<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny

BioChip Array

 

Randox investerar  28% av sin vinst i forskning och utveckling.  Det framtida resultatet av denna massiva satsning är utveckling av nya och innovativa produkter vilka kommer att säkerställa Randox position som ett ledande företag inom den diagnostiska industrin.

Randox har precis utvecklat ett nytt revolutionerande diagnostiskt system - en BioChip Array Analysator  Det erbjuder kliniska vetenskapsmän i hela världen ett överlägset system baserat på den modernaste tänkbara teknologin. Systemet lanserades på marknaden för första gången i oktober 1998 i Kuala Lumpar 

             


EVIDENCE
är världens första helautomatiserade BioChip Array System utvecklat av Randox Ltd. Analysatorn genomför simultant kvantitativ detektion av ett brett spektrum av analyter i ett multianalytformat. Evidence har den högsta kapaciteten av någon analysator i världen. Den kan beroende på val av chips producera flera tusen analyssvar per timma.

Redan idag finns följande analysområden på systemet; tyreoidea, fertilitetshormoner, cancermarkörer, interleukiner-cytokiner, apolipoproteiner, droger, drogrester, allergi, hjärtmarkörer. Ett flertal nya paneler kommer att färdigställas under innevarande år.

Hjärtat i systemet är ett biochips utvecklat av Randox med hjälp av modernast tänkbara teknologi. Modern ytkemi har möjliggjort att ligander kan bindas till chipsets yta på väl definierade positioner. Härigenom kan man testa grupper av analyter simultant i ett och samma patientprov med hjälp av vanliga immunoassay tekniker.

 

Evidenceanalysatorn består av följande komponenter;

  • Biochipshållare

  • Dubbel karusell för patientprover (2 x 90 = 180 primärprover )

  • Kassettladdningstorn

  • Intern transportsystem

  • Inkubatorstation

  • Tvättsystem för biochipset

  • Reagensstation för signalreagenser

  • Mätstation en 2-dimensionellt CCD-kamera kyld till –50 grader

  • PC

 Kontakta oss gärna för ytterligare information !

 

Nedladdning av BioChip information i PDF format