Laboratorieutrustning

Bandelin_logo 


Bandelin Electronics GmbH&Co. KG
Ultraljudsbad, ultraljudstvätt, ultraljudshomogenisatorer

Produkter och Information

http://www.bandelin.com 

 

barnstead.jpg (2,51 kB)


Barnstead Thermolyne Co, USA

Kryokärl, blocktermostater, vattenrening,
ugnar m.m
Produkter och Information
http://www.barnsteadthermolyne.com
 

 binder logo

Binder GmbH
Inkubatorer, värmeskåp, CO2-skåp,
klimatkammare


Produkter och Information
http://www.binder-world.com
 


Brady, USA

Etiketter, etikettskrivare

Produkter och Information
http://www.bradyeurope.com

 

 

Camlab, England Ltd

Laboratorieplast, etiketter

Produkter och Information
http://www.camlab.co.uk

 


Radwag - Balances and Scales
Laboratorie- och industrivågar

Produkter och Information
http://radwag.com

 


Harry Gestigkeit GmbH

Värmeplattor
Produkter och Information
http://www.gestigkeit.de
 


Hirschmann Laborgeräte
Pipettering, dosering, titrering
och volymmätning
Produkter och Information
http://www.hirschmann-laborgeraete.de
 

Hermle Labortechnik GmbH
Centrifuger
Produkter och Information
http://www.hermle-labortechnik.de
 

ika.jpg (2,49 kB)

IKA - BlueLine
Kalorimetrar, reaktorer, labapparater

Produkter och Information
http://www.ika.net

 

eb.jpg (1,38 kB)

Edmund Bühler GmbH
Skakapparater, skakinkubatorer m.m

 

Produkter och Information

http://www.otto-gmbh.de

 

julabo.jpg (2,36 kB)


Julabo GmbH

Termostater, vattenbad,
kyltermostater m.m

Produkter och Information

http://www.julabo.de

 

filamatic.jpg (1,99 kB)

National Instrument co
Filamatic dispenseringssystem
Produkter och Information
http://www.filamatic.com
 

Nabertherm GmbH, Tyskland
Ugnar för laboratorium och industri

Produkter och Information

http://www.nabertherm.com 

 

nichiryo.jpg (3,58 kB)

Nichiryo Co, Ltd, Japan
Pipetter, dispensorer m.m

Produkter och Information

http://www.nichiryo.co.jp

 

starlab.jpg (2,88 kB)

Starlab GmbH
Pipettspetsar, utensiler i plast
Produkter och Information
http://www.starlab.de

 
   
Medicin

 


CryoIQ AB Sweden
Utrustning för kryokirurgi arbetstemperatur -89°
Produkter och Information
http://www.cryoiq.com
 

itc.jpg (1,85 kB)


International Technidyne
Bestämning av blödningstid samt utrustning för kapillärprovtagning

Produkter och Information

http://www.itcmed.com

 

orasure.jpg (24 kB)


OraSure Technologies Inc
Utrustning för kryokirurgi arbetstemperatur -55°
Produkter och Information
http://www.orasure.com
 

wallach.jpg (33 kB)


Wallach
Surgical Devices Inc, USA
Utrustning för kryokirurgi, fryspistoler -89° samt flytande kväve -196°

Produkter och Information

http://www.wallachsurgical.com


   
Diagnostika

Abaxis, USA
Utrustning och reagens för patientnära klinisk kemi
Produkter och Information
http://www.abaxis.com
 

 

Biognost Ltd, Kroatien
Mikroskopi och laboratoriereagenser, för histologi, cytologi och bakteriologi.
Produkter och Information
http://www.biognost.hr
 
     

 

Biospar GmbH, Tyskland
Parasitologi humant och veterinärt
Produkter och Information
http://www.biosepar.de
 

Diazyme, USA
Reagenser för klinisk kemi

Produkter och Information
http://www.diazyme.com
 

D-Tek s.a, Belgien
Tester inom autoimmuna sjukdomar.

Produkter och Information

http://www.dtek.be

 

Kamiya Biomedical
Antikroppar och Biokemikalier, diagnostika kit

Produkter och Information

http://www.kamiyabiomedical.com/

 

milenia.jpg (1,59 kB)


Milenia Biotec GmbH, Tyskland
Tester inom allergi, neuroimmunologi, immunologi, infektion, veterinära sjukdomar.

Produkter och Information

http://www.milenia-biotec.de

 

neogen.jpg (2,17 kB)


Neogen Co, USA

Tester inom steroider/hormoner, eicosanoider, iso prostaner, cytokiner mf.l samt reagens för Elisa.

Produkter och Information
http://www.neogen.com

 


PRO-LAB Diagnostics, Canada

Mikrobiologiska tester, mediasupplement,
färglösningar, standard, kvalitetssäkring m.m

Produkter och Information

http://www.pro-lab.com

 

logo_randox.png

Randox Laboratories Ltd, England
Instrument & reagens för Multiple Biochip Array och allmän klin.kemi, kalibratorer, kvalitetssäkring rekomb, protein, polyklon, antikroppar m.m.

Produkter och Information

http://www.randox.com

 

Viennalab diagnostics GmbH
Farmakogenetiska tester, DNA-strips, mm
Produkter och Information
http://www.viennalab.com

   
Diskteknik

Till Bandelins produktöversikt av ultraljudsbad, ultraljudstvätt

Bandelin Electronics GmbH&Co. KG
Ultraljudsbad, ultraljudshomogenisatorer

Produkter och Information

http://www.bandelin.com 

 
      


Snabbsök


Fokus