Neogen - Navigeringsmeny
 
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Neogen
 
Produkter
   
  Steroider & Hormoner
- Androstendion
  - Kortikosteron
  - Kortisol
  - Progesteron
  - Testosteron
  - Östradiol
  - Östriol
   
 

Eicosanoider

  - Leukotrin B4
  - Leukotrin C4
  -Leukotrin C4/D4/E4 
  -Prostaglandin E2
  -Prostaglandin F2 alfa
  - 6-keto-Prostaglandin F1a
  - 11-b-Prostaglandin F2a
  - 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a
  - Tromboxan B2
  - 11-dehydro-Tromboxan B2
   
  Isoprostaner
  - Isoprostan
  - 15-Isoprostan
   
  Cytokiner
  - Human Sandwich ELISA
  - Mus Sandwich ELISA
  - Råtta Sandwich ELISA
  - Human Kompetitiv ELISA
  - Mus Kompetitiv ELISA
  - Canine Kompetitiv ELISA
   
  Diverse ELISA-tester
  - Azidothymidin
  - cAMP
  - Histamin
  - Lipoxin A4
  - 15-epi-Lipoxin A4
  - NF-κB
   
  Kolorimetriska kit
  - Antioxidanter totalt
  - Kväveoxid totalt
   
  Substrat
  - TMB Enhanced k-blue
  - TMB K-blue aqueous
  - TMB K-blue MAX
  - TMB Anpassat substrat
  - TMB Väteperoxidfritt
  - ABTS Substrat
  - Keminluminiscense
  - PNPP K-Gold
  - BCIP/NBT membransubst
  - TMB Membransubstrat
   
  ELISA-reagens
  - Blockeringslösning
  - EIA-buffert
  - Röd stopplösning
  - Spädningsbuff peroxidas
  - Tvättbuffert
   
 
Neogen Corporation

 

 

Neogen Corporation grundades 1982 och har idag mer än 275 anställda vid fem anläggningar i USA och två internationellt. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkter för användning inom olika områden, bl.a. Life science.

Sortimentet av Life science-produkter omfattar en linje ELISA tester som används i ett stort antal forskningsapplikationer. Kiten är ultra-sensitiva, snabba och pålitliga.

För den som själv vill utveckla och göra egna ELISA-tester erbjuds ett sortiment bruksfärdiga substrat och reagenslösningar för användning med peroxidas och alkalisk fosfatas. Ett lätthanterat format, utmärkt sensitivitet, bra hållbarhet och lot-variation gör produkterna idealiska för såväl kommersiella immuno-assays såväl som för egna utvecklings- och forskningsprojekt.

Forskningslaboratorier, läkemedelsindustrin och institutioner världen över använder produkter från Neogen Corporation.