELLOW LINE

Den nya produktlinjen för IKAs laboratorieinstrument.

Med The Yellow Line lanserar IKA ett helt nytt koncept. Tanken är att erbjuda etablerade och välkända laboratorieinstrument i ett nytt fräscht utförande till mycket konkurrenskraftiga priser. Vi på Skafte MedLab är både glada och stolta över att nu kunna introducera de här produkterna till de svenska kunderna. Här på vår hemsida kan du hitta detaljerad information om alla de olika modeller som vi erbjuder.